Publikacje » Uprawy » Owocówka jabłkóweczka

Owocówka jabłkóweczka

22 Kwietnia 2020

Owocówka jabłkóweczka jest szkodnikiem o dużym znaczeniu gospodarczym w sadach jabłoniowych nie tylko w Polsce, ale także we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na świecie. Liczba pokoleń tego agrofaga zależy w dużej mierze od warunków klimatycznych panujących na obszarze jego występowania. 

Przewiduje się, że z powodu wzrostu temperatury, jaki obserwuje się obecnie w Polsce, nie tylko wzrośnie liczebność populacji owocówki jabłkóweczki, ale także zwiększy się liczba pokoleń tego szkodnika w polskich sadach.

Poznajmy owocówkę jabłkóweczkę

Owad dorosły jest motylem o długości ciała około 10–12 mm i rozpiętości skrzydeł do 20 mm. Pierwsza para skrzydeł jest brunatnopopielata z charakterystyczną ciemniejszą owalną plamą zwaną tzw. lusterkiem. Druga para jest szarobrązowa.

Jajo jest spłaszczone, początkowo przezroczyste, z czasem staje się coraz bielsze. Gąsienica ma długość 12–16 mm, jest białawożółtawa z charakterystycznym różowym odcieniem.

Dwa pokolenia

W Polsce najczęściej obserwuje się dwa pokolenia owocówki jabłkóweczki. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia ciepłej wiosny i długiego ciepłego lata, może się rozwinąć jeszcze trzecie niepełne pokolenie. Z kokonów utworzonych przez zimujące gąsienice piątego stadium, po przepoczwarczeniu, co ma miejsce najczęściej w drugiej połowie maja (tj. w okresie kwitnienia jabłoni) wylatują motyle. Samice po zapłodnieniu składają jaja na zawiązkach owoców oraz na liściach. Tuż przed wylęgiem gąsienicy można zaobserwować charakterystyczną „czarną główkę”. Lot motyli oraz intensywne składanie jaj odbywają się w temperaturze powyżej 15°C. Gąsienice żerują w owocach przez około 22–24 dni, następnie opuszczają owoc, tworzą oprzędy, następnie po przepoczwarczeniu wylęgają się motyle 2. (letniego) pokolenia, co ma miejsce zwykle w drugiej połowie lipca, bądź w pierwszej połowie sierpnia. Gąsienice tego pokolenia żerują w owocach od sierpnia do jesieni.

Owoce zaatakowane przez owocówkę jabłkóweczkę nie nadają się do spożycia.

Bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym procesom rozmnażania i składania jaj przez motyle owocówki jabłkóweczki są warunki pogodowe. Ciepła wiosna i wysoka temperatura sprzyjają procesowi zapładniania samic, składania oraz wylęgania się larw z jaj, natomiast temperatura poniżej 15°C, opady deszczu, silne wiatry opóźniają te procesy.

W przypadku planowania zabiegu zwalczania bardzo ważne jest precyzyjne określenie terminu masowego wylotu motyli, co daje podstawę do wykonania zabiegu we właściwym terminie. Aby poprawnie wyznaczyć lot motyli, należy prowadzić monitoring tego szkodnika stosując pułapki feromonowe. Ocieplanie klimatu sprzyja rozwojowi populacji tego szkodnika. Przewiduje się, że wzrost temperatury nie tylko zwiększy liczebność populacji owocówki jabłkóweczki w najbliższych latach, ale także spowoduje zwiększenie liczby jej pokoleń na terenie Polski.

Szkodliwość

Gąsienice owocówki jabłkóweczki powodują tzw. robaczywienie owoców, przez które szkodniki przedostają się do wnętrza owoców, drążąc w nich pojedyncze korytarze i wypełniając je charakterystycznymi gruzełkowatymi odchodami. Po osiągnięciu ostatniego stadium rozwojowego gąsienica opuszcza owoc przez wygryziony otwór wyjściowy. Uszkodzone w taki sposób owoce przedwcześnie opadają. Niestety nie nadają się do bezpośredniego spożycia.

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online