ZWALCZANIE CHWASTÓW W TERMINIE PO WSCHODACH ZIEMNIAKA

8 Czerwca 2020

Po wschodach ziemniaka zwalczanie chwastów jest ułatwione, gdyż łatwiej je zidentyfikować. Chwasty znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, co również ułatwia dobór herbicydów pod konkretne gatunki występujące na plantacji. Obecnie w rejestrze znajdują się tylko trzy substancje aktywne do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w terminie powschodowym.

Herbicydy do stosowania po wschodach ziemniaka

(na podstawie rejestru środków ochrony roślin z dn. 17.04.2020 r.)

Nazwa herbicydu

Substancja

aktywna                 

Dawka

na 1 ha                                 

     Uwagi

Jednoroczne chwasty dwuliścienne

Basagran 480 SL 

Bazon, Benta 480 SL, Bentaz 480 SL, Bentazon 480 SL, Bento,

Gransol 480 SL, Wolof 480 SL

 

bentazon

 

3,0 l

     Wysokość roślin ziemniaka 10-15 cm

 

Sencor Liquid 600 SC

Aurelit 70 WG, Mistral 70 WG, Raba 70 WG,

Citation 70 WG, Tuberon 70 WG

 

metrybuzyna

 

0,5 l

 

0,5 kg

0,2 kg

     Odmiany wrażliwe

     na powschodowe stosowanie metrybuzyny podano w tabeli 3

Jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

Zabieg jednorazowy

 

Titus 25 WG 

Egzecutor 25 SG, Mambo 25 WG, 

Ramzes 25 WG, Rim 25 WG, Rimel 25 SG, Rincon 25 SG 

rimsulfuron

 

 

60 g

 

 

 

 

     Po zastosowaniu

     herbicydów zawierających rimsulfuron,

     przy dużych różnicach temperatur między dniem a nocą może wystąpić 
     fitotoksyczna reakcja

Plaza 25 WG, Radar 25 WG, Rimuron 25 WG +

adiuwant

50 g

 

Zabieg dzielony

 

I dawka

     II dawka po 15-20 dniach

Titus 25 WG 

Mambo 25 WG, Ramzes 25 WG, 

 

 

30 g

 

     30 g 

 

Plaza 25 WG, Radar 25 WG, Rimuron 25 WG +

adiuwant

30 g

     20 g

 

Aplikacja herbicydów w tym czasie powinna zostać ukończona z chwilą zwarcia rzędów, aby zastosowany herbicyd dotarł do chwastów, a nie został zatrzymany na roślinach ziemniaka. Należy także pamiętać o tym, by podczas zabiegu nie utrzymywała się zbyt wysoka temperatura powietrza, która sprzyja szybkiemu odparowaniu cieczy roboczej, a prędkość wiatru nie powinna przekraczać 4 m/s. 

Wrażliwość odmian na powschodowe stosowanie metrybuzyny - bardzo wrażliwe

Podwyższona wrażliwość odmian na powschodowe stosowanie metrybuzyny

Herbicydy dedykowane do zwalczania tylko gatunków chwastów z klasy jednoliściennych, tj. chwastnica jednostronna, perz właściwy, czy samosiewy zbóż, są środkami, które stosuje się w terminie po wschodach ziemniaka. Nazywane są one graminicydami (zwalczają gatunki potocznie określane jako trawy), a termin ich aplikacji jest ściśle związany z fazą rozwojową chwastów, czyli w przypadku gatunków prosowatych i innych jednorocznych – w fazie 2-3 liści właściwych, a w przypadku perzu właściwego od 3 do 6 liści. Zabiegi powinny być zakończone przed fazą krzewienia się chwastów jednoliściennych. W tym roku w rejestrze środków do obrotu i stosowania zarejestrowanych jest 5 substancji aktywnych do zwalczania jednoliściennych gatunków chwastów w ziemniaku (tab. 2).

Tabela 2

Herbicydy do zwalczania gatunków jednoliściennych w ziemniaku

(na podstawie rejestru środków ochrony roślin z dn. 17.04.2020 r.)

