BDO: Kto musi się zarejestrować w Bazie Danych Odpadowych?

28 Grudnia 2019

Baza Danych Odpadowych (BDO) to specjalny rejestr gromadzący podmioty wprowadzające do obroty produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. BDO zostanie rozbudowany o moduły, dzięki któremu składanie niezbędnych sprawozdań odbywać będzie się wyłącznie w formie elektronicznej.

Pojawia się zatem pytanie, kto musi zarejestrować się w BDO do 31 grudnia 2019 r.? Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obowiązkiem wpisu objęte są podmioty, które:

• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

• producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Uwaga! Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Co istotne, w art. 50 ustawy o odpadach wymieniony zostały rodzaje działalności, które podlegają wpisowi do rejestru BDO na wniosek. W art. 51 ust. 1 z kolei zawiera przypadki, których podmioty wpisane zostaną do BDO z urzędu przez marszałka województwa

Zwolnienia z wpisu do Rejestru-BDO

Należy pamiętać, że podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru-BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:

• osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;

• podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów.

Ustawa o odpadach wymienia także podmioty, których obowiązek prowadzenia odpadów nie dotyczy. Są to:

• wytwórcy odpadów komunalnych;

• wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

• wytwórcy odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024