Publikacje » Hodowla » Mikotoksyny

Mikotoksyny

8 Listopada 2019
źródło: https://www.plantpress.pl/

Mikotoksyny są produktami przemiany materii grzybów toksynotwórczych, namnażających się na roślinach lub w paszach podczas zbioru lub przechowywania. Zjawisku temu sprzyjają: uszkodzenia i zabrudzenie ziarna spowodowane mechanicznym zbiorem, niestaranne dosuszenie ziarna, niewłaściwe warunki przechowywania, długotrwały transport oraz długotrwałe przechowywanie pasz. Oblicza się, że około 120 gatunków pleśni wytwarza ponad 300 różnych toksyn, z czego 20 z nich występuje bardzo często w wysokich stężeniach w produktach spożywanych przez ludzi i zwierzęta.  Toksyny te są produkowane głównie przez grzyby reprezentujące sześć gatunków: Aspergillus, Penicillum, Fusarium, Alternaria, Stachybotrys oraz Claviceps.

Toksyny grzybowe istotnie wpływają na jakość skarmianej paszy, powodując przede wszystkim zmiany fizyczne i organoleptyczne pogarszając jej wartość odżywczą. Szkodliwość mikotoksyn zależy głównie od ich rodzaju, stężenia w paszy oraz gatunku zwierzęcia. Najbardziej na toksyny grzybowe wrażliwy jest drób, mniej trzoda chlewna, a najbardziej odporne są przeżuwacze. Konsekwencją zanieczyszczeń pasz mikotoksynami jest przechodzenie toksyn do produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Toksyny grzybowe wykazują działanie: toksyczne, kancerogenne (rakotwórcze), mutagenne (trwałe zmiany w...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online