Raport Rynku Zbóż tydzień 31'2020

3 Sierpnia 2020

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

GUS: TEGOROCZNE ZBIORY ZBÓŻ PODSTAWOWYCH I RZEPAKU BĘDĄ SPORO WIĘKSZE NIŻ W 2019 ROKU

GUS przewiduje tegoroczne zbiory zbóż podstawowych (pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe) na poziomie 27,9 mln ton, tj. o 2,7 mln ton (o 11% więcej) od produkcji osiągniętej przed rokiem. GUS wstępnie ocenia zbiory zbóż podstawowych ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi na 18,7 mln ton, a zbóż jarych na 9,2 mln ton.

GUS na razie nie podał prognozy zbiorów kukurydzy na ziarno w kraju. Według naszych prognoz, tegoroczna produkcja kukurydzy może wynieść około 4,6 mln ton, tj. na poziomie o 1,4% większym od zbiorów osiągniętych przed rokiem. 

Według naszych prognoz z lipca br., łączne zbiory zbóż podstawowych (wraz z mieszankami zbożowymi) oraz kukurydzy w 2020 roku wyniosą około 32,1 mln ton, tj. o 4,2% więcej niż zebrano w 2019 roku. Z tej wielkości, zbiory zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi oceniamy na 27,5 mln ton, tj. o 4,7% więcej od produkcji osiągniętej w 2019 roku.

Według prognoz GUS z końca lipca br., areał zbiorów rzepaku w kraju w 2019 roku wynosi około 800 tys. ha i jest o 0,2% mniejszy niż w poprzednim roku. GUS oszacował tegoroczne zbiory rzepaku na 2,6 mln ton, tj. o 12% więcej od ubiegłorocznych zbiorów. Wydaje się jednak, iż GUS niedoszacował ubiegłorocznej wielkości produkcji, która przy przerobie rzepaku w całym sezonie 2019/20 na poziomie ponad 3,1 mln ton musiała być większa (ok. 2,9 mln ton).

Według naszych ocen, szacując średnie plony rzepaku na poziomie około 34,0 dt/ha, tegoroczne zbiory rzepaku ozimego i jarego łącznie mogą wynieść blisko 3 mln ton i będą o ponad 2% większe od wielkości zbiorów osiągniętych przed rokiem.

Prognoza zbiorów zbóż i rzepaku w Polsce w 2020 roku na tle wielkości produkcji w poprzednich latach przedstawia się następująco (mln ton):

 

REKORDOWY PRZERÓB RZEPAKU W KRAJU W SEZONIE 2019/20 

W I półroczu br., tłocznie zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju łącznie przerobiły 1524 tys, ton rzepaku, tj. o 158 tys. ton więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Produkcja oleju surowego osiągnęła dzięki temu poziom 610 tys. ton, natomiast śruty rzepakowej 855 tys. ton. Kiedy zestawimy najnowsze statystyki łączne Członków PSPO z tymi z II połowy 2019 roku okazuje się, że w całym sezonie 2019/20 przerób rzepaku był rekordowy i wyniósł ponad 3,1 mln ton wobec 2,8 mln ton w sezonie 2018/19. Tym samym wydaje się, iż GUS niedoszacował ubiegłorocznej wielkości produkcji rzepaku, która przy przerobie rzepaku w całym sezonie 2019/20 na poziomie ponad 3,1 mln ton musiała być większa (ok. 2,9 mln ton).

Przerób rzepaku w Polsce w sezonie 2019/20 na tle 2 poprzednich sezonów przedstawiał się następująco (ton):

Źródło: PSPO

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie. Ceny zbóż ze zbiorów 2019 roku słabną pod presją trwających zbiorów. Wyjątkiem jest kukurydza, której ceny trzymają się mocno, co wynika z wyraźnie uszczuplonej podaży tego zboża. Wszystko za sprawą spadku ubiegłorocznych zbiorów oraz bardzo dużego eksportu kukurydzy z kraju w minionym sezonie 2019/20 na poziomie powyżej 1,3 mln ton. 

Żniwa w kraju nabierają tempa. Notowana w ostatnich dniach bezdeszczowa pogoda sprzyja prowadzeniu prac żniwnych. Na południu zbiory jęczmienia ozimego są już zakończone i tam rolnicy przystąpili do zbioru pozostałych zbóż. W całym kraju koszony jest także rzepak ozimy. 

Z sygnałów płynących z terenu wynika, iż wielu regionach kraju rolnicy osiągają umiarkowane plony rzepaku, zazwyczaj w przedziale (25-35 dt/ha), niższe od spodziewanych przed żniwami. Mniejsze od oczekiwanego jest także zaolejenie nasion.

Lepiej niż przed rokiem zaplanował natomiast jęczmień ozimy. Na plantacjach, które zostały dobrze zabezpieczone przed chorobami i szkodnikami jeszcze jesienią osiągane są bardzo dobre plony rzędu 6-8 t/ha. W zależności od regionu kraju, przetwórcy i firmy handlowe obecnie oferują 560-620 PLN/t za krajowy jęczmień z dostawą. Niższe ceny tradycyjnie notuje się na południu kraju. 

Pierwsze meldunki żniwne wskazują także na wysokie plony pszenicy ozimej, wyższe od ubiegłorocznych. Wiele wskazuje na to, iż tegorocznego ziarna zbóż w kraju zbierzemy sporo więcej...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024

Choroby i szkodniki kukurydzy

W kukurydzy infekowane mogą być wszystkie części rośliny, od korzeni po kolby. Najgroźniejsze wywołują grzyby z rodzaju Fusarium, ale niebezpieczne mogą być też choroby liści. Kukurydzy nie odpuszczają także szkodniki – na różnym etapie rozwoju roślin mogą być pożywieniem dla ponad różnych 50 gatunków.

22 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.