Susza w rolnictwie

11 Lipca 2016

Susza to bez wątpienia jedno z największych zagrożeń upraw roślinnych. Niestety problemem nie jest tylko niedostateczna ilość wody dla roślin. Zbyt niska wilgotność gleby skutkuje również obniżoną dostępnością makro- i mikroelementów. Susza glebowa następuje po długich okresach suszy atmosferycznej.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym terytorium Polski.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym, w porównaniu do ubiegłego okresu, zdecydowanie zwiększył się zasięg suszy rolniczej w całej Polsce. Dla upraw takich jak: rośliny strączkowe, ziemniak, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, burak cukrowy, drzewa owocowe zagrożenie suszą wystąpiło w wielu województwach w 100% gmin.” - można przeczytać w ostatnim raporcie Instytutu.

Konsekwencją występowania suszy jest zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin oraz więdnięcie. Skutki braku wody są różne w zależności od fazy rozwojowej.

Dla zbóż skutki suszy w określonych fazach rozwojowych są zróżnicowane, na przykład w okresie krzewienia zbóż następuje zahamowanie rozwoju części nadziemnych i korzeni oraz zmniejszenie ilości źdźbeł i kłosków. Natomiast w okresie kłoszenia i kwitnienia brak wody powoduje słabe wykształcenie kłosa, zmniejszenie ilości ziarna w kłosie i w konsekwencji obniżenie plonu ziarna.” – informuje Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Taki stan rzeczy ma wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa oraz przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych. Również stosowania środków ochrony roślin. Nie zaleca się stosowania herbicydów przedwschodowych w uprawach roślin ozimych na glebach dotkniętych suszą. Aktywność tych preparatów przy obniżonej wilgotności jest ograniczona co niekorzystnie wpływa na ich skuteczność. Lepiej jest stosować herbicydy po wschodach roślin. W przypadku rzepaku będzie to na przykład Navigator™ 360 SL.

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024