Publikacje » Uprawy » Zasiewy i zbiory 2017

Zasiewy i zbiory 2017

26 Czerwca 2018

Wzorem lat ubiegłych prezentujemy zestawienie zasiewów i zbiorów z ubiegłego roku. Z tego artykułu dowiecie się jak wyglądało zainteresowanie producentów uprawą konkretnych gatunków roślin oraz jakie plony udało się uzyskać w 2017 roku. Podobny materiał z danych z 2016 roku dostępny jest tutaj: "Zasiewy i zbiory 2016".

Zasiewy 2017

Jak można przeczytać w raporcie "Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2017 roku" przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny, powierzchnia zasiewów w 2017 r. wyniosła ok. 10,8 mln ha i była większa o 1,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się w użytkowaniu 90,9% powierzchni zasiewów ogółem (ok. 9 774 tys. ha), tj. o 2,4% więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Największą grupę upraw w powierzchni zasiewów stanowiły zboża, zajmujące 70,7% ogólnej powierzchni zasiewów, a następnie uprawy roślin przemysłowych – 11,1% i pastewnych – 9,7%. Powierzchnia zasiewów zbóż ogółem wyniosła ok. 7,6 mln ha i była zbliżona do powierzchni z roku ubiegłego. Uprawę zbóż prowadziło ponad 1 mln gospodarstw rolnych.

W 2017 r. powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła ponad 6,9 mln ha. W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się nadal tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. Największą powierzchnię uprawy w ogólnej powierzchni zbóż zajmuje pszenica – 34,5%, a następnie pszenżyto 19,5%. Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2017 r. wyniosła ok. 321 tys. ha (bez powierzchni uprawy ziemniaków w ogrodach przydomowych) i zwiększyła się w stosunku do 2016 r. o ok. 21 tys. ha (o 6,8%). W powierzchni zasiewów ogółem areał uprawy ziemniaków stanowił 3,0% – na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

Powierzchnia uprawy strączkowych jadalnych oraz pastewnych na ziarno łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi w 2017 roku wyniosła ok. 272 tys. ha (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 48 tys. tj. o 15,1%). Strączkowe na ziarno uprawiane były w ok. 98 tys. gospodarstwach rolnych i stanowiły 2,5% ogólnej powierzchni upraw.

Struktura zasiewów:

 • Zboża ogółem: 7,6 mln ha
 • Pszenica ogółem: 2,39 mln ha
 • Żyto: 0,87 mln ha
 • Jęczmień ogółem: 0,95 mln ha
 • Owies: 0,49 mln ha
 • Pszenżyto ogółem: 1,35 mln ha
 • Mieszanki zbożowe ogółem: 0,88 mln ha
 • Kukurydza na ziarno: 0,56 mln ha
 • Kukurydza na zielonkę: 0,60 mln ha
 • Gryka: 0,08 mln ha
 • Proso: 0,02 mln ha
 • Ziemniaki: 0,32 mln ha
 • Buraki cukrowe: 0,22 mln ha
 • Rzepak i rzepik ogółem: 0,91 mln ha

Produkcja zbóż

Zgodnie z wynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych opublikowanym przez GUS w grudniu 2017 roku powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła około 7,7 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – około 7 mln ha, z tego:

 • pszenicy około 2,4 mln ha,
 • żyta blisko 0,9 mln ha,
 • jęczmienia około 1 mln ha,
 • owsa blisko 0,5 mln ha,
 • pszenżyta około 1,3 mln ha,
 • mieszanek zbożowych blisko 1 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosły ok. 41,9 dt/ha, tj. o 1,6 dt/ha (o 4%) więcej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi 39,9 dt/ha, tj. w porównaniu do roku 2016 więcej o 2,1 dt/ha (o 6%). Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 32,2 mln t, tj. o 2,4 mln t (o 8%) więcej w porównaniu do zbiorów rok wcześniej. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,1 mln t, tj. o 2,7 mln t (o 11%) więcej w porównaniu do zbiorów z 2016 roku. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 43,5 dt/ha, tj. o 2,7 dt/ha (o 7%) więcej od plonów ubiegłorocznych. 

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych wyniosły: 

 • pszenica 51,3 dt/ha,
 • żyto 30,8 dt/ha,
 • jęczmień 46,6 dt/ha,
 • pszenżyto 40,2 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe 34,9 dt/ha. 

Zbiory zbóż ozimych oszacowano około 18,5 mln t, w tym:

 • pszenicy na około 9,9 mln t (o 10% więcej niż w 2016 roku),
 • żyta na blisko 2,8 mln t (o 25% więcej niż w rok wcześniej),
 • jęczmienia na blisko 1 mln t (o 57% więcej niż w 2016 roku),
 • pszenżyta na około 4,6 mln t (o 2% więcej od zbiorów z poprzedniego roku),
 • mieszanek zbożowych na blisko 0,3 mln t (o 55% więcej niż w 2016 roku).

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,5 dt/ha, tj. o 1,1 dt/ha (o 3%) więcej od plonów z 2016 roku. Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych wyniosły:

 • pszenica 38,9 dt/ha,
 • jęczmień 37,7 dt/ha,
 • owies 29,8 dt/ha,
 • pszenżyto 32,8 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe 32,3 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na około 9,6 mln t, w tym:

 • pszenicy na około 1,8 mln t (o 6% mniej niż w roku wcześniej),
 • jęczmienia na około 3 mln t (o 6% więcej od zbiorów z poprzedniego roku),
 • owsa na około 1,5 mln t (o 10% więcej w porównaniu do zbiorów z 2016 roku), „ 
 • pszenżyta na około 0,5 mln t (o 18% mniej niż w roku poprzednim),
 • mieszanek zbożowych na około 2,9 mln t (o 29% więcej niż w 2016 roku).

Powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła blisko 0,6 mln ha, natomiast plony oszacowano na 71,6 dt/ha (niżej o około 2% niż w 2016 roku). Zbiory określono na około 4 mln t (mniej od zbiorów w 2016 roku o około 8%). Z uwagi na trudne warunki zbioru kukurydzy na ziarno spowodowane częstymi opadami deszczu na części plantacji zbiory przeprowadzano jeszcze w styczniu, ponieważ wjazd kombajnów na nadmiernie uwilgotnione gleby był wcześniej niemożliwy.

Ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w 2017 roku zwiększyła się w porównaniu do 2016 roku o około 11% i wyniosła ponad 0,9 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na blisko 2,7 mln t (o około 21% więcej niż w 2016 roku).

Produkcja ziemniaków i buraków

Ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaków w 2017 roku była większa od ubiegłorocznej o około 6% i było to ponad 0,3 mln ha. Plony ziemniaków wyniosły 289 dt/ha i były większe od 2016 roku o około 4 dt/ha (o 1%). Pomimo trudności ze zbiorem produkcję ziemniaków oszacowano na ok. 9,5 mln t (o 7% więcej od zbiorów z 2016 roku).

Powierzchnia uprawy buraków cukro- wych w 2017 roku była większa od ubiegłorocznej o około 7% i wynosiła ponad 0,2 mln ha. Wysokość plonów buraków cukrowych szacuje się na 636 dt/ha (niżej od 2016 roku o około 3%). Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14 mln t (o 4% więcej od uzyskanych w 2016 roku).

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online