Publikacje » Uprawy » Raport Rynku Zbóż tydzień 44'2020

Raport Rynku Zbóż tydzień 44'2020

2 Listopada 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

POLSKA

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Notowana w ostatnich dniach poprawa pogody wpłynęła na przyspieszenie wyraźnie opóźnionych zbiorów kukurydzy na ziarno. Meldunki żniwne wskazują na zadowalające plony kukurydzy i dobrą jakość ziarna. Jak na razie nie notuje się problemów z podwyższonymi DON-ami. Ciągle wysoka jest jednak wilgotność ziarna sięgająca powyżej 35%. 

Ciągle niewielkie zaawansowanie zbiorów powoduje, iż rynkowa podaż tego zboża nie jest duża, co stanowi mocne wsparcie jej cen. W zależności od regionu, ceny kukurydzy mokrej to przedział 420-500 PLN/t.

Na rynku w dalszym ciągu notuje się uszczuploną podaż pszenicy i pszenżyta. Więcej ofert sprzedaży notuje się w przypadku jęczmienia i żyta. Trudno jednak o zakupy większych partii zbóż. W dalszym ciągu łatwiej kupić ziarno od firm handlowych i pośredniczących w handlu, niż większych gospodarstw, które cały czas „siedzą” na dużych wolumenach zbóż. Stąd też przedmiotem handlu są z reguły małe partie ziarna oferowane przez mniejszych rolników.

Wytwórnie pasz koncentrują się na zakupie kukurydzy tym samym ograniczając zakupy bardzo drogiej pszenicy. Młyny nie wykazują chęci zakupu większych partii ziarna z wolnego rynku na obecną chwilę. Kupują one ziarno głównie w małych partiach, próbując realizować zakupy po cenach znacznie niższych od cen portowych. Ponadto, przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna. 

Większy popyt na żyto i kukurydzę zgłaszają gorzelnie podobnie jak miało to miejsce w miesiącach marzec-maj br.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna – 760-870 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 770-850 PLN/t,
 • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 PLN/t,
 • kukurydza sucha – 700-820 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 530-620 PLN/t, 
 • żyto paszowe – 520-610 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 620-680 PLN/t,
 • pszenżyto – 650-700 PLN/t,
 • owies paszowy – 520-580 PLN/t,
 • rzepak – 1680-1780 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W portach ładowane są kolejne statki pszenicą. Polska pszenica jest obecnie jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie, czemu sprzyja notowane wyraźne osłabienie złotego względem głównych walut. Oprócz pszenicy, przedmiotem eksportu cały czas są mniejsze partie pszenżyta, żyta i kukurydzy.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów spadły o 10-15 PLN/t, w ślad za zniżką cen pszenicy na MATIFie. Wzrosły natomiast ceny kukurydzy i w połowie tygodnia kształtowały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5/77/250) – 910-915 (dostawa XI/15.XII),
 • kukurydza (DON 1250) – 830-840 (dostawa X-XI).

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Na kołach realizowany jest eksport zbóż na rynek niemiecki. Niemniej jednak, uszczuplona rynkowa podaż większości zbóżhamuje większy wywóz ziarna za zachodnią granicę.

Przy obecnych kursach walut, trudno mówić o opłacalności i większym imporcie zbóż do kraju. 

Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna):

 

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ I ICH WPŁYW NA RYNEK KRAJOWY W KRÓTKIM OKRESIE

 

UE I ŚWIAT

WIADOMOŚCI RYNKOWE

UE: rzeczywisty eksport pszenicy miękkiej z UE do krajów trzecich w pierwszych 17 tygodniach sezonu 2020/21 (do 25 października br.) na poziomie ponad 6,4 mln ton, tj. o 30% niższym od wielkości eksportu w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Jak dotychczas, w sezonie 2020/21 spośród krajów UE najwięcej pszenicy do krajów trzecich wyeksportowały Francja (1806 tys. ton), Litwa (1150 tys. ton), Łotwa (1027 tys. ton), Rumunia (871 tys. ton), Polska...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online