Tarcza antykryzysowa: Pomoc dla rolników

12 Kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa dla rolników oraz sektora rolno-spożywczego zawiera m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS oraz ulgi podatkowe w CIT i PIT. W ramach drugiego pakietu osłonowego (tarcza antykryzysowa 2.0) zaproponowano m.in. zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny oraz zmiany w zakresie PROW 2014-2020.

W ramach pierwszego pakietu działań osłonowych (tarczy antykryzysowej), zapisanej w nowelizacji tzw. ustawy COVID-19, rolnicy oraz sektor rolno-spożywczy otrzymali wsparcie w dziewięciu kwestiach:

Zasiłek opiekuńczy dla rolników

Tego rodzaju świadczenie będzie przysługiwało rolnikowi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki dotyczy tylko dzieci w wieku do ukończenia 8 lat (dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zasiłek będzie przysługiwał do ukończenia 18 roku życia). Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres do 14 dni (stawka dzienna - 32,41 zł).

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.). Nie trzeba w tym zakresie składać żądnych wniosków - zwolnienie z poboru składek nastąpi automatycznie.

Wydłużenie ważności orzeczeń

Osoby posiadające orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie muszą się martwić tym, że w czasie trwania stanu epidemii upłynie termin ważności tych dokumentów. Dokumenty tego typu zachowują ważność przez trzy miesiące od dnia upływu terminu ich ważności.

Zawieszenie postępowań

Zawieszony zostaje bieg terminów w postępowaniach: sądowych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych oraz innych.

Maksymalne ceny i maksymalne marże hurtowe i detaliczne

W przypadku produktów o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz utrzymania gospodarstw domowych wprowadzono możliwość ustalania maksymalnej ceny i marży.

Ulgi podatkowe

Zostały przesunięte terminy wpłacania zaliczek na CIT. Ponadto możliwe jest odpisanie strat spowodowanych przez epidemię w rozliczeniu PIT. Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia lub odroczenia w zakresie podatku od nieruchomości. Rolnicy i spółdzielnie mogą też ubiegać się o odroczenie lub umorzenie czynszu w przypadku najmu lokali publicznych.

Wsparcie dla rolników zatrudniających pracowników

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników do końca czerwca 2020 roku. Ponadto wydłużono ważność zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców w okresie trwania stanu epidemii (pozostaną ważne do 30 dni po zniesieniu tego stanu).

Usługi e-administracji

Dla ułatwienia komunikacji z urzędami wprowadzono tzw. tymczasowy profil zaufany dla osób, które jeszcze nie posiadają pełnego profilu zaufanego, który pozwala na składanie pism i dokumentów drogą elektroniczną.

Inne formy wsparcia

Rolnicy prowadzący przedsiębiorstwa mogą korzystać...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024

Choroby i szkodniki kukurydzy

W kukurydzy infekowane mogą być wszystkie części rośliny, od korzeni po kolby. Najgroźniejsze wywołują grzyby z rodzaju Fusarium, ale niebezpieczne mogą być też choroby liści. Kukurydzy nie odpuszczają także szkodniki – na różnym etapie rozwoju roślin mogą być pożywieniem dla ponad różnych 50 gatunków.

22 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.