Wtórne infekcje parcha i mączniaka w sadach jabłoniowych

26 Lipca 2021

Mączniak i parch w sadach jabłoniowych

Spośród wielu chorób pojawiających się w uprawach jabłoni na szczególną uwagę zasługują mączniak oraz parch, ponieważ przy silnej infekcji znacznie osłabiają rośliny i obniżają plon. Bezwzględnie należy wdrożyć szczegółowy monitoring sadów na obecność tych chorób.

Uprawom jabłoni w Polsce zagraża wiele organizmów szkodliwych, stąd też rośliny te są zaliczane do najintensywniej chronionych. Pozwala to spełnić surowe wymagania co do wysokości oraz jakości plonu. Spośród wielu chorób pojawiających się w uprawach jabłoni na szczególną uwagę zasługują dwie: mączniak wywoływany przez grzyb Podosphaera leucotricha oraz parch, którego sprawcą jest grzyb Venturia inaequalis. W sprzyjających warunkach pogodowych obie choroby mogą się pojawić licznie, obniżając plon, w tym osłabiając całe rośliny. Pojaw i nasilenie występowania mączniaka i parcha jabłoni są związane z wieloma czynnikami, m.in. przebiegiem pogody zimą i w sezonie wegetacyjnym, podatnością odmiany, wiekiem rośliny, siłą wzrostu roślin i stosowanym programem zwalczania.

Wczesna ochrona – profilaktyka

W ochronie sadu przed wymienionymi chorobami kluczowe znaczenie ma monitoring i wykrycie pierwszych objawów chorobowych, tudzież tzw. profilaktyka, czyli wyprzedzanie pewnych zdarzeń w oparciu o własną wiedzę, analizę sytuacji, znajomość okoliczności pogodowych, ale i choćby historię fitosanitarną uprawy z poprzednich sezonów. Doskonale wiadomo bowiem, że oba gatunki grzybów szybko się rozwijają w warunkach im sprzyjających. Po infekcji pierwotnej, która ma miejsce od wiosny, grzyby pozostają na roślinie, a ich zarodniki mogą być nanoszone na uprawy głównie przez wiatr. Są one odpowiedzialne za tzw. infekcje wtórne. To z tego powodu walka z chorobami musi być wykonywana na bieżąco, tak aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń o znaczeniu ekonomicznym, które sprawią, że plon będzie niższy i gorszy jakościowo.

Infekcje wtórne parcha i mączniaka

Infekcjom wtórnym obu patogenów sprzyja nie tylko pogoda, ale i wcześniej wykonane zabiegi ochronne. Im były staranniej wykonane i w optymalnym terminie, tym mniejsze zagrożenie. Trzeba jednak wiedzieć, że mikroskopijnej wielkości zarodników nie da się ot tak powstrzymać, stąd zawsze znajdą się źródła ich uwalniania – jak nie własny sad, gdzie część populacji grzyba przetrwała wcześniejsze zabiegi, to jego bezpośrednia okolica w postaci innych nasadzeń jabłoni, gdzie np. zaniedbano kompleksową ochronę. W trakcie infekcji wtórnych mączniaka najłatwiej porażane są młode przyrosty, gdy w okresie lata rośliny nadal przyrastają wegetatywnie. Grzyb wówczas lokuje się w młodych tkankach. Nie musi być opadów deszczu....

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024