Susza w rolnictwie

11 Lipca 2016

Susza to bez wątpienia jedno z największych zagrożeń upraw roślinnych. Niestety problemem nie jest tylko niedostateczna ilość wody dla roślin. Zbyt niska wilgotność gleby skutkuje również obniżoną dostępnością makro- i mikroelementów. Susza glebowa następuje po długich okresach suszy atmosferycznej.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym terytorium Polski.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym, w porównaniu do ubiegłego okresu, zdecydowanie zwiększył się zasięg suszy rolniczej w całej Polsce. Dla upraw takich jak: rośliny strączkowe, ziemniak, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, burak cukrowy, drzewa owocowe zagrożenie suszą wystąpiło w wielu województwach w 100% gmin.” - można przeczytać w ostatnim raporcie Instytutu.

Konsekwencją występowania suszy jest zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin oraz więdnięcie. Skutki braku wody są różne w zależności od fazy rozwojowej.

Dla zbóż skutki suszy w określonych fazach rozwojowych są zróżnicowane, na przykład w okresie krzewienia zbóż następuje zahamowanie rozwoju części nadziemnych i korzeni oraz zmniejszenie ilości źdźbeł i kłosków. Natomiast w okresie kłoszenia i kwitnienia brak wody powoduje słabe wykształcenie kłosa, zmniejszenie ilości ziarna w kłosie i w konsekwencji obniżenie plonu ziarna.” – informuje Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Taki stan rzeczy ma wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa oraz przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych. Również stosowania środków ochrony roślin. Nie zaleca się stosowania herbicydów przedwschodowych w uprawach roślin ozimych na glebach dotkniętych suszą. Aktywność tych preparatów przy obniżonej wilgotności jest ograniczona co niekorzystnie wpływa na ich skuteczność. Lepiej jest stosować herbicydy po wschodach roślin. W przypadku rzepaku będzie to na przykład Navigator™ 360 SL.

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024