Skuteczna ochrona herbicydowa rzepaku dostosowana do różnych potrzeb

26 Lipca 2023

Skuteczna ochrona herbicydowa rzepaku dostosowana do różnych potrzeb

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym prowadzimy, w przeciwieństwie do zbóż ozimych, niemal w całości jesienią. W ostatnich latach coraz większym uznaniem cieszą się zabiegi powschodowe, które sukcesywnie wypierają zabiegi posiewne. Dlaczego tak się dzieje?

Przy stosowaniu herbicydów posiewnych, nierzadko występują problemy z fitotoksycznością dla rzepaku (np. spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu i przepłukaniem substancji czynnych herbicydów w strefę korzeniową rzepaku – jesień 2017 r.; 2020 r.; 2021 r.) lub komplikacje związane ze skutecznością substancji czynnych stosowanych doglebowo (przesuszona gleba – jesień 2018 r.; 2019 r.) i co za tym idzie koniecznością wykonania zabiegu korekcyjnego jeszcze jesienią lub wiosną po ruszeniu wegetacji. Właściwą alternatywą dla kombinacji posiewnych jest wykonanie jesiennego zabiegu powschodowego. Zabieg taki, z uwagi na głównie nalistne działanie herbicydów, jest praktycznie niezależny od warunków wilgotnościowych (co jest istotne w warunkach suszy) i eliminuje ryzyko fitotoksyczności charakterystycznej dla popularnych środków posiewnych.

Wariant powschodowy niesie ze sobą także inne korzyści w porównaniu do zabiegów posiewnych, ponieważ wykonujemy go już po dokonaniu oceny wschodów rzepaku, jak i rodzaju oraz stopnia zachwaszczenia. W przypadku rozwiązań doglebowych stosowanych do trzech dni po siewie, herbicydy stosujemy niejako w ciemno, nie wiedząc jaki będzie poziom wschodów rzepaku, a w przypadku trudnych warunków pogodowych nie mamy gwarancji, że plantacja będzie dobrze rokowała. W takiej sytuacji, aplikacja posiewna ogranicza dobór potencjalnej rośliny następczej w przypadku konieczności przesiewów.

Navigator™ 360 SL

Najpopularniejszym herbicydem stosowanym w rzepaku ozimym, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych jesienią, jest od lat Navigator™ 360 SL zawierający 3 substancje biologicznie czynne: aminopyralid, chlopyralid, pikloram [wszystkie grupa 4 (dawniej O) wg HRAC]. Jego renoma wynika przede wszystkim z elastyczności stosowania tego produktu, bowiem jest on świetnym partnerem do mieszanin zbiornikowych, np. z herbicydami zawierającymi metazachlor. Taka mieszanina umożliwia zwalczenie chabra bławatka, chwastów rumianowatych, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy białej, maku polnego, niezapominajki polnej, przytulii czepnej i innych. W trakcie aplikacji chwasty powinny powschodzić i znajdować się w fazie do 2 liści właściwych. Kolejna możliwość, to użycie Navigatora™ 360 SL w sekwencji zabiegów, wtedy posiewnie stosujemy herbicydy zawierające np. chlomazon w celu zwalczenia gwiazdnicy pospolitej, chwastów kapustowatych (tasznika pospolitego, tobołków polnych), a następnie powschodowo do fazy 4 liści właściwych rzepaku aplikujemy Navigator™ 360 SL uzupełniając zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych.

Belkar™ + Kliper™ Pak

W odpowiedzi na narastającą presję, np. bodziszków, jasnot czy komosy białej, Corteva Agriscience™ wprowadziła zupełnie nowe rozwiązanie do ochrony rzepaku ozimego bazujące na innowacyjnej substancji biologicznie czynnej – Arylex™ active. 

Jest to pakiet dwóch herbicydów: Belkar™ oraz Kliper™. Połączenie tych preparatów dostarcza w sumie 4 substancje czynne pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów: Arylex™ active, pikloram, aminopyralid [wszystkie grupa 4 (dawniej O) wg HRAC] oraz metazachlor [grupa 15 (dawniej K3) wg HRAC].

