Branżowy raport rynkowy - MAJ

5 Czerwca 2022

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | MAJ 2022

POLSKA - WIADOMOŚCI RYNKOWE

ZBIORY 2022: GUS SZACUJE NIEZNACZNIE MNIEJSZY AREAŁ ZASIEWÓW ZBÓŻ OZIMYCH I RZEPAKU OZIMEGO

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż ozimych jest o 3,1% mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 4,4 mln ha.Ponadto, GUS wstępnie szacuje zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o około 3,2%. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły dla jęczmienia ozimego i mieszanek zbożowych ozimych po ok. 0,2%, pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego po ok. 0,1%.

Wiosenna wegetacja roślin w 2022 roku rozpoczęła się lokalnie w pierwszej, a na przeważającym obszarze kraju w drugiej dekadzie marca. Warunki agrometeorologiczne w okresie wiosny były na ogół niekorzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Wiosenne chłody z pogłębiającym się w marcu niedoborem opadów deszczu i spadkami temperatury powietrza (w kwietniu przy gruncie miejscami nawet poniżej -6°C) opóźniały wschody oraz spowalniały tempo wzrostu i rozwoju roślin. Występujące przymrozki obniżały także skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin. Na przeważającym obszarze kraju odnotowano znaczne przesuszenie wierzchniej warstwy gruntu, a potrzeby wodne upraw nie były w pełni zaspokojone. 

GUS szacuje powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na około 4,4 mln ha, tj. o około 3,1% mniej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie, w tym:

- pszenicy ozimej ponad 2,1 mln ha,

- żyta około 0,8 mln ha,

- jęczmienia ozimego około 0,3 mln ha,

- pszenżyta ozimego około 1,2 mln ha.

Według naszych szacunków, łączny areał zbiorów zbóż (wraz z kukurydzą) w 2022 roku wyniesie około 7,33 mln ha i będzie zbliżony do powierzchni ubiegłorocznej. Przy założeniu średnich plonów na poziome 44,4 dt/ha (o 4,5% mniejszych od ubiegłorocznych), zbiory zbóż ogółem w kraju w 2022 roku mogą ukształtować się na poziomie około 32,5 mln ton wobec szacowanych 33,9 mln ton osiągniętych w 2021 roku. Z tej wielkości, zbiory pszenicy obecnie przewidujemy na około 11,0 mln ton (-8,0% rok do roku), jęczmienia – 2,9 mln ton (-8,0%), a kukurydzy – 7,6 mln ton (+3,8%). Z kolei, zbiory rzepaku mogą wynieść około 3,15 mln ton, tj. o 2% poniżej wielkości produkcji w 2021 roku. Przedstawione prognozy mogą jeszcze ulec istotnym zmianom gdyż wiele będzie jeszcze zależało od warunków pogodowych w kolejnych fazach wegetacji zbóż.

POLSKA RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA

Notowane w ostatnich dniach opady deszczu korzystnie wpłynęły na wegetację upraw przeciwdziałając dalszej degradacji zasiewów wywołanej posuchą w kwietniu i I połowie maja br. Dotyczy to szczególnie zbóż jarych, które są szczególnie wrażliwe na niedobory wody w glebie. W ich przypadku można powiedzieć, iż opady przyszły w ostatniej chwili. Niemniej jednak, notowane spadki cen na MATIFie oraz w kraju usztywniły rolników przed dalszą sprzedażą ziarna.

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, ale problemy logistyczno-transportowe hamują większy import tego zboża. Według wstępnych danych, w marcu br. import kukurydzy z Ukrainy wyniósł ponad 106 tys. ton, w kwietniu zapewne był jeszcze większy, ale brak twardych danych na ten moment. W końcu maja br., cena kukurydzy z odbiorem z terminala w woj. świętokrzyskim wynosiła ok. 1300 PLN/t. Popyt na ukraińską kukurydzę jest cały czas spory, z racji uszczuplonej rynkowej podaży krajowego ziarna. Import kukurydzy będzie zapewne realizowany w kolejnych tygodniach. Niemniej jednak, KE pracuje nad rozporządzeniem zawieszającym cła na ukraińskie towary rolne na okres 12 miesięcy, co zapewne wpłynie na osłabienie importu kukurydzy na rzecz innych surowców rolnych. 

Po większych zakupach dokonanych w ostatnim okresie, obecnie zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest umiarkowane. Niektóre wytwórnie pasz są już bliskie zakończenia zakupów surowca w bieżącym sezonie 2021/22.

W związku z korektą cen zbóż na MATIFie oraz umocnieniem kursu złotego do głównych walut, ceny oferowane przez przetwórców i eksporterów z dostawą do portów osłabły. Ceny oferowane za nowe ziarno z dostawą w żniwa są często wyższe od cen oferowanych za ziarno z ubiegłorocznych zbiorów, co zapewne spowoduje przeniesienie znacznych zapasów (głównie starej pszenicy i kukurydzy) na nowy sezon. 

W końcu tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Kiszonka z traw – jak ją dobrze przechować?

W gospodarstwach mlecznych najważniejszym zadaniem hodowców jest zapewnienie odpowiedniej bazy żywieniowej, aby wykarmić zwierzęta przez cały rok. Dlatego w planowaniu rocznym należy przeliczyć ilość niezbędnej paszy i przeznaczyć na jej zasiewy odpowiedni areał gruntów. Trzeba także przemyśleć, jak odpowiednio ją przechować, aby przez cały rok była dostępna i smakowita.

11 Czerwca 2024

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.