Oprysk na opadający płatek

21 Maja 2023

Oprysk na opadający płatek

Kwitnienie rzepaku to okres, w którym powinno się chronić rośliny przed chorobami: zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych i szarą pleśnią. W tym czasie należy zastosować fungicydy zwalczające spektrum tych groźnych chorób.

Zgnilizna twardzikowa

Rozwojowi zgnilizny twardzikowej rzepaku Sclerotinia sclerotiorumsprzyja wysoka wilgotność powietrza w okresie kwitnienia i opadania płatków kwiatowych. Opadające płatki kwiatowe rzepaku stanowią pożywkę dla rozwijającej się grzybni, z której grzyb przerasta do wnętrza roślin. Do zakażenia dochodzi najczęściej w miejscu rozgałęzień lub nasady liści, gdzie mogą zatrzymywać się opadające płatki. Objawem choroby są jasne plamy z nalotem białej, watowatej grzybni, które obejmują obwód łodygi. We wnętrzu porażonych łodyg tworzą się czarne skleroty (formy przetrwalnikowe grzyba). Stwierdzenie 1% porażonych grzybem roślin jest wskazaniem do zabiegu ochrony fungicydem. 

Czerń krzyżowych 

Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza i temperatura powyżej 20°C. Ciemnobrązowe plamy na liściach rzepaku z jaśniejszymi i ciemniejszymi przebarwieniami ułożone koncentrycznie świadczą o infekcji czernią krzyżowych (Alternaria). W miarę rozwoju choroby plamy występują także na pędzie głównym i pędach bocznych.

Szara pleśń

Szara pleśń (Botrytis cinerea)to choroba występująca w dużym nasileniu w miejscach uszkodzenia liści przez szkodniki, maszyny, herbicydy itp. Objawem obecności sprawcy tej choroby jest początkowo sinozielona plama, która po pewnym czasie gnije, a na jej powierzchni pojawia się szara grzybnia z licznymi trzonkami i zarodnikami.

Przeprowadzając zabieg ochrony fungicydem w fazie końca kwitnienia, zabezpieczamy rzepak przed chorobami łuszczyn, tj. czernią krzyżowych i zasiedleniem nasion przez grzyby rodzaju Alternaria.Wykonując zabieg w tym okresie (na łuszczynę), trzeba uwzględnić okres karencji dla zastosowanego środka; zabieg przeprowadza się najpóźniej, gdy 10 proc. łuszczyn osiągnie ostateczną wielkość (BBCH 71-73).

Przykładowe fungicydy przeznaczone do stosowania w rzepaku w okresie kwitnienia

Nazwa handlowa (substancja czynna)

Zgnilizna twardzikowa 

(l/ha lub kg/ha)

Czerń krzyżowych

(l/ha)

Szara pleśń 

(l/ha)

Karencja

(dni) 

Agristar 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Agristar Bis 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Alissa (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Ambrossio 500 SC (tebukonazol) 

0,5

68

Amistar 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8

0,8

21

Amistar Gold (azoksystrobina, difenokonazol) 

1,0

nd

Amistar Gold Max (azoksystrobina, difenokonazol) 

1,0

nd

Angle (azoksystrobina, difenokonazol) 

1,0

nd

Amon 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Antero 500 EC (prochloraz) 

0,9

0,9

nd

Ascom 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

AsPik R 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Astar 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Atak 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Atropos 500 EC (prochloraz) 

0,9

0,9

nd

Azaka 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

nd

Azarius-Pro 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Azbany 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

AzoGuard (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Azoguard AZT 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Azoksar 250 SC (azoksystrobina) 

0,8-1,0

0,8-1,0

21

Azoksar Super 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Azoksystrobi 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Azoscan 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Azoxin 250 SE (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Azoxymoc 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Aztek 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Azuba (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Azyl 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Baltazar 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Bicanta (azoksystrobina, difenokonazol) 

1,0

 
Bluna 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

74

Bolid 250 SE (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Bounty 430 SC (tebukonazol) 

0,75

0,75

0,75

56

Bukat 500 SC (tebukonazol) 

0,5

68

Buzz Ultra DF (tebukonazol) 

0,33  

 
Cambio (metkonazol) 

1,0

1,0

56

Cantus (boskalid) 

0,2-0,5  

0,2-0,5  

 
Capartis (boskalid, piraklostrobina) 

0,67-1,0

0,67-1,0

Cedmon (boskalid) 

0,2-0,5

0,2-0,5

 
Cersus (boskalid)

0,2-0,5

0,2-0,5

 
Chamane 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

21

Clayton Augusta 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Clayton Tabloid EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

56

Clayton Tebucon 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

35

Clayton Proteb 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Clayton Tote 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Conclude AZT 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Custodia 320 SC (azoksystrobina, tebukonazol) 

1,0

 
Darcos 250 EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

56

Demeter 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Difcor 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

56

Difo 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

56

Dobromir 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Dobromir Super 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Dobromir Top 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Efilor 193 SC (metkonazol, boskalid) 

0,67-1,0

0,67-1,0

0,67-1,0

42

Elstrobin 250 SC (azoksystrobina) 

0,8-1,0

35

Elvistar 250 SC (azoksystrobina) 

0,8-1,0

35

Emot (metkonazol, boskalid) 

0,67-1,0

0,67-1,0

0,67-1,0

42

Envito T (tebukonazol, fluoksastrobina) 

0,8

56

Erasmus 250 EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

56

Erazer (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Eyetak 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Ferten 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

74

Fezan (tebukonazol) 

1,0

56

Fieldstar 60 SL (metkonazol) 

1,0

1,0

56

Fundand 450 SC (azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol) 

0,9-1,0

0,9-1,0

68

Fungistar (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Furtado 250 EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

