Siewnik pneumatyczny – budowa i działanie

28 Marca 2016

W ubiegłym tygodniu pisałem o tym jak działają siewniki wyposażone w mechaniczny system wysiewu. Nadszedł czas na drugą grupę siewników, czyli maszyny z układem pneumatycznym.

Bez powietrza ani rusz

Rozwiązanie to można spotkać zarówno w siewnikach rzędowych jak i precyzyjnych. W zależności od modelu siewnik może być wyposażony w zespół podciśnieniowy lub nadciśnieniowy. Elementem charakterystycznym dla tego typu urządzeń jest dmuchawa odpowiedzialna za wytwarzanie strumienia powietrza transportującego nasiona. Dmuchawa może być napędzana od WOM lub hydraulicznie.

W zbiorniku nasiennym (w większości maszyn zwykle w jego dolnej części) umieszczony jest pojedynczy aparat wysiewający (w zależności od modelu i szerokości roboczej urządzenia aparatów wysiewających może być więcej). Nasiona ze zbiornika trafiają na kółka wysiewające skąd wpadają w strumień powietrza wytwarzany przez umieszczoną z przodu siewnika dmuchawę. W zależności od modelu siewnika dmuchawy montowane są w różnych miejscach. Strumień powietrza przenosi nasiona do głowicy rozdzielacza, skąd transportowane są redlic. Taki system wysiewu stosowany jest m.in. w siewniku Pottinger Aerosem.

Nieco inny układ wysiewu mają siewniki francuskiej firmy Sulky-Burel Reguline Solo (dostępne obecnie jedynie na rynku wtórnym). Zastosowano w nich system wysiewu przywodzący na myśl siewniki mechaniczne. Nasiona ze zbiornika trafiają na kołeczkowy aparat wysiewający, na którym następuje wstępne rozdzielenie masy ziarna. Następnym etapem trasy, którą pokonuje ziarno są specjalne kółka systemu Reguline. Ich zadaniem jest dokładne rozdzielenie nasion – tak, aby uniknąć wypadania ziaren po kilka na raz. Dopiero spadając z tego kółka nasiona trafiają w strumień powietrza, który odpowiada za przeniesienie ziarniaków przewodami do redlic. W odróżnieniu do tradycyjnych rozwiązań pneumatycznych nie ma tutaj głowic rozdzielających, bowiem każdy aparat wysiewając „ma” oddzielny przewód, którym nasiona transportowane są do redlic – tak jak w siewnikach mechanicznych. W aktualnej dystrybucji Sulky ma siewniki pneumatyczne Xeos z systemem dystrybucji ADS Inside (z głowicą rozdzielającą).

Z chirurgiczną precyzją

Niektóre uprawy wymagają zastosowania siewników precyzyjnych (punktowych). Są to maszyny, w których także spotyka się dwa systemy wysiewu. O rozwiązaniu mechanicznym pisałem wcześniej, natomiast bardziej popularne są punktowe siewniki pneumatyczne.

Tak jak ma to miejsce w przypadku siewników zbożowych najważniejszym elementem maszyny jest dmuchawa, która jest odpowiedzialna za wytwarzanie podciśnienia lub nadciśnienia. W siewnikach z układem nadciśnieniowym pojedyncze nasiono jest dociskane strumieniem powietrza wytworzonego przez dmuchawę do otworu w tarczy wysiewającej. Nadmiar nasion znajdujących się przy otworze jest jednocześnie usuwany do zbiornika. Znaną konstrukcją stosującą system nadciśnieniowy jest siewnik pneumatyczny produkowany przez firmę Kongskilde – Demeter Aeromat. Obecnie zakończono produkcję tej maszyny. W siewniku podciśnieniowym sytuacja wygląda nieco inaczej. Ziarniak jest zasysany do otworu tarczy na skutek podciśnienia. Następnie ruch obrotowy tarczy wynosi je do góry, w strefę pracy zgarniaczy nadmiaru nasion. Po przejściu w dół do strefy ciśnienia atmosferycznego, następuje swobodny spadek nasiona w bruzdę. Większość siewników ma zespół wysiewający podciśnieniowy. 

Najnowsze artykuły

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024

Choroby i szkodniki kukurydzy

W kukurydzy infekowane mogą być wszystkie części rośliny, od korzeni po kolby. Najgroźniejsze wywołują grzyby z rodzaju Fusarium, ale niebezpieczne mogą być też choroby liści. Kukurydzy nie odpuszczają także szkodniki – na różnym etapie rozwoju roślin mogą być pożywieniem dla ponad różnych 50 gatunków.

22 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.