Publikacje » Uprawy » Zasiewy i zbiory 2016

Zasiewy i zbiory 2016

3 Lipca 2017

Zasiewy 2016

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2017 roku zasiano ok. 4,3 mln ha, tj. nieco mniej niż w roku ubiegłym, w tym:

 • pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha;
 • żyta zasiano ok. 0,9 mln ha;
 • pszenżyta ozimego zasiano ok. 1,2 mln ha;
 • jęczmienia ozimego zasiano ok. 0,21 mln ha;
 • mieszanek zbożowych ozimych zasiano ok. 0,1 mln ha;

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym podobnie jak w 2015 roku szacuje się na ponad 0,8 mln ha.

Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2017 roku przed wejściem w stan zimowego spoczynku był nieco lepszy od ubiegłorocznego. Najwyżej oceniono stan plantacji jęczmienia ozimego: na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, najniżej natomiast oceniono stan plantacji pszenicy ozimej i mieszanek zbożowych: na 3,5 stopnia.

W przekroju terytorialnym stan plantacji zbóż ozimych był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych zbóż ozimych wahały się:

 • dla pszenicy od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwie opolskim do 3,9 stopnia w województwach lubelskim i świętokrzyskim;
 • dla żyta od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie wielkopolskim do 4,0  w województwach: lubelskim, opolskim i podlaskim;
 • dla jęczmienia od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,0 w województwach: lubelskim, opolskim, podlaskim, pomorskim i śląskim;
 • dla pszenżyta od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim i wielkopolskim do 4,0 w województwach: lubelskim, opolskim i podlaskim;
 • dla mieszanek zbożowych od 3,3 stopnia kwalifikacyjnego w województwach podkarpackim i wielkopolskim do 3,9 w województwach lubelskim i wielkopolskim.

Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego średnio w kraju oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego.

Oceny plantacji wahały się od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwie opolskim do 4,1 w województwach małopolskim i śląskim. W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano:

 • około 70% powierzchni pszenicy ozimej (w 2015 roku – 62%),
 • około 73% powierzchni żyta (w 2015 roku – 69%),
 • około 79% powierzchni jęczmienia ozimego (w 2015 roku – 69%),
 • około 77% powierzchni pszenżyta ozimego (w 2015 roku – 69%),
 • około 76% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych (w 2015 roku – 67%)
 • około 78% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego (w 2015 roku – 62%).

Zbiory zbóż w 2016 roku

Z wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku opublikowanego przez GUS pod koniec w 2016 roku wynika, że zbiory:

 • zbóż ogółem oceniono na 30,1 mln t, tj. około 8% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 • zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 25,8 mln t, tj. o około 5% więcej od uzyskanych w 2015 roku.

Zbiory zbóż ozimych w 2016 roku GUS wyszacował na około 16,6 mln t, w tym:

 • pszenicy na 8,9 mln t, tj. o 11% mniej niż w 2015 roku;
 • żyta na ponad 2,2 mln t, tj. o 11% więcej niż w roku ubiegłym;
 • jęczmienia na blisko 0,8 mln t, tj. o 18% mniej niż w 2015 roku;
 • pszenżyta na około 4,4 mln t, tj. o 7% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
 • mieszanek zbożowych na blisko 0,3 mln t, tj. o 13% mniej niż w 2015 roku.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 9,2 mln t, w tym:

 • pszenicy na około 2,2 mln t, tj. o 106% więcej niż w roku ubiegłym;
 • jęczmienia na około 2,8 mln t, tj. o 41% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 • owsa na około 1,4 mln t, tj. o 16% więcej w porównaniu do zbiorów z 2015 roku;
 • pszenżyta na około 0,6 mln t, tj. o 1% mniej niż w roku ubiegłym;
 • mieszanek zbożowych na około 2,2 mln t, tj. o 15% więcej niż w 2015 roku.

Zbiory kukurydzy na ziarno określono na około 4,2 mln t, tj. więcej od zbiorów ubiegłorocznych o ok. 32%.

Zbiory warzyw w 2016 roku

Zbiory warzyw gruntowych w 2016 roku GUS ocenia na blisko 4,5 mln t, tj. o ok. 18% więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym. Największy wzrost zbiorów w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano dla ogórków oraz dla warzyw kapustnych i korzeniowych, które w poprzednim sezonie z powodu dotkliwej suszy plonowały nisko. Znaczny wzrost produkcji odnotowano także dla warzyw z grupy pozostałej, z uwagi na zwiększenie powierzchni ich uprawy. Szacuje się, że łączna produkcja kapusty w 2016 roku wyniosła 1030 tys. t, natomiast kalafiorów ok. 240 tys. t, przy czym w wielu rejonach problemem były szkodniki warzyw kapustnych. Zbiory marchwi jadalnej zostały oszacowane na ok. 800 tys. t, a buraków ćwikłowych na poniżej 350 tys. t. Produkcję cebuli oceniono na poziomie 630 tys. t, jednak cebula zbierana w 2016 roku charakteryzuje się na ogół gorszą jakością przechowalniczą. Zbiory pomidorów i ogórków oszacowano odpowiednio na ponad 260 tys. t i ponad 265 tys. t. Łączne zbiory pozostałych gatunków warzyw szacuje się także na poziomie zdecydowanie wyższym.

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online