Publikacje » Prowadzenie działalności » Branżowy raport rynkowy - październik 2022

Branżowy raport rynkowy - październik 2022

2 Listopada 2022
źródło: http://sparkspolska.com/

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | PAŹDZIERNIK 2022

POLSKA - RYNKOWE CENY ZBÓŻ

Sytuacja rynkowa.

Krajowy rynek zbożowy w dalszym ciągu operuje w warunkach mocno uszczuplonej podaży ziarna. Ziarna w kraju jest dużo, ale w dalszym ciągu zalega ono w magazynach u rolników, którzy w większości przypadków nie są zainteresowani jego sprzedażą po cenach oferowanych przez kupujących.

Na rynku cały czas notuje się rozbieżności pomiędzy cenami oferowanymi, a cenami żądanymi przez rolników za ziarno. Być może nieco więcej ofert sprzedaży ziarna pojawi się w listopadzie, wraz ze zbliżającą się zimą i końcem roku. Na gwałtowny wzrost ofert sprzedaży zbóż jednak trudno liczyć. Rozpoczęte wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, słabsze niż przed rokiem plony kukurydzy w niektórych regionach kraju, niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie, a także posiadana baza magazynowa będą zniechęcać wielu producentów do sprzedaży ziarna jeszcze w tym roku. 

Obecnie przedmiotem obrotów jest głównie kukurydza. Tegoroczne zbiory są jednak późne i mokre. Stąd też zaawansowanie zbiorów kukurydzy jest mocno zróżnicowane regionalnie. Nawracające opady utrudniają zbiory. Oceniamy, iż kukurydzę w kraju dotychczas zebrano z około połowy areału. Największe zaawansowanie kukurydzianych żniw notuje się na zachodzie i północnym-zachodzie kraju, gdzie kukurydzę dotychczas zebrano z ponad 70% powierzchni. Im dalej na wschód, tym mniej zebranej kukurydzy. 

Doniesienia płynące z terenu wskazują na niższe plony kukurydzy niż przed rokiem, przy czym notuje się duże zróżnicowanie plonów w zależności od regionu kraju. Na obecnym etapie zaawansowania żniw, średnich plonów należy szukać w przedziale 8-12 t/ha mokrego ziarna.W zachodniej części kraju plantacje kukurydzy ucierpiały bardziej niż w pozostałych regionach i tam też plony rozczarowały. Niemniej jednak, im dalej na wschód, tym notuje się wyższe plony kukurydzy dochodzące do 14 t/ha przy 30% wilgotności ziarna, a więc niewiele mniejsze od ubiegłorocznych. 

Pomimo trwających zbiorów, ceny oferowane za kukurydzę mokrą trzymają się mocno. Ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) zawierają się w przedziale 850 PLN/t nawet do 1020 PLN/t. Najwyższe ceny notuje się na zachodzie kraju, gdzie osiągane plony są słabsze od spodziewanych i tym samym podaż ziarna jest ograniczona.

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 28 października br.):

- pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 1550-1620 PLN/t,

- pszenica paszowa – 1500-1580 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne – 1150-1300 PLN/t,

- żyto paszowe – 1100-1200 PLN/t,

- jęczmień paszowy – 1250-1350 PLN/t,

- pszenżyto - 1350-1420 PLN/t,

- owies paszowy - 1100-1300 PLN/t,

- kukurydza - 1370-1500 PLN/t,

- kukurydza mokra (30% wilgotności) – 850-1020 PLN/t,

- rzepak – 2850-3000 PLN/t.

EKSPORT/IMPORT:

Wpaździerniku br. eksport pszenicy przez porty był większy od spodziewanego wcześniej i przekroczył 200 tys. ton. Przedmiotem eksportu jest w dalszym ciągu kukurydza ładowana na statki w portach Gdańsk i Gdynia. 

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 28 października br.):

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1620-1645 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1640-1670 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1670-1710 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI),

- żyto paszowe – 1210-1240 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI),

- pszenżyto – 1425 PLN/t (dostawa Sz/G/G, XI),

- kukurydza (DON 2000) – 1480-1510 PLN/t (dostawa Sz/G/G, X-XI).

Eksport zbóż na kołach do krajów ościennych jest ograniczony. Odbiorcy z Niemiec, Czech i Węgier nie są agresywnymi kupującymi i nie przejawiają dużego zainteresowania polską kukurydzą z dostawą na listopad i grudzień br. z racji zbyt wysokich cen ziarna żądanych przez polskich rolników, a co ważniejsze - dużej konkurencji ze strony Ukrainy na rynkach tych krajów.

W odniesieniu do importu, do Polski także trafia ukraińska kukurydza, ale w ograniczonych ilościach.

Wykres 1. Średnie tygodniowe ceny skupu zbóż w sezonach 2017/18 - 2022/23 w Polsce.

UE-27 I ŚWIAT

WIADOMOŚCI RYNKOWE

Świat: IGC utrzymuje prognozę...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online