35

Gabor 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Grenova (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Globaztar AZT 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Graphite (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Greenlook 250 SC (azoksystrobina) 

0,8-1,0

35

Grenova (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Hades 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

35

Hajduk 250 EW (tebukonazol) 

1,0-1,25

1,0-1,25

 
Hajmon 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

74

Helicur 250 EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

35

Hogibis 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Impact 125 SC (flutriafol) 

1,0

1,0

1,0

 
Inviga (dimoksystrobina, boskalid) 

0,5

0,5

0,5

 
Intuity 250 SC (mandestrobina) 

0,8

 
Kier 450 SC (azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol) 

0,9-1,0

0,9-1,0

68

Komilfo 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Korazzo 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Ksystro 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Laiba 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Latifa 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Lerak 200 EC (azoksystrobina, tebukonazol) 

1,5-2,0

 
Makler 250 SE (azoksystrobina)2

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Makler Super 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Micosar 60 SL (metkonazol) 

1,0

1,0

56

Mirador 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Mistral Extra 280 SC (azoksystrobina, cyprokonazol) 

0,8-1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

30

Mollis 450 SC
(azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol) 

0,9-1,0

0,9-1,0

68

Mondatak 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Mystic 250 EC (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

35

Netrin 250 SC (azoksystrobina) 

0,8-1,0

21

Nontin 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

56

Orius Extra 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Ortofin (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Pabi 300 EC (protiokonazol) 

0,3-0,6

0,3-0,6

56

Pabizon 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Pablo 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Pabza 450 EC (prochloraz) 

1,0

45

Patronius 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Pecari 300 EC (protiokonazol) 

0,3-0,6

0,3-0,6

56

Philon 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Piastun 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Pictor 400 SC (dimoksystrobina, boskalid) 

0,5

0,5

0,5

Polygreen Fungicyde WP (oospory Pythium oligandrum

0,1

 
Prank 450 EC (prochloraz) 

1,0

1,0

50

Pictor Active (boskalid, piraklostrobina) 

0,67-1,0

0,67-1,0

Prima 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Prima Duo 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Primasol (metkonazol, boskalid) 

0,67-1,0

0,67-1,0

0,67-1,0

42

Princess 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Prochloraz 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Prokarb 450 EC (prochloraz) 

1,0

45

Prolaz 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Promesa (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Protikon 300 EC (protiokonazol) 

0,3-0,6

0,3-0,6

56

Poleposition 300 EC (protiokonazol) 

0,3-0,6

0,3-0,6

56

Proplex 450 EC (prochloraz) 

1,0

 

50

Propulse 250 SE (fluopyram, protiokonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Proton 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Protendo 300 EC (protiokonazol) 

0,3-0,6

0,3-0,6

56

Proszek 450 EC (prochloraz) 

1,0

50

Quadris Gold (azoksystrobina, difenokonazol) 

1,0

 
Revyvit (mefentriflukonazol) 

2,0

2,0

nd

Rezat 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Riza 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

35

Robin 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

35

Royalty (boskalid)1

0,5

0,5

 
Sinstar 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

21

Sheperd (boskalid, piraklostrobina) 

0,67-1,0

0,67-1,0

Skymaster 280 SC (azoksystrobina, cyprokonazol) 

0,8-1,0

0,8-1,0

0,8-1,0

30

Sparta 200 EC (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

56

Sparta 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

35

Spekfree 430 SC (tebukonazol) 

0,75

0,75

0,75

56

Starpro 430 SC (tebukonazol) 

0,75

0,75

0,75

56 

Strobin 250 (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Strobin 250-I (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Strobin 250-II (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Symetra 325 SC (izopirazam, azoksystrobina) 

1,0

 
Symetra Flex 325 SC (izopirazam, azoksystrobina) 

1,0

 
Syrius 250 EW (tebukonazol)2

1,0

1,0

1,0

56

Tarcza Łan Extra 250 EW (tebukonazol) 

1,0-1,25

1,0-1,25

 
Tarcza Plus 250 EW (tebukonazol) 

1,0-1,25

1,0-1,25

 
Tascom 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Tazer 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Tebu 250 EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

35

Tebucur (tebukonazol) 

1,0

1,0

35

TebuGuard Plus

0,75

0,75

0,75

56 

Tenore 400 EW (prochloraz, tebukonazol) 

1,5

1,5

1,5

56

Tiger 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Tobruk (difenokonazol) 

0,5

0,5

56

Toledo 250 EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

56

Toledo Extra 430 SC (tebukonazol) 

0,75

0,75

0,75

 56

Tores 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

74

Traper 250 EC (protiokonazol, tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56 

Treso (fludioksonil) 

0,75

nd

Trion 250 EW (tebukonazol) 

1,25

1,25

1,25

35

Troja 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

35

Tyberius 250 EW (tebukonazol) 

1,0

1,0

1,0

56

Ulysses 430 SC (tebukonazol) 

0,75

0,75

0,75

 56

Valor 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

74

Ventoux 430 SC (tebukonazol) 

0,75

0,75

0,75

 56

Victosar 250 EW (tebukonazol) 

1,0-1,25

1,0-1,25

 
Virid 300 EC (protiokonazol) 

0,3-0,6

0,3-0,6

56

Virta 500 EC (prochloraz) 

0,9

0,9

 
Wezen 250 EC (difenokonazol) 

0,5

0,5

74

Zaftra AZT 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Zakeo 250 SC (azoksystrobina) 

0,8

0,8

0,8

21

Zakeo Xtra 280 SC (azoksystrobina, cyprokonazol) 

1,0

1,0

1,0

35

Zamir 400 EW (prochloraz, tebukonazol) 

1,5

1,5

1,5

56

Zetar 250 SC (azoksystrobina) 

1,0

1,0

1,0

21

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szulc

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024