Branżowy raport rynkowy - STYCZEŃ

1 Stycznia 2022

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | STYCZEŃ 2022

POLSKA WIADOMOŚCI RYNKOWE

WYRAŹNY SPADEK POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ W KRAJU 

Według wstępnych danych GUS, na początku grudnia 2021 r. pogłowie trzody chlewnej w kraju wynosiło 10242,4 tys. sztuk i było mniejsze o 1485,0 tys. sztuk (o 12,7%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2020 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2021 r. – mniejsze o 1190,2 tys. sztuk, tj. o 7,2%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2020 r. o 160,9 tys. sztuk (o 19,7%) do poziomu 654,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 112,7 tys. sztuk (o 20,6%) do 433,9 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 81,2 tys. sztuk (o 11%), w tym macior prośnych spadła o 73 tys. sztuk, tj. o 14,4%.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (36,4%), mazowieckie (11,2%), łódzkie (9,9%) i kujawsko-pomorskie (9,7 %). Najmniejsze udziały (poniżej 1,5%) miały województwa: podkarpackie, lubuskie i małopolskie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 7,5%. 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego za 12 miesięcy 2021 roku wynosiła 4,82 zł tj. o 7,7% mniej niż w 2020 r. W grudniu 2021 r., cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,61 zł za kg i była o 7,8% wyższa niż przed miesiącem i o16,6% wyższa niż przed rokiem. 

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej w kraju w latach 2017-2021 przedstawiało się następująco (tys. sztuk):

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA

W końcu stycznia br. ceny ziarna na rynku krajowym wzrosły. Wyraźna zwyżka cen zbóż, w tym głównie pszenicy na MATIFie przełożyła się na umocnienie cen zbóż oferowanych z dostawą do portów i w ślad za tym wyższe ceny oferowane przez krajowych przetwórców. 

Głównym czynnikiem wpływającym na ceny zbóż jest napięta sytuacja geopolityczna pomiędzy Rosją i Ukrainą i obawy o ewentualne zakłócenia w eksporcie pszenicy i kukurydzy z tych krajów. 

Na krajowym rynku notuje się symptomy wzrostu popytu na zboża ze strony przetwórców. Podaż ziarna jest obecnie umiarkowana. Zboża do sprzedaży oferują głównie firmy handlowe. Bardzo mało ziarna do sprzedaży oferują natomiast rolnicy. Doniesienia o możliwym konflikcie zbrojnym pomiędzy Rosją i Ukrainą dodatkowo zniechęcają rolników do sprzedaży zbóż. Oceniamy, iż na półmetku sezonu zapasy ziarna w kraju są bardzo duże, szczególnie w odniesieniu do pszenicy i kukurydzy.

W końcu stycznia br., ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna - 1250-1350 PLN/t,

- pszenica paszowa – 1230-1340 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne - 1020-1130

- żyto paszowe - 1000-1100 PLN/t,

- pszenżyto - 1100-1200 PLN/t,

- jęczmień paszowy - 1120-1200 PLN/t,

- owies paszowy - 900-1000 PLN/t,

- kukurydza - 1050-1140 PLN/t,

- rzepak - 3150-3350 PLN/t.

EKSPORT/IMPORT

W styczniu br., eksport pszenicy drogą morską będzie jednym z najsłabszych od początku bieżącego sezonu i jedynie nieznacznie przekroczy 100 tys. ton. Niewielki będzie także eksport kukurydzy, poniżej 50 tys. ton. Jeszcze słabiej w kontekście eksportu pszenicy zapowiada się także luty br. Należy się natomiast spodziewać wzrostu eksportu kukurydzy w lutym br., w reakcji na obawy importerów o zakupy ukraińskiego ziarna.

Obecnie w portach trwają jedynie załadunki pojedynczych, mniejszych statków kukurydzą oraz pszenicą w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów. 

Obawy o rozpoczęcie działań militarnych i zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy z Ukrainy powinny przełożyć się na wzrost eksportu ziarna zbóż z Polski w marcu br. i kolejnych tygodniach, jeżeli napięcia geopolityczne będą utrzymywać się dłużej. Już obecnie notuje się wzrost zainteresowania polską kukurydzą ze strony importerów.

W końcu stycznia...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Kiszonka z traw – jak ją dobrze przechować?

W gospodarstwach mlecznych najważniejszym zadaniem hodowców jest zapewnienie odpowiedniej bazy żywieniowej, aby wykarmić zwierzęta przez cały rok. Dlatego w planowaniu rocznym należy przeliczyć ilość niezbędnej paszy i przeznaczyć na jej zasiewy odpowiedni areał gruntów. Trzeba także przemyśleć, jak odpowiednio ją przechować, aby przez cały rok była dostępna i smakowita.

11 Czerwca 2024

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.