Publikacje » Hodowla » Kiszone ziarno kukurydzy

Kiszone ziarno kukurydzy

9 Grudnia 2019
źródło: https://www.plantpress.pl/

W warunkach klimatycznych naszego kraju, ziarno kukurydzy w momencie zbioru zawiera od 30 do 38% wody i  jest zbyt wilgotne, aby nadawało się do przechowywania. Wysypane na pryzmę, już po upływie doby może nie nadawać się na paszę; następuje bardzo szybki rozwój bakterii i pleśni. Istnieje więc bezwzględna konieczność jego natychmiastowego  zakonserwowania  - wysuszenia (do minimum 14% wilgotności) lub zakiszenia.

Szczególnie dziś, kiedy z powodu suszy, której skutki dotknęły znaczny areał kraju i występuje niedobór pasz objętościowych dla bydła, warto część pozyskanego ziarna kukurydzy  zakisić. Najtańszym sposobem konserwacji ziarna kukurydzy jest jego zakiszanie w rękawach foliowych. Technologia ta zapewnia uzyskanie dobrej kiszonki przy 4-5% stratach wartości pokarmowej, oraz sprawia, że wyprodukowana kiszonka może być przechowywana przez znaczny okres czasu.

Zebrane ziarno powinno być poddane procesowi konserwacji w ciągu 12 godzin od zbioru w przypadku ciepłej, słonecznej pogody, a najpóźniej w ciągu 24 godzin, gdy jest chłodniej. Zakiszane ziarno kukurydzy należy rozdrobnić. Takie jest lepiej wykorzystywane przez zwierzęta. W przypadku żywienia kiszonym ziarnem bydła, lepiej...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online