Publikacje » Technologia » Nawożenie zbóż i rzepaku mikroelementami

Nawożenie zbóż i rzepaku mikroelementami

16 Kwietnia 2021

Nawozy mikroelementowe można stosować jako jednoskładnikowe, charakteryzujące się wysoką koncentracją jednego mikroelementu, bądź też jako wieloskładnikowe – zawierające więcej niż jeden mikroskładnik pokarmowy. Jaką przyjąć strategię nawożenia mikroelementami i kiedy podać mikroskładniki w uprawie zbóż i rzepaku?

Tekst: dr hab. M. S. Brodowska

Uregulowanie odczynu gleb w uprawie roślin sprawia, że większość mikroelementów charakteryzuje się gorszą dostępnością w glebach obojętnych czy zasadowych. Wyjątek pod tym względem stanowi molibden. Czynnikami ograniczającymi dostępność mikroskładników dla roślin jest również przewaga gleb lekkich w naszym kraju, w których dochodzi do łatwego przemieszczania się mikroelementów do głębszych warstw profilu glebowego, oraz ograniczenie stosowania nawozów naturalnych, będących źródłem tych mikroskładników. Dodatkowo intensyfikacja produkcji rolniczej czy stosowanie nawozów skoncentrowanych przyczyniają się do obniżenia zawartości mikroskładników w środowisku życia roślin. Stąd też istotnym zadaniem prawidłowo prowadzonej agrotechniki jest dostarczanie roślinom niezbędnych mikroskładników drogą dokarmiania pozakorzeniowego.

Strategie nawożenia mikroelementami

Nawozy mikroelementowe można stosować jako nawozy jednoskładnikowe, charakteryzujące się wysoką koncentracją jednego mikroelementu, bądź też jako wieloskładnikowe – zawierające więcej niż jeden mikroskładnik pokarmowy. W uprawie roślin można stosować dwie strategie nawożenia mikroelementami. W przypadku profilaktycznego stosowania mikroskładników zalecane jest dokarmianie roślin nawozami mikroelementowymi wieloskładnikowymi. Jest to niezwykle ważne, gdyż niezbędne dla roślin mikroskładniki nie tylko pełnią specyficzne funkcje fizjologiczne, ale również poprawiają efektywność nawożenia makroelementami oraz wpływają na zwiększenie odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Poza tym za profilaktycznym stosowaniem mikroskładników nawozowych przemawia również fakt, że niekiedy przy deficycie mikroskładnika nie obserwuje się objawów wizualnych bądź też...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online