Tag: choroby zbóż

Wirtuoz 520 EC do zabiegu T1 w ochronie zbóż

29 Października 2019
źródło: https://www.corteva.pl/

Choroby grzybowe i wirusowe jęczmienia ozimego

Jęczmień jest narażony na porażenie przez wiele organizmów chorobotwórczych, a do najważniejszych należą grzyby i wirusy.

27 Sierpnia 2021

Zaprawianie ziarna zbóż chroni przed chorobami

Zaprawianie ziarna zbóż jest zabiegiem obligatoryjnym w produkcji roślinnej. Zboża ozime od wschodów atakowane są przez szereg patogenów chorobotwórczych, które mogą znajdować się w glebie oraz ziarnie. Niektóre z nich zwalczyć można tylko przy użyciu zapraw

22 Września 2021

Jesienne choroby zbóż

Zboża już od wschodów atakowane są przez szereg patogenów chorobotwórczych. Jesienne choroby zbóż potrafią zniweczyć powodzenie uprawy, dlatego ważna jest ich prawidłowa, wczesna identyfikacja i zwalczanie.

24 Września 2023

Wczesna ochrona zbóż przed chorobami, czyli zabieg T-0

W czasie jesiennej wegetacji zbóż coraz częściej zachodzi potrzeba wykonania zabiegu przy użyciu środka grzybobójczego. Producenci rolni nie zawsze są zorientowani, że można go przeprowadzić w tym okresie. W artykule podajemy wskazówki pomocne przy wykonywaniu jesiennego zabiegu zwalczającego grzyby chorobotwórcze – sprawców chorób.

1 Listopada 2021

Mączniak prawdziwy zbóż i traw atakuje co roku

Zboża ozime przez cały okres wegetacji narażone są na porażenie przez wiele grzybów chorobotwórczych. Jedną z ważnych chorób, która może występować we wszystkich gatunkach zbóż, jest mączniak prawdziwy zbóż i traw.

21 Lutego 2023

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024

Ochrona fungicydowa zbóż w zabiegu T-1

Zabieg T-1, który wykonywany jest w zbożach po ruszeniu wegetacji, ma na celu zwalczanie zarówno chorób podstawy źdźbła, jak i występujące w tym czasie na liściach. Tekst i zdjęcia: dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, prof. dr hab. Marek Korbas, IOR-PIB Poznań

20 Marca 2023

Choroby podstawy źdźbła w zbożach

Choroby podstawy źdźbła mogą powodować znaczne straty w uprawie zbóż, w wyniku czego plon może być niższy nawet o połowę. Zabieg ochronny w terminie T-1 to dogodny moment dla skutecznego ograniczenia łamliwości podstawy źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.

2 Kwietnia 2022

Zabieg T-2 na ochronę liści

Zabieg w T-2 określane jest często jako najważniejszy, wpływający bezpośrednio na uzyskanie wysokich plonów. Ma na celu ochronę dwóch górnych liści: liścia flagowego i podflagowego, odpowiedzialnych za wytworzenie około 65% plonu.

9 Maja 2022