Potas – niedobór i nadmiar

17 Grudnia 2018

Potas (K) reguluje gospodarkę wodną tzn. turgor komórki i wiązek przewodzących oraz steruje ruchami aparatów szparkowych i wymiany gazowej, jest aktywatorem ponad 50 enzymów z grupy syntetaz, transferaz, dehydrogenaz, bierze udział w procesie fotosyntezy i przemieszczania asymilatów (rola w gospodarce azotowej).

Nadmiar potasu – skutki

Wysokie dawki K pogarszają jakość roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt, roślin łąkowych, roślin z trwałych użytków zielonych, roślin okopowych przeznaczonych na paszę np. buraki pastewne, marchew pastewna. Potas jest pobierany przez rośliny niekontrolowanie (luksusowo). Rośliny nie posiadają fizjologicznego mechanizmu, który kontrolowałby pobieranie tego pierwiastka. Przy czym jest to składnik, który nie może być stosowany na zapas, tylko w dawkach, które odpowiadają potrzebom pokarmowym roślin. 

K – działa antagonistycznie do jonów Mg. Zbyt wysokie, niezrównoważone w stosunku do Mg nawożenie K może spowodować niedobór magnezu w glebie (przy złym stosunku potasu do magnezu). Zawartość kationu K+ w roślinach jest jednym ze wskaźników żywieniowych paszy. Wskaźnik żywieniowy paszy to stosunek zawartości jonów jedno- do dwudodatnich. W paszach wartościowych nie może być większy niż wartość (2,2) nadmierna kumulacja K+(przenawożenie) – gwałtownie obniża wartość żywieniową paszy. Może to spowodować chorobę zwaną tężyczką pastwiskową (obniżenie mleczności krów, masy ciała, płodności u zwierząt rozpłodowych, niszczone są aktywne centra hemoglobiny – tracą swą aktywność przez brak tlenu).

Wysokie dawki K zmniejszają zawartość cukru w burakach, nadmiar może zgromadzić się w zielonce, sianie co może być niebezpieczne dla zwierząt.

Niedobór potasu

Typowym objawem braku K jest żółknięcie a następnie brunatnienie liści i zasychanie ich brzegów i wierzchołków. Objawy te występują najpierw na starszych i w pełni rozwiniętych liściach. W skutek zaburzeń gospodarki wodnej rośliny tracą turgor i więdną.

Jeśli interesuje Cię kwestia nawożenia, to warto przeczytać również:

  • "Niedobory składników pokarmowych – przyczyny"
  • "Antagonizm składników pokarmowych"

Fotografia: Rauch

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024