Branżowy raport rynkowy - KWIECIEŃ

2 Maja 2022

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | KWIECIEŃ 2022

POLSKA - WIADOMOŚCI RYNKOWE

ZBIORY 2022: PRZEZIMOWANIE UPRAW OZIMYCH PRAKTYCZNIE BEZ STRAT

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS w lutym i marcu br. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury powietrza w pierwszej dekadzie stycznia (lokalnie poniżej -15°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie. 

Ocena stanu roślin ozimych zasianych jesienią 2021 r. pod zbiory w 2022 r.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2022 r. zasiano ok. 4,6 mln ha, tj. o 0,6% więcej niż w roku ubiegłym, z tego:

- pszenicy ozimej zasiano ponad 2,1 mln ha,

- żyta ponad 0,8 mln ha,

- pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha,

- jęczmienia ozimego ok. 0,3 mln ha,

- mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ok. 1,0 mln ha wobec 0,98 mln ha obsianych pod zbiory w 2021 roku.

Wiele wskazuje na to, iż rolnicy ponownie zwiększą areał zasiewów kukurydzy na ziarno pod zbiory w 2022 roku, kosztem owsa i mieszanek zbożowych. Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno pod zbiory w 2021 wyniosła ok. 998 tys. ha.

POLSKA RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA

Na krajowym rynku zbóż w dalszym ciągu dominują oferty sprzedaży pszenicy i kukurydzy. Ciągle utrzymuje się natomiast wyraźnie uszczuplona podaż pszenżyta i jęczmienia, co stanowi silne wsparcie tych zbóż. W związku ze sporym umocnieniem cen zbóż na MATIFie i lokalnie trwającymi siewami kukurydzy, sprzedaż ziarna przez rolników ponownie zeszła na dalszy plan.

Do kraju w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza, której import w znacznej mierze jest obecnie realizowany jest w ramach wcześniej dokonanych zakupów. Duże problemy logistyczne na granicy i problemy z szybkim odbiorem kukurydzy z wagonów zniechęcają mniejsze firmy handlowe do importu tego zboża. W końcu kwietnia br., kukurydza u pośredników oferujących kukurydzę w regionach blisko wschodniej granicy zawierała się w przedziale ok. 1310-1320 PLN/t, po przeładunku na samochód. Z kolei, cena tego zboża w terminalu w woj. świętokrzyskim wynosiła około 1370 PLN/t, po przeładunku na samochód. 

Dane Komisji Europejskiej wskazują na przywóz ponad 260 tys. ton kukurydzy z Ukrainy do Polski w okresie 1 lipiec 2021 - 24 kwiecień 2022. Gros kukurydzy z Ukrainy zostało sprowadzone do kraju w marcu-kwietniu br. Niemniej jednak, spora część tego ziarna była reeksportowana.

Większy handel ziarnem powinien nastąpić po długim weekendzie majowym. Wielkość obrotów będą jednak w znacznej mierze determinować warunki pogodowe i tempo siewów kukurydzy. 

W końcu kwietnia br., ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą  kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna - 1650-1750 PLN/t,

- pszenica paszowa – 1600-1680 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne - 1350-1500 PLN/t

- żyto paszowe - 1250-1350 PLN/t,

- pszenżyto - 1450-1550 PLN/t,

- jęczmień paszowy - 1450-1550 PLN/t,

- owies paszowy - 950-1020 PLN/t,

- kukurydza - 1400-1450 PLN/t,

- rzepak - 4800-4950 PLN/t.

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) - 1580-1610 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne (72/120) - 1280-1330 PLN/t

- pszenżyto (68) - 1335-1360 PLN/t,

- jęczmień (62) - 1370-1400 PLN/t,

- kukurydza - 1310-1340 PLN/t (dostawa X-XI),

- rzepak - 3900-3940 PLN/t (dostawa VII-VIII).

EKSPORT/IMPORT:

W eksporcie realizowanym drogą morską cały czas wiodącym zbożem jest kukurydza, której załadunki trwają w portach Gdańsk i Gdynia. W końcu kwietnia br. notowano większe załadunki pszenicy. Wiele wskazuje na to, iż łączny eksport pszenicy z kraju w bieżącym sezonie 2021/23 może nie przekroczyć 3 mln ton wobec 4,1 mln ton...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024