Publikacje » Technika » Cyfryzacja produkcji i chmura obliczeniowa w rolnictwie

Cyfryzacja produkcji i chmura obliczeniowa w rolnictwie

11 Lutego 2021
źródło: https://www.plantpress.pl/

Cyfryzacja pod pojęciem której rozumie się połączenie technologii informatycznych z automatyzacją procesów produkcyjnych, coraz szerzej rozpowszechnia się w przemyśle. Umożliwia ona wykorzystanie danych z produkcji do podejmowania szeregu decyzji, co pozwala zwiększać wydajność i obniżać koszty wytwarzania. Cyfrowy trend dociera także do rolnictwa, rewolucjonizując tym samym produkcję rolną. Jednym z cyfrowych narzędzi jest chmura obliczeniowa oferująca nowe możliwości w zakresie analizy informacji oraz zarządzania pracą maszyn i ludzi przez Internet.

GT1 (firmowe- Bosch): Chmury obliczeniowe oferują gromadzenie i przetwarzanie danych bez konieczności instalowania oprogramowania na własnym sprzęcie.

Przechowywanie danych w chmurze

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to rodzaj usługi pozwalającej przechowywać i obrabiać na serwerach usługodawcy bogaty zasób danych dostarczonych przez różnego rodzaju urządzenia. Mogą być nimi komputery, smartfony, tablety, jak i różnego rodzaju czujniki. Inaczej mówiąc, chmura komputerowa to swego rodzaju wirtualny dysk przenośny dostępny przez Internet praktycznie w każdym zakątku świata.  Dane na nim zgromadzone są zabezpieczone przed ich utratą na skutek uszkodzenia, zniszczenia czy nawet kradzieży, co może mieć miejsce w przypadku tradycyjnego dysku. W chmurze mogą być bezpiecznie przechowywane bazy danych specjalistycznych programów do zarządzania produkcją w gospodarstwie, do których trafiają informacje wprowadzone przez ich użytkowników, pozyskane ze źródeł zewnętrznych (serwisy informacyjne), czy też dostarczone przez różnego rodzaju czujniki umieszczone na maszynach, plantacjach, urządzeniach, jak i na zwierzętach. 

Zastosowanie chmury w praktyce

Z technologii chmurowej coraz częściej korzystają firmy będące właścicielami specjalistycznych programów do zarządzania poszczególnymi działami w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu rolnik nie ma potrzeby instalowania programu na swoim komputerze, a dostęp do poszczególnych modułów uzyskuje przez urządzenia obsługujące przeglądarkę internetową (komputery, smartfony, tablety). Korzystanie z chmury eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, takiego jak dysk twardy i serwer. Chmura oferuje użytkownikowi programu nieograniczone zasoby dyskowe, dzięki czemu nie musi on inwestować w infrastrukturę informatyczną. Urządzenia te są alternatywą dla tradycyjnych notesów, w których można zapisywać wszelakie informacje oraz je edytować zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim. Wiele programów oferuje aplikacje, dzięki którym dane można zapisać offline. W przypadku uzyskania połączenia z Internetem zostaną one automatycznie przerzucone do chmury. Co istotne, dane w chmurze są synchronizowane w czasie rzeczywistym. Po wprowadzeniu nowych informacji czy zmian na jednym urządzeniu, pojawią się automatycznie na innych powiązanych z programem modułach i urządzeniach. Ponadto, w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym rolnik ma podgląd do różnych danych wprowadzonych przez innych użytkowników lub pozyskanych z urządzeń pomiarowych, jak np. stacje pogodowe, czujniki umieszczone na plantacjach, maszynach, zwierzętach, czy w budynkach inwentarskich lub szklarniach. Za pomocą aplikacji umieszczonych w chmurze rolnik może oceniać stan zdrowotny zwierząt, kondycję upraw, rozchody środków produkcji i stan zaawansowania prac agrotechnicznych.

Zaawansowane narzędzia cyfrowe

Umieszczone w chmurze specjalistyczne programy komputerowe pozwalają na stworzenie struktury łączącej ze sobą urządzenia pomiarowe oraz wykonawcze w jedną sieć umożliwiającą monitorowanie oraz zdalne sterowanie procesami produkcyjnymi. Poprzez chmurę za pomocą smartfonu lub tabletu rolnik może na odległość sterować klimatem w oborze, szklarni, czy nawet uruchomić deszczownię. Umieszczone w chmurze programy pozwalają sterować różnymi urządzeniami w trybie automatycznym, informując użytkownika o podjętych działaniach. Ponadto, maszyny jak i urządzenia mogą meldować o swoim stanie, a informacja dotrze do wszystkich upoważnionych osób będących użytkownikami danego programu znajdującego się w chmurze. 

 

dr inż. Jacek Skudlarski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online