Gdzie oddać puste opakowania po środkach ochrony roślin?

28 Lutego 2020

Opakowania po środkach ochrony roślin, z uwagi na przechowywane w nich preparaty chemiczne muszą być składowane i utylizowane w odpowiedni sposób. Przy czym warto podkreślać, że w żadnym wypadku nie powinien to być problem, ponieważ w Polsce funkcjonuje System Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego w całym kraju są zbierane i przetwarzane opakowania po środkach ochrony roślin.

Jak działa PSOR?

Zasady zbiórki opakowań są bardzo proste:

  • Krok 1: Użytkownik ma obowiązek oddać do sklepu, hurtowni lub dystrybutora środków ochrony roślin czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania lub płukane przez 10 sekund przy rozwadniaczu.
  • Krok 2: Sklep/hurtownia/dystrybutor ma obowiązek przyjąć opakowania. Przechowywanie tych opakowań do czasu odbioru przez operatora Systemu powinno być prowadzone w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób postronnych i bezpiecznie względem środowiska.
  • Krok 3: Operator Systemu (firma REMONDIS) odbiera opakowania zgromadzone w specjalnych workach ze sklepów/hurtowni/dystrybutora lub bezpośrednio z gospodarstw rolnych, jeśli te zgromadzą min. 10 worków z opakowaniami.

Ważne. Opakowania odbierane w Systemie PSOR muszą być oznaczone piktogramami ostrzegawczymi (broszura). Rolnik może do Systemu oddać opakowania po: środkach ochrony roślin, produktach biobójczych, nawozach i adiuwantach. Koszty funkcjonowania systemu w całości ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Jak przygotować opakowanie do zwrotu?

  • Krok 1. Należy przelać całą zawartość opakowania do zbiornika opryskiwacza.
  • Krok 2. Po opróżnieniu opakowania należy wypełnić je wodą mniej więcej do 1/4 jego objętości i potrząsać nim przez kilka sekund. Taką mieszankę należy wlać do zbiornika opryskiwacza.
  • Krok 3. Po czym powtarzamy krok drugi jeszcze 2 razy.
  • Krok 4. Wszystkie opróżnione i czyste opakowania należy zabrać z gospodarstwa i przynieść do sklepu, w którym dokonano zakupu produktu.

Warto pamięrać, że w ramach systemu nie można oddawać opakowań brudnych, z resztkami produktów czy z produktami przeterminowanymi. Żaden sklep nie przyjmie również opakowań zbiorczych (np. kartonów), a także folii czy też opakowań spakowanych do worków typu big-bag. Ważne jest aby pracownik sklepu/hurtowni/dystrybutora mógł ocenić zawartość opakowań.

Temat dobrze znany

Trzeba również podkreślić, że producenci i importerzy środków ochrony roślin, to jedyna branża, która fizycznie odbiera opakowania po swoich produktach. System Zbiórki Opakowań PSOR urochomiony został na długo przed wprowadzeniem takiego obowiązku prawnego i co roku przeznacza się na jego funkcjonowanie ogromne kwoty (koszt zbiórki w trakcie jednego roku to ponad 5 mln PLN, rozłożony proporcjonalnie na wszystkie firmy tworzące System). Jednym ze współwłaścicieli Systemu jest Corteva (od 2004 roku).

Więcej informacji na www.systempsor.pl

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024