Lokalni dostawcy jak jeden duży prosument z korzyścią dla nich wszystkich

13 Listopada 2019

Spółdzielnia energetyczna to bardzo atrakcyjna forma budowania nowoczesnej energetyki rozproszonej na podstawie OZE umożliwiająca ograniczenia kosztów o 20‒30 proc. oraz dająca bezpieczeństwo dostaw pozbawionej śladu węglowego energii

Ostatnią nowelizacją ustawy o OZE z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1524) wprowadzono niezwykle korzystne regulacje dla spółdzielni energetycznych. Przewidziano opusty dla celów rozliczania wytworzonej i pobranej energii elektrycznej przez członków spółdzielni jako de facto prosumentów.

Definicja i obszar działania

Spółdzielnia energetyczna zdefiniowana jest w art. 2 pkt 33a ustawy o OZE jako spółdzielnia w rozumieniu ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1100) lub ustawy z 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.U. poz. 2073). Przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania na tego rodzaju paliwa wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej.

Pozostałe uwarunkowania przewidziane dla spółdzielni energetycznych dotyczą: liczby jej członków, która nie może być większa niż 999, przedmiotu jej działalności, którym może być jedynie wytwarzanie energii z OZE w postaci energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, ograniczonej łącznej mocy spółdzielczych instalacji OZE oraz pozamiejskiego charakteru lokalizacji, w jakich prowadzona jest jej działalność. Dodatkowo ustawodawca doprecyzowuje wspomnianą wyżej definicję spółdzielni energetycznej przez wskazanie maksymalnego obszaru jej działania. Może to być obszar działania jednego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), zarówno elektroenergetycznego, jak i gazowego, oraz operatora sieci ciepłowniczej. Ponieważ na danym terenie może funkcjonować wielu operatorów sieci, szczególnie gazowej, decydującym kryterium umożliwiającym funkcjonowaniu spółdzielni energetycznej jest konieczności przyłączenia poszczególnych instalacji OZE do sieci tego samego OSD lub do tej samej sieci ciepłowniczej. Decydujące jest przy tym określenie miejsca przyłączenia definiowanego jako punkt przyłączeniowy, tzn. punkt, w którym przyłącze danej instalacji...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024