Powschodowe odchwaszczanie ziemniaka

30 Maja 2021

Powschodowe odchwaszczanie ziemniaka

Jednym z zabiegów pielęgnacyjnych na plantacjach ziemniaka jest niszczenie rozwijających się chwastów w terminie powschodowym.

Zabiegi powschodowego odchwaszczania w plantacji ziemniaka powinno się przeprowadzać, gdy rośliny mają ok. 10-15 cm wysokości. Najpóźniej do fazy zwierania rzędów, ponieważ w tym okresie możliwe jest jeszcze swobodne dotarcie cieczy roboczej do chwastów z zabiegów opryskiwania. Jednocześnie wysoką skuteczność stosowanych preparatów i zadowalające efekty zwalczające uzyskuje się, gdy chwasty znajdują się w fazie juwenalnej.

Ziemniaki - herbicydy powschodowe 

Chwasty jednoliścienne w plantacji ziemniaka powschodowo zwalcza się graminicydami (tabela). Do dyspozycji są preparaty bazujące na substancjach czynnych: propachizafop, kletodym, cykloksydym, fluazyfop-P-butylu, chizalofop-P-etylu. W momencie aplikacji herbicydu gatunki prosowate chwastów powinny być w fazie 2-6 liści, a perz właściwy 3-6 (nie później niż do momentu ich krzewienia się). Stosując preparaty z tej grupy, należy zwrócić uwagę, że niektóre z nich mają długi okres karencji, co może ograniczać możliwość ich użycia w plantacjach przeznaczonych na wczesny zbiór. Dlatego każdorazowo przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania preparatu. Do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych można użyć w plantacjach ziemniaka preparaty bazujące na trzech substancjach czynnych: bentazonie, rimsulfuronie, metrybuzynie (tabela).

Uprawa ziemniaka - metrybuzyna wymaga ostrożności

Zaletą powschodowego odchwaszczania jest możliwość rozpoznania chwastów na plantacji, natomiast preparaty stosowane w tym terminie mogą wywoływać stres fitotoksyczności u roślin ziemniaka. Czynnikiem oddziałującym na wystąpienie fitotoksyczności są warunki pogodowe krótko po zabiegu opryskiwania. Nie bez znaczenia jest wrażliwość odmian na substancje czynne, przede wszystkim na metrybuzynę wykorzystywaną w powschodowym zwalczaniu chwastów. Wykazano1), że wrażliwość odmian na metrybuzynę uzależniona jest zarówno od średniej dobowej temperatury powietrza, jak i sumy opadów w maju i czerwcu. Niska temperatura i opady powodują większą wrażliwość roślin na uszkodzenia. Naukowcy2) z IHAR Bonin podają, że w zależności od wrażliwości odmiany uszkodzenia po jej użyciu mogą być przyczyną nawet 60 proc. strat w plonie bulw. Reakcje odmian ziemniaka na metrybuzynę należy wiązać z różną intensywnością pobierania, mobilności w roślinie oraz zdolnością do szybkiej przemiany substancji biologicznie czynnej do związków nietoksycznych. Metrybuzyna należy do grupy triazyn, których mechanizm działania polega na blokowaniu przepływu elektronów w fotosystemie II. W wyniku tego energia świetlna nie zostaje przekształcona w niezbędną roślinom reakcję chemiczną. Bezpośrednim powodem uszkodzeń roślin i zniszczenia tkanek jest tworzenie się w roślinach substancji niszczących błony komórkowe. Z tego względu – u odmian wrażliwych i/lub gdy nie jest znana wrażliwość odmiany na metrybuzynę, jak również na plantacjach nasiennych – preparaty zawierające tę substancję czynną stosuje się 8-10 dni po sadzeniu.

Przykładowe herbicydy powschodowe w ziemniakach

Substancja czynna

Nazwa handlowa

Dawka/ha

Uwagi

Chwasty jednoroczne dwuliścienne

BentazonBasagran 480 SL

3 l

Stosować przy 10-15 cm wysokości roślin ziemniaka. 
Bazon*
Benta 480 SL*
Benta Duo 480 SL*
Bentaz 480 SL*
Bento*
Gransol 480 SL*
Wolof 480 SL*
MetrybuzynaCitation 70 WG

0,2 kg

Stosować przy 10-15 cm wysokości roślin ziemniaka. Uwzględnić wrażliwość odmian na metrybuzynę.
Tuberon 70 WG
Aurelit 70 WG

0,5 kg

Keeper Agro
Mistral 70 WG
Raba 70 WG
Sencor Liquid 600 SC

0,5 l

 

Chwasty jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

RimsulfuronRimuron 25 WG + ad.

50 g

Stosować przy 10-15 cm wysokości roślin ziemniaka. Przy dużych różnicach temperatur między dniem i nocą po użyciu rimsulfuronu może wystąpić reakcja fitotoksyczności. Większość preparatów można aplikować w dawkach dzielonych; II dawka po 15-20 dniach po I dawce.
Titus 25 WG + ad.
Plaza 25 WG + ad.
Radar 25 WG + ad.
Egzecutor 25 SG

60 g

Mambo 25 WG
Ramzes 25 WG + ad.
Rim 25 WG + ad.
Rimel 25 SG + ad.
Rincon 25 SG + ad.
Twist 25 WG + ad.

Graminicydy na chwasty jednoliścienne

Perz właściwy

Chwasty prosowate

PropachizafopAgenor 100 EC

1,25-1,5 l lub dawki dzielone co 12 dni

0,6-0,7 l

Agil-S 100 EC
Aria 100 EC
Bosiak 100 EC
Profop 100 EC
Vima-Propachizafop
Zetrola 100 EC
KletodymCenturion Plus 120 EC

2 l

0,8 l

GramiGuard
Select Super 120 EC
CykloksydymFocus Ultra 100 EC + ad.

4-5 l

1-2 l

Fluazyfop-P butyluAkapit 125 EC

2 l

Balatella Forte 150 EC

1,7 l

0,63-0,83 l

Fortune
Foster Forte 150 EC
Privium 125 EC

2 l

0,75-2 l

Trivko

0,75-1 l

Chizalofop-P etyluAchiba 05 EC

2-2,5 l

1-1,25 l

Labrador Extra 50 EC

2 l

0,75-2 l

Labrador Pro
Wizjer 50 EC
Lampart 05 EC

2-3 l

0,75-1,5 l

Maceta 50

2-2,5 l

1-1,25 l

Pilot 10 EC

1-1,25 l

0,5-0,6 l

Pilot Max 10 EC

1-1,5 l

0,4-0,5 l

Szogun 10 EC
Targa 10 EC
Targa Max 10 EC

1 l

0,5-0,6 l

Targa Super 05 EC

2 l

1-1,25 l

ad. - adiuwant

*Należy zużyć zapasy do ostatecznego terminu stosowania środka - 8.07.2021

Wg MRiRW, 05.2021

 

1) T. Gruczek, Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę, „Biuletyn IHAR”, Jadwisin 2004, nr 232, s. 193-199.

2) J. Urbanowicz, Reakcja odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, 2006, nr 511, s. 355-361.

 

Katarzyna Szulc

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024