Tag: choroby

Parch jabłoni, mączniak jabłoni oraz szara pleśń jabłek

Parch jabłoni, mączniak jabłoni, szara pleśń jabłek w porę niezwalczone mogą się szybko rozprzestrzeniać. Stosowane obecnie fungicydy są wśród pestycydów środkami najmniej toksycznymi, a użyte w sposób racjonalny, uwzględniający spektrum ich działania, przy zachowaniu dawek oraz okresów karencji i prewencji, nie stwarzają istotnego zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

29 Kwietnia 2021

Najgroźniejsze choroby buraka cukrowego - o znaczeniu gospodarczym

Plantacjom buraka cukrowego zagrażają patogeny chorobotwórcze. Niektóre z nich mają znaczenie gospodarcze, stanowiąc największe niebezpieczeństwo dla powodzenia uprawy. Jakie choroby są najgroźniejsze?

3 Lipca 2021

Zdrowy rzepak z zaprawionych nasion – ochrona przed szkodnikami i chorobami

Pojawiające się w okresie wschodów rzepaku szkodniki i choroby istotnie wpływają na wielkość plonu rzepaku ozimego. Najlepszym sposobem ograniczania strat w pierwszych fazach wzrostu roślin jest stosowanie zapraw nasiennych.

13 Lipca 2021

Wtórne infekcje parcha i mączniaka w sadach jabłoniowych

Spośród wielu chorób pojawiających się w uprawach jabłoni na szczególną uwagę zasługują mączniak oraz parch, ponieważ przy silnej infekcji znacznie osłabiają rośliny i obniżają plon. Bezwzględnie należy wdrożyć szczegółowy monitoring sadów na obecność tych chorób.

26 Lipca 2021

Choroby w sadzie zwalczane od jesieni – ochrona po zbiorach

Zakończenie zbiorów jabłek nie oznacza końca prac w sadach. Wielu sadowników corocznie w okresie późnojesiennym wykonuje lustracje swoich plantacji. Na podstawie obserwacji należy podjąć decyzje o wykonaniu ostatnich zabiegów pielęgnacyjnych.

10 Listopada 2021

Mączniak jabłoni – ochrona przed infekcjami wtórnymi

W uprawie jabłoni mączniak jabłoni, powodowany przez Podosphaera leucotricha, jest jedną z najważniejszych chorób. Jego nasilone występowanie może skutkować znacznym obniżeniem plonu oraz jakości owoców. W celu zapobiegnięcia takiej sytuacji kluczowy jest skuteczny program ochrony zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie sezonu.

20 Czerwca 2023