Publikacje » Prowadzenie działalności » Jakość żywności w hurtowniach i sklepach pod lupą jednego organu

Jakość żywności w hurtowniach i sklepach pod lupą jednego organu

30 Czerwca 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych od 1 lipca przejmie obowiązki Inspekcji Handlowej w tym zakresie. Inspektorzy będą mogli wycofać całe partie towaru jeszcze przed zakończeniem kontroli oraz ograniczyć liczbę pobieranych próbek

Od wielu lat trwała w Polsce dyskusja nad reformą systemu organów nadzorujących żywność. Większość pomysłów – np. powołanie łączącej kompetencje wielu organów Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności – trafiała ostatecznie do kosza. – 1 lipca 2020 r. będzie jednak niemałym przełomem, bo liczba inspekcji żywnościowych zmniejszy się z pięciu do czterech – ocenia Patryk Kalinowski, prawnik w Centrum Prawa Żywnościowego. Część inspekcji zyska nowe możliwości nadzorcze. Pojawią się również nowe sankcje oraz kontrowersyjne przepisy o pobieraniu wtórników próbek do kontroli, które – jak oceniają prawnicy – mogą godzić w interesy przedsiębiorców, szczególnie producentów i dystrybutorów żywności.

Jeden organ zajmie się wszystkim

Zadania Inspekcji Handlowej (podlegającej prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w zakresie nadzoru nad jakością żywności przejmie od lipca Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Wynika to z ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 285). Ustanowienie IJHARS podmiotem kontrolującym żywność na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji ma umożliwić szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w efekcie sprawniejsze eliminowanie niezgodnych z wymogami produktów oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału połączonych służb kontrolnych oraz zaplecza laboratoryjnego. W tym też celu wzmocniono kompetencje głównego inspektora IJHARS, m.in. co do wydawania wytycznych inspektorom wojewódzkim.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, pozytywnie ocenia tę zmianę. Jak zauważa, do tej pory zdarzały się rozbieżności spowodowane tym, że IJHARS kontrolowała jakość produktów jedynie w zakładach produkcyjnych, a IH sprawdzała tę samą żywność pod kątem jakościowym i wprowadzania konsumentów w błąd już na półkach sklepowych. – Niejednokrotnie sprawy prowadzone przez obie inspekcje były bardzo podobne albo wręcz identyczne. Jednocześnie interpretacje obu inspekcji bywały odmienne – opowiada dyrektor PFPŻ. Jego zdaniem z tego powodu pozytywnie należy rozpatrywać ustanowienie kontroli IJHARS nad jakością produktu w całym łańcuchu dystrybucji żywności. – Nadzór może być dzięki temu bardziej spójny – mówi Gantner.

Nowa procedura odwoławcza

Wprowadzona będzie nowa procedura składania zastrzeżeń do czynności kontrolnych IJHARS przez przedsiębiorców. Uregulowano ją w art. 28 ust....

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online