Nazwa herbicydu

Substancja

aktywna                        

Perz właściwy                        

Gatunki

prosowate

Agil – S 100 EC, Aria 100 EC,

Bosiak 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC                       

propachizafop

1,25-1,5 l

lub 2 x 0,6 l co 12 dni

 

0,6- 0,7 l

Centurion Plus 120 EC, 

Select Super 120 EC

kletodym

2,0 l

0,8 l

Focus Ultra 100 EC

cykloksydym

4,0-5,0 l

1,0-2,0 l

Akapit 125 EC

fluazyfop-

P-butylowy

2,0 l

1,0-2,0 l

Fusilade Forte 150 EC

1,7 l

0,63-0,83 l

Privium 125 EC

2,0 l

0,75-2,0 l

Trivko

2,0 l

0,75-1,0 l

Leopard Extra 05 EC

chizalofop-

P-etylowy

2,0-3,0 l 

0,7-1,5 l

Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC

1,0 – 1,5 l

0,4-0,5 l

Targa Super 05 EC

2,0 l

1,0-1,25 l

Targa Max 10 EC

1,0 l

0,5-0,6 l

Pilot 10 EC

1,0-1,25 l

0,5-0,6 l

Achiba 05 EC, Maceta 50

2,0-2,5 l

1,0-1,25 l

Lampart 05 EC

2,0-3,0 l

0,75-1,5 l

Labrador Extra 50 EC, 

Labrador Pro

2,0 l

0,75-2,0 l

Wizjer 50 EC

 

Oprócz wielu zalet wynikających ze stosowania herbicydów, mogą one w niektórych przypadkach doprowadzić do wystąpienia zjawisk niekorzystnych, tj. możliwość powstawania kompensacji chwastów, wytworzenie osobników odpornych na substancje aktywne zawarte w herbicydach oraz do fitotoksycznej reakcji. W terminie powschodowym bardzo często stosuje są herbicydy zawierające substancję aktywną – metrybuzynę (np. Raba 70 WG, Mistral 70 WG, Sencor Liquid 600 SC i in.), które mogą wywoływać u niektórych odmian objawy fitotoksycznej reakcji. Reakcja ta najczęściej objawia się chlorotycznymi lub nekrotycznymi przebarwieniami liści, które w produkcji nasiennej mogą utrudnić lub uniemożliwić selekcję negatywną poprzez maskowanie objawów chorób wirusowych (utrudnienia w ich identyfikacji), a w uprawie towarowej – spowodować spadek plonowania i wzrost udziału bulw o najmniejszym kalibrażu (tzw. zdrobnienie bulw). W zależności od stopnia wrażliwości odmian plonowanie może obniżyć się o 5 do 60%, a u odmian o najwyższym stopniu wrażliwości może dojść do całkowitego zniszczenia plantacji. Odmienne formulacje metrybuzyny mogą powodować niewielkie różnice w reakcji poszczególnych odmian na zastosowane herbicydy zawierające metrybuzynę (tab. 3).

Średnia wrażliwość odmian na powschodowe stosowanie metrybuzyny 

Niska wrażliwość odmian na powschodowe stosowanie metrybuzyny

Brak wrażliwości odmian na powschodowe stosowanie metrybuzyny 

 

 

Tabela 3

Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach

(na podstawie badań własnych J. Urbanowicz)

Formulacja WG (Raba 70 WG, Mistral 70 WG, Aurelit 70 WG), w...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Kiszonka z traw – jak ją dobrze przechować?

W gospodarstwach mlecznych najważniejszym zadaniem hodowców jest zapewnienie odpowiedniej bazy żywieniowej, aby wykarmić zwierzęta przez cały rok. Dlatego w planowaniu rocznym należy przeliczyć ilość niezbędnej paszy i przeznaczyć na jej zasiewy odpowiedni areał gruntów. Trzeba także przemyśleć, jak odpowiednio ją przechować, aby przez cały rok była dostępna i smakowita.

11 Czerwca 2024

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.