Ekonomiczne podsumowanie kwietnia. Raport rynkowy - zboża i oleiste.

2 Maja 2021

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE 

| POLSKA - UE - ŚWIAT | 

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

 

GUS: PRZEZIMOWANIE ROŚLIN OZIMIN PRAKTYCZNIE BEZ STRAT, AREAŁ ZASIEWÓW ZBÓŻ OZIMYCH POD ZBIORY 2021 ZBLIŻONY DO UBIEGŁOROCZNEGO

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym,praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury w styczniu i lutym (lokalnie poniżej -20°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.

Oceniając stan upraw w końcu zimy można było stwierdzić, że są one w dobrej kondycji, a uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.

Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec III dekady marca, a warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. Lokalnie w drugiej połowie marca, a na znacznym obszarze kraju dopiero w pierwszej połowie kwietnia przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Chłodne dni i noce w kwietniu hamowały wschody zbóż jarych oraz spowalniały wegetację zbóż ozimych, rzepaku i trwałych użytków zielonych. Występujące przymrozki obniżały także skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie ub.r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2021 roku zasiano ponad 4,4 mln ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, z tego: 

  • pszenicy ozimej zasiano ponad 2,0 mln ha, 
  • żyta ok. 0,9 mln ha, 
  • pszenżyta ozimego ok. 1,1 mln ha, 
  • jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha, 
  • mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,09 mln ha. 

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS szacuje na ponad 0,8 mln ha. 

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ok. 78% powierzchni pszenicy ozimej, ok. 82% powierzchni żyta, 77% powierzchni jęczmienia ozimego, 84% powierzchni pszenżyta ozimego, 83% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i ponad 83% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.

KOMENTARZ SPARKS POLSKA:

W odniesieniu do powierzchni zasiewów ozimin pod zbiory w 2021 roku, dziwi mały areał zasiewów rzepaku ozimego podany przez GUS. Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 roku rzuciły bowiem nowe światło na wielkość areału zasiewów rzepaku w kraju. Według udostępnionych danych GUS, powierzchnia zasiewów rzepaku pod zbiory w 2020 roku wyniosła aż 977 tys. ha.

Powierzchnia zasiewów głównych upraw rolnych w Polsce w 2020 roku na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na tle areału w latach poprzednich przedstawiały się następująco (tys. ha):

W związku ze spodziewanym zwiększeniem powierzchni zasiewów rzepaku pod zbiór w 2021 roku należy założyć, iż łączny areał uprawy rzepaku może być znacznie większy od oceny GUS i wynosić około 990 tys. ha. 

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Kwiecień nie przyniósł zmian na rynku zbóż. W całym kraju, rynkowa podaż praktycznie wszystkich zbóż pozostaje wyraźnie uszczuplona. Rosnące ceny zbóż nie sprzyjają handlowi ziarnem. Ponadto, obawy o wpływ niesprzyjających warunków pogodowych panujących w kraju w II połowie kwietnia (niskie temperatury i przymrozki) na tempo wegetacji i stan upraw dodatkowo zniechęciły rolników do sprzedaży ziarna. Należy także podkreślić, iż wiele gospodarstw (szczególnie mniejszych rolników) oraz firm handlowych nie ma już ziarna na stanach magazynowych.

Prognozowane stopniowe ocieplenie w pierwszych dniach maja spowoduje, iż wielu rolników gremialnie przystąpi do siewów kukurydzy, co będzie utrudniało handel zbożem w I połowie maja br.

Zwyżkujące ceny zbóż na giełdach światowych i notowana wyraźnie uszczuplona podaż ziarna w kraju wpływają na umacnianie się cen zbóż zarówno z dostawą do portów jak i na rynku wewnętrznym. W związku ze wzmożonym eksportem ziarna, w kolejny sezon 2021/22 wejdziemy bowiem z mocno uszczuplonymi zapasami zbóż, co będzie stanowiło silne wsparcie cen ziarna w kraju na przednówku. 

Należy jednak zaznaczyć, iż szalejący wirus ptasiej grypy w centrum kraju nieco ograniczy popyt na zboża w końcu sezonu. Od początku roku do 21 kwietnia br. w Polsce potwierdzono 225 ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Najtrudniejsza sytuacja pod względem opanowania szerzenia się wirusa nadal jest w woj. mazowieckim (powiat żuromiński), czyli w polskim zagłębiu produkcji drobiu. Na tym terenie jest skumulowanych nieco ponad 600 stad, w których było utrzymywanych ok. 75 mln szt. drobiu. W bieżącym roku, grypa ptaków doprowadziła do konieczności utylizacji ponad 5,5 mln sztuk drobiu, z czego aż 3,05 mln sztuk w woj. mazowieckim. 

W końcu miesiąca ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawą przedstawiały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna – 910-980 PLN/t,
  • pszenica paszowa –...
Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024