Nawożenie azotowe rzepaku ozimego

22 Stycznia 2024

Rzepak ozimy należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych w stosunku do azotu. Zalecana wielkość dawki azotu kształtuje się na poziomie 160 kg na hektar. Niższe dawki azotu wskazane są po uprawie rzepaku na oborniku, względnie po przedplonach wzbogacających glebę w azot. Obniżenie nawożenia azotowego zalecane jest w przypadku uprawy rzepaku na glebach zaliczanych do kompleksów pszennych. Z kolei wyższe dawki azotu stosuje się w uprawie rzepaku po przedplonach pozostawiających niewielkie ilości azotu oraz w przypadku gleb kompleksów żytnich.

Istotnym elementem prawidłowej strategii nawożenia azotem jest odpowiedni podział dawek oraz czas ich aplikacji. Jesienią na stanowiskach ubogich w azot zalecane jest dokarmienie rośliny tym składnikiem pokarmowym. Niedobór azotu w okresie jesiennej wegetacji wiąże się ze słabym rozwojem roślin oraz obniżeniem ich mrozoodporności. Przyjmuje się, że jesienna dawka azotu na glebach ubogich w azot powinna wahać się w granicach od 20 do 40 kg N na hektar. Nieco wyższą dawkę azotu (do 60 kg N na hektar) można zastosować po przyoraniu wysokiego ścierniska, względnie słomy. Należy jednak pamiętać, że przenawożenie roślin azotem w okresie jesiennym jest niebezpieczne, gdyż obniża zimotrwałość roślin. W przypadku rzepaku uprawianego po przedplonach pozostawiających na danym stanowisku większe ilości azotu jesienne nawożenie azotem nie jest wskazane, a często wręcz szkodliwe.

W okresie wczesnowiosennym, przed ruszeniem wegetacji roślin, należy zastosować nawożenie azotowe. W zależności od potrzeb zalecana jest dawka jednorazowa, względnie dawka dzielona, stosowana w okresie wczesnowiosennym i późnowiosennym. Dawki azotu większe od 80 – 100 kg zaleca się aplikować w dawkach dzielonych, przy czym drugą dawkę należy zastosować nie później niż do początku pąkowania roślin. W okresach utrudnionego pobierania z gleby składników mineralnych (np. w okresach suszy glebowej) wskazane jest dokarmianie pozakorzeniowe roślin. Najczęściej stosuje się 12% (12 kg nawozu w 100 l wody) wodny roztwór mocznika. Mocznik może być również stosowany wówczas, gdy nie wniesiono przedsiewnej dawki azotu.

 

dr hab. Marzena S. Brodowska

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024