Sposoby stosowania środków ochrony roślin

11 Grudnia 2017

Czas na kolejny nieco bardziej teoretyczny wpis. Tym razem tematem są sposoby stosowania środków ochrony roślin.

Rolnicy mają wiele narzędzi walki z agrofagami. To dobrze, bowiem lista zagrożeń również nie należy do krótkich. Sposoby stosowania środków ochrony roślin można podzielić uwzględniając ich formę. Mowa m.in. o: opryskiwaniu, zaprawianie czy rozsiewaniu, a także podlewaniu, gazowaniu, zamgławianiu oraz sublimowaniu, a w przypadku szkodników – zwabianiu.

Opryskiwanie

To obecnie najpopularniejszy sposób walki zarówno z chwastami, szkodnikami, jak i chorobami. Proces ten to mówiąc w skrócie równomierne naniesienie cieczy roboczej na rośliny. Taka ciecz może występować w formie: emulsji, roztworu czy zawiesiny. Poprawnie przeprowadzony zabieg wykonany przy użyciu opryskiwaczy wysokiej jakości gwarantuje dużą przyczepność preparatu i dokładne pokrycie roślin. Wśród wad można wymienić konieczność przygotowania cieczy roboczej oraz fakt, iż część cieczy może ściekać z roślin. Skuteczność zabiegu jest również uzależniona od sprzętu. Rola opryskiwacza jest w tym przypadku bardzo duża.

Zaprawianie

Zaprawianie, to kolejny ze sposobów ochrony roślin, o którym pisaliśmy już na blogu. W materiale „Zaprawianie nasion” rozpisałem się nieco na temat trzech najbardziej popularnych metod zaprawiania. Dlatego tutaj w skrócie. Zaprawianie stosuje się w celu ochrony materiału siewnego, rozmnożeniowego i młodych roślin. Wśród sposobów zaprawiania jest zaprawianie suche (mieszanie nasion z zaprawą pylistą, która powinna przylegać do powierzchni ziarna), półsuche i mokre, które omawiam we wspomnianym wyżej wpisie oraz półmokre (nasiona opryskuje się płynną zaprawą nasienną, miesza i przykrywa materiałem nieprzepuszczającym powietrza). Przy zaprawianiu suchym trzeba uważać na zapylone powietrze.

Rozsiewanie 

Rozsiewanie to kolejny dobrze wszystkim znany zabieg. Jak sama nazwa wskazuje wykorzystywane są do tego rozsiewacze nawozowe, a materiałem rozsiewanym są granulaty. Wcześniej stosowało się również w tym celu siewniki bądź pielniki, aby wprowadzić materiał do gleby.

Tego typu rozwiązania stosowane są przeciwko szkodnikom glebowym.

Podlewanie

W tym przypadku również szczegółowa definicja nie jest potrzebna. Jest to punktowe stosowanie środków w formie wodnych roztworów, zawiesin lub emulsji. Wśród preparatów aplikowanych w ten sposób są m.in. zoocydy o działaniu systemicznym. 

Jest to bez wątpienia metoda pracochłonna, na którą potrzeba dużo cieczy roboczej. Stosowana na małych powierzchniach przy użyciu dozowniki ręcznych bądź mechanicznych. 

Stosowana względnie rzadko. Np. do ochrony kapusty (śmietki, chowacze łodygowe), czy ochrony krzewów porzeczki.

Gazowanie

Stosuje się zarówno gazowanie pomieszczeń, jak i gazowanie gleby. W tym pierwszym przypadku wykorzystywane są preparaty w formie gazowej lub inne formy użytkowe generujące gaz. Pomieszczenia podczas zabiegu są rzecz jasna zamknięte (muszą być gazoszczelne). Mowa tutaj m.in. o szklarniach, spichlerzach, magazynach itp. Skuteczność zabiegu zależy od stężenia gazu i czasu ekspozycji.

W przypadku gazowania gleby, gleba jest pod przykryciem. Stosowane są preparaty stałe lub ciekłe generujące gaz. Gazowanie gleby przeprowadza się na głębokość 10-20 cm za pomocą inżektorów. Zabieg ten jest ekonomiczne opłacalny jedynie na małych powierzchniach z roślinami, których koszt sprzedaży jest większy (szklarnie).

Zamgławianie

Inną możliwością jest zamgławianie zwane również aerozolowaniem. Aerozole to cząstki o średnicy do 20 (wyj. do 50) μm zawieszone w powietrzu. Długo utrzymują się w powietrzu przy minimalnym zużyciu preparatu. Główne zalety zamgławiania to zdolność przenikania w gęstą roślinność oraz możliwość dokładnego pokrycia rośliny zarówno w poziomie, jak i pionie. Wśród wad należy wymienić zależność od warunków klimatycznych, a szczególnie od wiatru.

Sublimowanie

To proces wykorzystujący przemianę ciała stałego w fazę gazową (parę) w określonej temperaturze z pominięciem stanu ciekłego. Po ochłodzeniu pary w powietrzu, wytrącają się cząsteczki substancji stałej i osiadają na chronionych obiektach.

Zwabianie

Ostatnia z możliwości, o których dzisiaj piszę to zwabianie. Zabieg polega na zwabieniu szkodnika i doprowadzeniu do jego zabicia. Preparaty wabiące działają na węch i/lub smak szkodnika. Mogą to być składniki pokarmu, ale również np. feromony płciowe. Preparat chemiczny dodawany jest do pokarmu, który po spożyciu gwarantuje zabicie szkodnika. 

Metoda ta działa m.in. na gryzonie, ślimaki, drutowce, rolnice, turkuć podjadek, karaczany.

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024