Ekonomiczne podsumowanie miesiąca - MAJ 2021

31 Maja 2021

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE 

POLSKA - UE - ŚWIAT

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

W piątek 28/05 GUS podał wiosenną ocenę stanu upraw rolnych i ogrodniczych oraz szacunki areału zasiewów pod zbiory 2021.

GUS wstępnie szacuje, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż ozimych jest mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi ponad 4,2 mln ha (zmniejszenie o ok. 5,0%). Według wstępnych szacunków przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o około 10,3%. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: pszenżyta ozimego ok. 0,5%, jęczmienia ozimego ok. 0,4%, żyta i mieszanek zbożowych po ok. 0,2%, pszenicy ozimej ok. 0,1%.

KOMENTARZ SPARKS POLSKA:

Szacunki areału upraw zbóż i rzepaku podane w załączonym raporcie przez GUS należy traktować z dużą rezerwą. Prezentowane dane są bardzo zdawkowe i nieczytelne. GUS nie wspomniał nic nt. szacowanego areału zasiewów zbóż jarych, jak to zazwyczaj miało miejsce w ocenach prezentowanych w latach poprzednich. Jednoczesne znaczne zmniejszenie areału zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego pod zbiory w 2021 roku jest mało prawdopodobne mając na uwadze już bardzo atrakcyjne dla producentów ceny zbóż i rzepaku, w okresie podejmowania decyzji uprawowych. Wyniki przeprowadzonego w 2020 roku Spisu Rolnego wskazały na znacznie większy od szacowanego areał zasiewów rzepaku pod zbiory 2020 roku na poziomie 977 tys. ha. Według ocen branżowych, rolnicy zwiększyli areał uprawy rzepaku ozimego pod zbiór 2021 roku. Stąd też łączny areał uprawy rzepaku pod tegoroczne zbiory może być zbliżony do 1 mln ha, co także potwierdzają organizacje branżowe.

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

W końcu maja br. na rynku notowano wyraźne spowolnienie handlu ziarnem gdyż po ostatniej korekcie cen na szerszym rynku podmioty posiadające stare ziarno na magazynach usztywniły się na jego sprzedaż. Ciężko kupić surowiec na rynkach lokalnych gdyż większość rolników sprzedała ubiegłoroczne zboże. Większymi partiami ziarna pszenicy i kukurydzy dysponują jeszcze firmy handlowe i duże gospodarstwa, które niechętnie godzą się na sprzedaż towaru po obecnych cenach proponowanych przez kupujących.

Przy wyraźnie uszczuplonej, selektywnej podaży ziarna, niskie stany magazynowe u części przetwórców i konieczność ich uzupełnienia do czasu pojawienia się zbóż z tegorocznych zbiorów, a także możliwości ich użycia w procesie produkcyjnym będą wpierać ceny zbóż w kraju na przednówku. Wyraźne braki podażowe notuje się przede wszystkim w przypadku pszenżyta. Bardzo mało jest także ofert sprzedaży żyta. 

W końcu maja br., ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawą przedstawiały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna – 950-1000 PLN/t,
  • pszenica paszowa – 950-1000 PLN/t,
  • kukurydza sucha – 960-1020 PLN/t,
  • żyto konsumpcyjne – 720-800 PLN/t, 
  • żyto paszowe – 720-780 PLN/t,
  • jęczmień paszowy 830-920 PLN/t,
  • pszenżyto – 850-940 PLN/t,
  • owies paszowy – 600-660 PLN/t,
  • rzepak – 2400-2750 PLN/t.

Notowana korekta cen zbóż na giełdach światowych oraz utrzymująca się duża niepewność co do poziomów cen ziarna w kolejnych miesiącach powoduje, iż wielu rolników i firm handlowych wstrzymuje się z zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów. 

ZBOŻA - EKSPORT/IMPORT:

Według wstępnych danych, w pierwszych 9 miesiącach sezonu 2020/21 (lipiec-marzec), eksport zbóż ogółem z kraju wyniósł ponad 7313 tys. ton wobec 5188 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 3204 tys. ton, żyta – 1207 tys. ton, pszenżyta – 938 tys. ton, kukurydzy – 1431 tys. ton, owsa – 153 tys. ton, a jęczmienia – 379 tys. ton.

Z kolei, w pierwszych 9 miesiącach sezonu 2020/21 eksport rzepaku z kraju wyniósł ponad 327 tys. ton wobec 282 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

W portach cały czas notuje się znacznie mniejsze załadunki zbóż na eksport niż to miało miejsce w poprzednich miesiącach. W maju br., eksport pszenicy drogą morską będzie wyraźnie mniejszy niż w kwietniu br. i może wynieść ok. 150-180 tys. ton. W porcie Gdańsk w dalszym ciągu realizowane są załadunki niewielkich partii kukurydzy, a także żyta i pszenżyta na eksport.

Na przełomie maja i czerwca w portach rozpocznie się załadunek statków do...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Kiszonka z traw – jak ją dobrze przechować?

W gospodarstwach mlecznych najważniejszym zadaniem hodowców jest zapewnienie odpowiedniej bazy żywieniowej, aby wykarmić zwierzęta przez cały rok. Dlatego w planowaniu rocznym należy przeliczyć ilość niezbędnej paszy i przeznaczyć na jej zasiewy odpowiedni areał gruntów. Trzeba także przemyśleć, jak odpowiednio ją przechować, aby przez cały rok była dostępna i smakowita.

11 Czerwca 2024

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.