Miotła zbożowa i wyczyniec polny – zwalczanie w zbożach ozimych

3 Kwietnia 2021

Miotła zbożowa i wyczyniec polny – zwalczanie w zbożach ozimych

Marcin Bortniak, IUNG – PIB w Puławach

Wiosną w późno sianych plantacjach zbóż ozimych problemem mogą się okazać intensywnie rozwijające się uciążliwe chwasty, takie jak miotła zbożowa i wyczyniec polny. Do ich optymalnego zwalczenia trzeba będzie użyć precyzyjnie dobrane substancje czynne.

Właściwa strategia walki z chwastami powinna uwzględniać wiele czynników, takich jak np. warunki techniczne zabiegu, przebieg pogody czy występujące na polu zachwaszczenie, które mogą się przełożyć na skuteczność działania herbicydów. Tej wiosny szczególnie kłopotliwe może być usunięcie miotły zbożowej i wyczyńca polnego z późno wysianych zbóż ozimych. Przez długi czas występowały dość niskie temperatury, które wstrzymywały wzrost roślin uprawnych, ale umożliwiły rozwój chwastów o niskich potrzebach cieplnych. W konsekwencji w słabo rozwiniętych zbożach znajdują się niepożądane gatunki w zaawansowanych fazach rozwojowych. Do ich optymalnego zwalczenia trzeba będzie precyzyjnie dobrać substancje czynne, nierzadko stosując najwyższe zalecane dawki. Podczas odchwaszczania ważne będzie również zapobieganie ryzyku wystąpienia i rozwoju odporności chwastów. Wśród wielu sposobów minimalizacji tego problemu niezwykle istotne jest naprzemienne stosowanie herbicydów o różnych mechanizmach działania (grupy HRAC) lub użycie mieszanin takich substancji i, co ważne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie poszczególnych środków.

Szerokie okno zabiegowe

Substancje czynne zaliczane zgodnie z klasyfikacją HRAC do grupy A (inhibitory funkcjonowania karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy) to fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) oraz pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin). Obie działają nalistnie i mogą być...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024