Belkar™ + Kliper™ Pak umożliwia zwalczenie wielu kluczowych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym jesienią, np. przytulii czepnej, chwastów rumianowatych, maku polnego, chabra bławatka, jasnot, fiołka polnego, chwastów kapustowatych (tasznik pospolity, tobołki polne, stulicha psia). Zestaw ten wyróżnia się skuteczną eliminacją bodziszków powschodowo – tego do tej pory nie było! Są co prawda na rynku substancje czynne zalecane jako działające na bodziszki w rzepaku jesienią, ale są to substancje aplikowane posiewnie, co w przypadku wspomnianych suchych jesieni bywa zawodne.

Błyskawiczne działanie na chwasty, czyli to, co tygryski lubią najbardziej!

Dzięki zawartości Arylex™ active pierwsze objawy działania pakietu herbicydowego Belkar™ + Kliper™ na chwasty pojawiają się praktycznie już kilka godzin po aplikacji. Typowe symptomy obserwowane na polu, to zahamowanie wzrostu roślin niepożądanych, deformacje liści oraz całych roślin, a także przebarwienia chwastów.

Mieszaninę stosujemy powschodowo od fazy 2 liści właściwych rzepaku ozimego (od BBCH 12). Bardzo ważne jest, aby w trakcie aplikacji rośliny rzepaku osiągnęły fazę co najmniej 2 liści właściwych.

A co zrobić, gdy jesienny zabieg herbicydowy się nie udał lub w ogóle nie został wykonany?

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi herbicyd Korvetto™, który skutecznie eliminuje chwasty w uprawach rzepaku ozimego wiosną. Preparat zawiera: Arylex™ active oraz chlopyralid [grupa 4 (dawniej O) wg HRAC].

Pierwsze objawy działania na chwastach są widoczne już w ciągu kilku godzin od momentu aplikacji.

Korvetto™ zwalcza rośliny niepożądane, które do tej pory były nie do zwalczenia wiosną: mak polny, bodziszki, jasnoty, ponadto doskonale radzi sobie z ciągle aktualnym zagrożeniem ze strony chabrów czy chwastów rumianowatych. Nie sposób nie wspomnieć, że w przypadku przytulii czepnej mamy kolejny przełom – dotychczasowe herbicydy wiosenne zwalczają ten chwast do wysokości około 8 cm, jednak gdy przytulia w momencie zabiegu jest większa (o co przecież nietrudno po ciepłej i długiej jesieni) – może ona odrastać po aplikacji.

Jak Korvetto™ radzi sobie z przytulią? Zwalcza ją bez problemu, nawet gdy już znacznie przekroczyła pułap 8 cm.

Ważną cechą Korvetto™ jest odporność na zmywanie przez deszcz: zaledwie 1 godzina od momentu zastosowania, co w sytuacji nieprzewidywalnej wiosny jest dużym atutem.

Warto dodać, że nie bez znaczenia dla uzyskania najlepszych rezultatów, pozostaje właściwa obsada roślin rzepaku, który stanowi dla chwastów naturalną konkurencję i pomaga uzyskać oczekiwany wysoki efekt zwalczania roślin niepożądanych.

Zobacz jak Korvetto™ działa na chwasty - efekt działania Korvetto™ na chwasty po 6 tygodniach od zabiegu

W optymalnych warunkach pogodowych, gdy rzepak ozimy jest w dobrej kondycji, możemy zastosować Korvetto™ w mieszaninie z fungicydami o działaniu regulatora wzrostu:

  • Korvetto™ 1 l/ha + Horizon* 250 EW 1 l/ha,
  • Korvetto™ 1 l/ha + Tilmor* 240 EC 1 l/ha,
  • Korvetto™ 1 l/ha + Caramba** 60 SL 1 l/ha,
  • Korvetto™ 1 l/ha + Caryx** 240 SL 1,4 l/ha.

*zastrzeżona nazwa handlowa Bayer

**zastrzeżona nazwa handlowa BASF

Uwaga! Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny. 

Tekst: Rafał Kowalski, category marketing manager Corteva Agriscience

Zdjęcia: Katarzyna Szulc

Najnowsze artykuły

Kiszonka z traw – jak ją dobrze przechować?

W gospodarstwach mlecznych najważniejszym zadaniem hodowców jest zapewnienie odpowiedniej bazy żywieniowej, aby wykarmić zwierzęta przez cały rok. Dlatego w planowaniu rocznym należy przeliczyć ilość niezbędnej paszy i przeznaczyć na jej zasiewy odpowiedni areał gruntów. Trzeba także przemyśleć, jak odpowiednio ją przechować, aby przez cały rok była dostępna i smakowita.

11 Czerwca 2024

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.