Tag: warzywnictwo

Nicienie w produkcji ziemniaków – najbardziej szkodliwe gatunki

Do najważniejszych nicieni w uprawie ziemniaków należą endopasożyty osiadłe, reprezentowane przez mątwiki i guzaki oraz wolno żyjące niszczyki.

29 Marca 2021
źródło: https://www.plantpress.pl/

Jak przechować warzywa zimą bez strat?

Chcąc korzystać z warzyw świeżych w okresie zimy, należy zadbać o zabezpieczenie rezerw, które po zbiorze kierowane są do przechowywania.

18 Października 2021

Choroby ziemniaka w przechowalni i sposoby im zapobiegania

W okresie przechowywania ziemniaka do najgroźniejszych chorób zaliczamy zgnilizny. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają też choroby skórki bulw.

15 Grudnia 2021

Zbiór warzyw korzeniowych – do przechowalni tylko pierwszej jakości

Myśląc o przechowywaniu warzyw, należy dużo wcześniej zadbać o ich zdrowotność. Tylko zdrowe, nieuszkodzone mechanicznie i bez śladów po żerowaniu szkodników mogą utrzymać doskonałą jakość przechowalniczą.

30 Września 2022

Jak przechować warzywa bez strat?

Przechowywanie warzyw w magazynach chłodniczych ma na celu utrzymanie ich wysokiej jakości po zbiorze, z możliwie jak najniższymi stratami nawet przez kilka miesięcy. Niemniej w dzisiejszej dobie nowoczesne przechowalnictwo wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych.

6 Stycznia 2023