Powschodowe odchwaszczanie ziemniaka

30 Maja 2021

Powschodowe odchwaszczanie ziemniaka

Jednym z zabiegów pielęgnacyjnych na plantacjach ziemniaka jest niszczenie rozwijających się chwastów w terminie powschodowym.

Zabiegi powschodowego odchwaszczania w plantacji ziemniaka powinno się przeprowadzać, gdy rośliny mają ok. 10-15 cm wysokości. Najpóźniej do fazy zwierania rzędów, ponieważ w tym okresie możliwe jest jeszcze swobodne dotarcie cieczy roboczej do chwastów z zabiegów opryskiwania. Jednocześnie wysoką skuteczność stosowanych preparatów i zadowalające efekty zwalczające uzyskuje się, gdy chwasty znajdują się w fazie juwenalnej.

Ziemniaki - herbicydy powschodowe 

Chwasty jednoliścienne w plantacji ziemniaka powschodowo zwalcza się graminicydami (tabela). Do dyspozycji są preparaty bazujące na substancjach czynnych: propachizafop, kletodym, cykloksydym, fluazyfop-P-butylu, chizalofop-P-etylu. W momencie aplikacji herbicydu gatunki prosowate chwastów powinny być w fazie 2-6 liści, a perz właściwy 3-6 (nie później niż do momentu ich krzewienia się). Stosując preparaty z tej grupy, należy zwrócić uwagę, że niektóre z nich mają długi okres karencji, co może ograniczać możliwość ich użycia w plantacjach przeznaczonych na wczesny zbiór. Dlatego każdorazowo przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania preparatu. Do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych można użyć w plantacjach ziemniaka preparaty bazujące na trzech substancjach czynnych: bentazonie, rimsulfuronie, metrybuzynie (tabela).

Uprawa ziemniaka - metrybuzyna wymaga ostrożności

Zaletą powschodowego odchwaszczania jest możliwość rozpoznania chwastów na plantacji, natomiast preparaty stosowane w tym terminie mogą wywoływać stres fitotoksyczności u roślin ziemniaka. Czynnikiem oddziałującym na wystąpienie fitotoksyczności są warunki pogodowe krótko po zabiegu opryskiwania. Nie bez znaczenia jest wrażliwość odmian na substancje czynne, przede wszystkim na metrybuzynę wykorzystywaną w powschodowym zwalczaniu chwastów. Wykazano1), że wrażliwość odmian na metrybuzynę uzależniona jest zarówno od średniej dobowej temperatury powietrza, jak i sumy opadów w maju i czerwcu. Niska temperatura i opady powodują większą wrażliwość roślin na uszkodzenia. Naukowcy2) z IHAR Bonin podają, że w zależności od wrażliwości odmiany uszkodzenia po jej użyciu mogą być przyczyną nawet 60 proc. strat w plonie bulw. Reakcje odmian ziemniaka na metrybuzynę należy wiązać z różną intensywnością pobierania, mobilności w roślinie oraz zdolnością do szybkiej przemiany substancji biologicznie czynnej do związków nietoksycznych. Metrybuzyna należy do grupy triazyn, których mechanizm działania polega na blokowaniu przepływu elektronów w fotosystemie II. W wyniku tego energia świetlna nie zostaje przekształcona w niezbędną roślinom reakcję chemiczną. Bezpośrednim powodem uszkodzeń roślin i zniszczenia tkanek jest tworzenie się w roślinach substancji niszczących błony komórkowe. Z tego względu – u odmian wrażliwych i/lub gdy nie jest znana wrażliwość odmiany na metrybuzynę, jak również na plantacjach nasiennych – preparaty zawierające tę substancję czynną stosuje się 8-10 dni po sadzeniu.

Przykładowe herbicydy powschodowe w ziemniakach

Substancja czynna

Nazwa handlowa

Dawka/ha

Uwagi

Chwasty jednoroczne dwuliścienne

BentazonBasagran 480 SL

3 l

Stosować przy 10-15 cm wysokości roślin ziemniaka. 
Bazon*
Benta 480 SL*
Benta Duo 480 SL*
Bentaz 480 SL*
Bento*
Gransol 480 SL*
Wolof 480 SL*
MetrybuzynaCitation 70 WG

0,2 kg

Stosować przy 10-15 cm wysokości roślin ziemniaka. Uwzględnić wrażliwość odmian na metrybuzynę.
Tuberon 70 WG
Aurelit 70 WG

0,5 kg

Keeper Agro
Mistral 70 WG
Raba 70 WG
Sencor Liquid 600 SC

0,5 l

 

Chwasty jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne

RimsulfuronRimuron 25 WG + ad.

50 g

Stosować przy 10-15 cm wysokości roślin ziemniaka. Przy dużych różnicach temperatur między dniem i nocą po użyciu rimsulfuronu może wystąpić reakcja fitotoksyczności. Większość preparatów można aplikować w dawkach dzielonych; II dawka po 15-20 dniach po I dawce.
Titus 25 WG + ad.
Plaza 25 WG + ad.
Radar 25 WG + ad.
Egzecutor 25 SG

60 g

Mambo 25 WG
Ramzes 25 WG + ad.
Rim 25 WG + ad.
Rimel 25 SG + ad.
Rincon 25 SG + ad.
Twist 25 WG + ad.

Graminicydy na chwasty jednoliścienne

Perz właściwy

Chwasty prosowate

PropachizafopAgenor 100 EC

1,25-1,5 l lub dawki dzielone co 12 dni

0,6-0,7 l

Agil-S 100 EC
Aria 100 EC
Bosiak 100 EC
Profop 100 EC
Vima-Propachizafop
Zetrola 100 EC
KletodymCenturion Plus 120 EC

2 l

0,8 l

GramiGuard
Select Super 120 EC
CykloksydymFocus Ultra 100 EC + ad.

4-5 l

1-2 l

Fluazyfop-P butyluAkapit 125 EC

2 l

Balatella Forte 150 EC

1,7 l

0,63-0,83 l

Fortune
Foster Forte 150 EC
Privium 125 EC

2 l

0,75-2 l

Trivko

0,75-1 l

Chizalofop-P etyluAchiba 05 EC

2-2,5 l

1-1,25 l

Labrador Extra 50 EC

2 l

0,75-2 l

Labrador Pro
Wizjer 50 EC
Lampart 05 EC

2-3 l

0,75-1,5 l

Maceta 50

2-2,5 l

1-1,25 l

Pilot 10 EC

1-1,25 l

0,5-0,6 l

Pilot Max 10 EC

1-1,5 l

0,4-0,5 l

Szogun 10 EC
Targa 10 EC
Targa Max 10 EC

1 l

0,5-0,6 l

Targa Super 05 EC

2 l

1-1,25 l

ad. - adiuwant

*Należy zużyć zapasy do ostatecznego terminu stosowania środka - 8.07.2021

Wg MRiRW, 05.2021

 

1) T. Gruczek, Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę, „Biuletyn IHAR”, Jadwisin 2004, nr 232, s. 193-199.

2) J. Urbanowicz, Reakcja odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, 2006, nr 511, s. 355-361.

 

Katarzyna Szulc

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024