Mączniak prawdziwy truskawki

30 Maja 2022

Mączniak prawdziwy truskawki

Maj to czas, kiedy w uprawach polowych truskawki króluje mączniak prawdziwy. Choroba osłabia wzrost roślin, wpływa na redukcję plonu i spadek jego jakości. Dlatego zabiegi ochrony przed mączniakiem prawdziwym na ogół muszą być powtarzane.

Objawy mączniaka w truskawkach

W uprawach polowych truskawki mączniak prawdziwy uwidocznia się na spodniej stronie liści, a pod osłonami – po obu stronach liści. Jasny, początkowo białawy mączysty nalot na liściach to typowy objaw porażenia przez Podosphaera macularis, sprawcę mączniaka prawdziwego truskawki. W późniejszej fazie rozwojowej nalot jest barwy bardziej szarawej. Liście zaatakowane przez mączniaka wyginają się, zawijając ku górze. Na skutek opanowania powierzchni blaszki liściowej przez Podosphaera macularis, braku dostępu światła i możliwości swobodnej fotosyntezy, pod nalotem tworzą się trwałe, brunatno-czerwone przebarwienia. Mogą zająć obszar całej blaszki liściowej oraz przyczynić się do jej obumarcia i wykruszenia. Zmniejszona powierzchnia asymilacyjna liści, zaburzenia w procesie fotosyntezy prowadzą do osłabienia roślin, które wydają niższe, gorszej jakości plony. Porażeniu mogą ulegać również kwiaty i zawiązki owoców, które po pewnym czasie zamierają. Także dojrzałe owoce są narażone na infekcję. Powstający na nich biały nalot sprawia, że owoce tracą wartość konsumpcyjną.

Profilaktyka przed mączniakiem

Profilaktyka w przypadku mączniaka prawdziwego polega na zakładaniu nowych plantacji z sadzonek zdrowych, pochodzących z kwalifikowanych mateczników. Należy sięgać po odmiany z podwyższoną odpornością na mącznika prawdziwego. Plantacje powinny być tak obsadzone, aby w sposób naturalny swobodnie mogły być przewietrzane (osuszane) przez wiatr, czyli trzeba unikać nadmiernego zagęszczenia. Ponadto nie należy dopuszczać do zachwaszczenia, które podnosi wilgotność łanu i sprzyja namnażaniu chorób. Nawożenie azotem powinno być stosowane odpowiednio do potrzeb. Ochronę chemiczną rozpoczyna się po zaobserwowaniu pierwszych objawów i kontynuuje w sezonie. W przypadku odmian wrażliwych zabiegi wykonujemy z częstotliwością 7-10 dni.

Zabiegi ochrony

Choroba atakuje od początku maja do początku października i w tym czasie przypadają także zabiegi ochrony. Pierwszy zabieg przeciwko mączniakowi prawdziwemu przeprowadza się przed kwitnieniem lub w czasie jego trwania, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości – stwierdzeniu porażenia na 5 proc. liści. Drugi i często trzeci zabieg ochrony stosuje się w odstępach 7-, 10-dniowych. Dla właściwej skuteczności ochrony nie powinno się opóźniać pierwszego zabiegu ochrony i nie wydłużać czasu pomiędzy kolejnym opryskiwaniem – takie działanie nie daje wystarczającej ochrony, jest nieefektywne. 

Fungicydy na mączniaka truskawki

Po wystąpieniu pierwszych objawów można sięgnąć po proquinazyd z grupy chinazolin w preparacie Talius Sad, który można użyć dwukrotnie przed zbiorem owoców, do momentu gdy pierwsze osiągną charakterystyczną barwę (BBCH 85), lub opryskiwać po zbiorze owoców. W każdym przypadku należy pamiętać, aby zachować 7-, 10-dniowy odstęp między zabiegami i stosować nie więcej niż dwa zabiegi w sezonie. W ochronie przed mączniakiem truskawek do dyspozycji mamy także preparaty zawierające trifloksystrobinę z grupy strobiluryn (np. Magnicur Gold, Zato 50 WG) i mieszaninę fabryczną trifloksystrobiny z fluopyramem z grupy karboksyamidów (Largus Extra 500 SC, Luna Sensation 500 SC). Zastosować można krezoksym metylu (Diomedes 500 WG, Discus 500 WG, Distop). Dostępne są także mieszaniny fabryczne srtobiluryny z triazolami, np. z azoksystrobiną, z difenkonazolem (Ortiva Top 325 SC, Scorpion 325 SC, Tarantula 325 SC) i jednoskładnikowe preparaty triazolowe bazujące na tetrakonazolu (Alcedo 100 EC, Domark 100 EC), penkonazolu (Pallas 100 EC, Penkona 100 EC, Topas 100 EC). Sięgnąć można po mieszaniny z boskalidem (Sarantos 33 WG, Bigalo, Signum 33 WG, Spector 33 WG), w przypadku których w pierwszej kolejności należy zużyć Sarantos 33 WG (termin stosowania do 31.01.2023 r.), a dalej Bigalo (31.07.2023 r.). 

Niektóre ww. preparaty posiadają rejestrację także w innych uprawach, jak np. Tallius Sad, który można wykorzystać m.in. w sadzie gruszy i jabłoni. Stosowany może być zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy mysiego uszka do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10-75). Fungicyd możemy użyć trzykrotnie w sezonie, zachowując co najmniej 10 dni odstępu między zabiegami. 

Czytaj: Zwalczanie chorób w uprawie jabłoni – Fontelis

Tekst: Katarzyna Szulc

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024