Publikacje » Prowadzenie działalności » Raport z rynku zbóż i oleistych - wrzesień

Raport z rynku zbóż i oleistych - wrzesień

5 Października 2021

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | WRZESIEŃ 2021

POLSKA WIADOMOŚCI RYNKOWE

ZBIORY 2021: GUS POTWIERDZA NIŻSZE TEGOROCZNE ZBIORY ZBÓŻ I NIECO WYŻSZE ZBIORY RZEPAKU W KRAJU

W dniu 30 września br., GUS opublikował drugi, przedwynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 roku podając dla zbóż i rzepaku następujące wielkości produkcji::

- zbiory zbóż ogółem ocenia się na 34,5 mln ton, tj. o około 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,2 mln ton, tj. o około 2% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż, rzepaku i rzepiku 2010-2021

GUS tradycyjnie nie podał prognozy zbiorów kukurydzy na ziarno w bieżącym roku, ale z różnicy ocen produkcji zbóż ogółem i zbóż podstawowych wynika, iż GUS ocenia je na rekordowym poziomie około 7 mln ton.

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Koniec września nie przyniósł przełomu na krajowym rynku zbóż. Obroty ziarnem na rynku krajowym w dalszym ciągu są mocno ograniczone. W ofertach sprzedaży brakuje praktycznie wszystkich zbóż, a szczególnie jęczmienia i pszenżyta. Trwające siewy ozimin oraz początkowa faza zbiorów kukurydzy na ziarno zniechęcają rolników do większej sprzedaży zmagazynowanego ziarna. Ponadto, od 18 października br. wypłacane będą rolnikom zaliczki dopłat bezpośrednich (70% stawki), co także powstrzymuje ich przed sprzedażą większych partii ziarna. Od 1 grudnia br., ARiMR zacznie wypłacać pozostałą część płatności.

W kraju rozpoczynają się już zbiory wczesnych odmian kukurydzy na ziarno, a także kukurydzy uprawianej na lżejszych glebach. Obecnie panujące warunki pogodowe sprzyjają pracom żniwnym, aczkolwiek główny zbiór spodziewany jest nie wcześniej niż 5-10 października br. Notowane plony są wysokie i dochodzą do 10 t/ha. Wraz z postępami zbiorów, plony powinny być jeszcze wyższe. 

Wiele wskazuje na to, iż wielu rolników będzie decydowało się na sprzedaż kukurydzy mokrej, zważywszy na wyraźny wzrost kosztów energii i suszenia ziarna. Wiele będzie zależało od warunków pogodowych w trakcie zbiorów i tempa prac żniwnych. W zależności od regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) obecnie kształtują się w przedziale 580-660 PLN. 

Analizując stronę popytową, większość młynów pracuje na zapasach i realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna. Dokupowanie surowca na bieżąco jest trudne w związku z utrzymującą się małą liczbą ofert sprzedaży ziarna. Z kolei, wytwórnie pasz czekają na większą podaż tegorocznej kukurydzy. W najbliższych tygodniach, jej udział w recepturach paszowych znacznie wzrośnie kosztem droższej pszenicy.

Bijące kolejne rekordy ceny rzepaku na MATIFie oraz uszczuplona rynkowa podaż nasion w kraju cały czas windują ceny rzepaku, które w końcu września zawierały się w przedziale 2850-2950 PLN/t, z dostawą.

W końcu września br., ceny ziarna na rynku krajowym ze zbiorów 2021 roku oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna - 1000-1100 PLN/t,

- pszenica paszowa - 950-1050 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne – 800-880

- żyto paszowe – 790-850 PLN/t,

- pszenżyto - 850-930 PLN/t,

- jęczmień paszowy – 850-950 PLN/t,

- owies – 650-730 PLN/t,

- kukurydza – 870-950 PLN/t,

- kukurydza mokra – 580-660 PLN/t, 

- rzepak – 2750-2920 PLN/t.

ZBOŻA. EKSPORT/IMPORT:

W porcie Gdynia w dalszym ciągu realizowane są załadunki statków przede wszystkim pszenicą w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Oceniamy, iż we wrześniu br. eksport pszenicy drogą morską był znaczny i mógł przekroczyć 250 tys. ton. W porcie Gdańsk w dalszym ciągu realizowany jest eksport starej kukurydzy w małych partiach. 

Przewidujemy, iż w październiku br. eksport pszenicy drogą morską będzie sporo mniejszy niż we wrześniu br. Pomimo atrakcyjnych cen, eksporterzy mają duże trudności z zakupem większych partii pszenicy z wolnego rynku na eksport. Zboże będące obecnie przedmiotem eksportu to ziarno wcześniej zmagazynowane lub zakupione przez firmy handlowe. Utrzymanie się tej sytuacji zapewne spowolniłoby tempo wywozu ziarna w IV kwartale br., także w związku z silną konkurencją ze strony krajów Basenu Morza Czarnego.

Dalszy wzrost cen zbóż na MATIFie oraz słabnący złoty do głównych walut wpłynął na dalszą sporą zwyżkę cen ziarna oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów.

W końcu miesiąca, ceny ziarna zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów obecnie kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1170-1185 PLN/t (dostawa G/G,...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online