Raport Rynku Zbóż tydzień 23'2020

8 Czerwca 2020

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

EKSPORT PSZENICY DROGĄ MORSKĄ W PIERWSZYCH 11 MIESIĄCACH SEZONU 2019/20 (LIPIEC-MAJ) 2.5-KROTNIE WIĘKSZY NIŻ W TYM SAMYM OKRESIE POPRZEDNIEGO SEZONU

W maju 2020 roku, eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 338 tys. ton wobec 556 tys. ton wywiezionych w kwietniu br. oraz 137 tys. ton wyeksportowanych w maju 2019 roku. Z tej wielkości, w maju 2020 roku eksport pszenicy wyniósł około 310 tys. ton, kukurydzy – 21 tys. ton, żyta – 5 tys. ton, a owsa – 3 tys. ton. Z kolei, w maju 2020 eksport rzepaku drogą morską nie wystąpił.  

W pierwszych 11 miesiącach bieżącego sezonu 2019/20 (lipiec 2019 – maj 2020), eksport zbóż drogą morską wyniósł ponad 3780 tys. ton wobec 1682 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł około 3202 tys. ton (wobec 1295 tys. ton w okresie lipiec 2018 - maj 2019), żyta - 136 tys. ton, pszenżyta - 146 tys. ton, jęczmienia - 29 tys. ton, owsa - 5 tys. ton, a kukurydzy - 262 tys. ton (178 tys. ton w okresie lipiec 2018 - maj 2019).

Z kolei, w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2019/20, eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 25 tys. ton wobec 3 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Eksport poszczególnych zbóż za pośrednictwem terminali portowych w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2019/20 (lipiec-maj) kształtował się następująco (tys. ton):

 

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA

Na krajowym rynku zbóż w dalszym ciągu notuje się umiarkowane zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców. Sporo wytwórni pasz i młynów ma pokryte potrzeby surowcowe na najbliższe tygodnie i obecnie realizuje wcześniej zawarte kontrakty oraz stara się kupować ziarno na lipiec/sierpień br. Cały czas trudno kupuje się pszenicę, szczególnie większe ziarna, co wynika z wyraźnie uszczuplonej podaży tego zboża.

Niektórzy przetwórcy wstrzymali już zakupy ziarna mając pokryte potrzeby surowcowe do końca sezonu. Niemniej jednak oceniamy, iż część przetwórców nie jest do końca pokryta w surowiec, szczególnie w odniesieniu do pszenicy, co przy uszczuplonej podaży tego zboża może być czynnikiem wspierającym jej ceny.

Warto zaznaczyć, iż ponownie można sprzedać starą pszenicę na eksport z dostawą do portów gdyż niektórzy eksporterzy sprzedali statki, które będą ładowane tym zbożem w czerwcu i lipcu br., co także może stanowić wsparcie cen pszenicy w najbliższym czasie.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2019 roku przedstawiały się następująco (z dostawą):

 • pszenica konsumpcyjna – 780-820 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 760-800 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 530-580 PLN/t,
 • żyto paszowe – 500-570 PLN/t,
 • pszenżyto – 650-720 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 620-680 PLN/t,
 • kukurydza – 700-760 PLN/t,
 • owies paszowy – 580-660 PLN/t.

Z kolei, ceny rzepaku w kraju ze zbiorów 2019 roku oferowane przez przetwórców i firmy handlowe zawierały się w przedziale 1600-1670 PLN/t, z dostawą. Zainteresowanie zakupami rzepaku ze starych zbiorów jest jednak niewielkie. Z kolei, ceny rzepaku z nowych zbiorów zawierały się w przedziale 1600-1660 PLN/t, z dostawą w lipcu/sierpniu br.

ZBIÓR 2020

Ceny oferowane za tegoroczne ziarno przez lokalnych przetwórców i podmioty skupowe pozostają pod presją poprawy kondycji zasiewów oraz prognoz niezłych zbiorów zbóż w bieżącym roku. Rolnicy wykazują coraz większe zainteresowanie zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna ze zbiorów 2020 roku.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco (z dostawą w żniwa):

 • pszenica konsumpcyjna – 730-780 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 650-680 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 530-560 PLN/t,
 • żyto paszowe – 520-550 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 600-650 PLN/t,
 • pszenżyto – 580-640 PLN/t,
 • rzepak – 1600-1660 PLN/t

EKSPORT/IMPORT

W maju br. przedmiotem eksportu drogą morską było ponad 300 tys. ton pszenicy. Wyraźne spowolnienie eksportu nastąpi w czerwcu br. Wydaje się, iż przedmiotem eksportu w czerwcu br. może być około 120 tys. ton pszenicy przez porty.

W całym sezonie 2019/20, eksport pszenicy z kraju może wynieść 3,8-3,9 mln ton. Przy takim wolumenie eksportu, zapasy pszenicy w kraju na koniec bieżącego sezonu będą mocno nadwątlone.

Warto zaznaczyć, iż ponownie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024

Choroby i szkodniki kukurydzy

W kukurydzy infekowane mogą być wszystkie części rośliny, od korzeni po kolby. Najgroźniejsze wywołują grzyby z rodzaju Fusarium, ale niebezpieczne mogą być też choroby liści. Kukurydzy nie odpuszczają także szkodniki – na różnym etapie rozwoju roślin mogą być pożywieniem dla ponad różnych 50 gatunków.

22 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.