Jesienny herbicyd dla zbóż – wprowadzenie

1 Września 2015

Słońce w pełni, kombajny zbożowe na polach, jeszcze nikt o jesieni nie myśli. Niemniej doszedłem do wniosku, że aby wyprzedzić nieco zainteresowanie naszych Czytelników napiszę słów kilka na tematy wyjątkowo "jesienne". Na pierwszy ogień idzie temat jednego z nowych herbicydów – Bizon™.

Czego dowiesz się z tego tekstu?

  • Jakie jest przeznaczenie herbicydu Bizon™
  • Jaki jest zakres stosowania Bizona™
  • Jakie substancje aktywne zastosowano w tym preparacie

Bizon™ jest nowym, kompletnym herbicydem przeznaczonym do po­wschodowego, jesiennego zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwu­liściennych we wszystkich gatunkach zbóż ozimych. Jesienny zabieg zwalczania chwastów pozwala na wczesne wyelimi­nowanie konkurencji roślin niepożąda­nych już od samego początku rozwoju zbóż, umożliwiając im wejście w okres spoczynku zimowego we właściwym stanie. Warto także nadmienić, że wyko­nanie zabiegu chwastobójczego jesienią preparatem działającym wszechstronnie (likwidującym miotłę zbożową, kluczowe chwasty dwuliścienne i mającym zastoso­wanie w różnych gatunkach zbóż ozimych) pozwala istotnie zredukować wiosenny natłok prac polowych. Takim produktem jest właśnie Bizon™.

Zakres stosowania i bezpieczeństwo dla roślin

Herbicyd Bizon™ może być z powodze­niem stosowany we wszystkich gatun­kach zbóż ozimych: pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie oraz jęczmie­niu ozimym. Wart odnotowania jest fakt dotyczący możliwości użycia Bizona™ w jęczmieniu ozimym, którego areał uprawy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat znacznie się zwiększył. Jest to istotna informacja, gdyż mało jest preparatów „pełnego spektrum”, umożliwiających zastosowanie jesienią i zwalczających wszystkie kluczowe chwasty w tej rośli­nie uprawnej.

W odniesieniu do niektórych sub­stancji biologicznie czynnych publikuje się listy odmian wrażliwych/odpornych na te substancje, co tym samym utrud­nia dobór herbicydu nawet w obrębie tego samego gatunku zbóż – pszenicy ozimej. Bizon™ nie ma takich ograniczeń, a co ważne, jest on bezpieczny także dla roślin następczych, które w normal­nej rotacji można uprawiać bez specjalnych wymagań, np. orki.

Z czym na chwasty?

Dzięki połączeniu i mocy aż trzech składni­ków aktywnych: penoksulamu (najnowsza substancja aktywna przeznaczona do zwal­czania miotły zbożowej i chwastów dwuli­ściennych na rynku polskim), florasulamu (do tej pory występującego w wiosennych herbicydach firmy Dow AgroSciences − tym razem po raz pierwszy w herbicy­dzie jesiennym) oraz diflufenikanu, nie ma konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami w celu uzupełnienia zakresu zwalczanych roślin niepożądanych lub wzmocnienia skutecz­ności. Wspomniane substancje biologicznie czynne zostały w herbicydzie BIZON tak dobrane, aby osiągnąć to, co do tej pory wydawało się praktycznie niemożliwe, a mianowicie najwyższą skuteczność trój­składnikowego preparatu na wszystkie stra­tegiczne chwasty wschodzące jesienią, przy jednoczesnej możliwości zastosowania w terminie jesiennym i w każdym gatunku zbóż ozimych.

Bizon™ to zupełnie nowa jakość w jesien­nym zwalczaniu miotły zbożowej i chwa­stów dwuliściennych. Jest on jedynym herbicydem zawierającym trzy substan­cje biologicznie czynne zarejestrowanym we wszystkich gatunkach zbóż ozimych.

W następnym wpisie skoncentruję się na optymalnym terminie aplikacji Bizona.

Z kolei w tym wpisie dowiesz się na temat stosowania jesienią w uprawach zbożowych zestawu Quelex Complex Pak: "Jak zwalczać chwasty w zbożach jesienią?".

Najnowsze artykuły

Kiszonka z traw – jak ją dobrze przechować?

W gospodarstwach mlecznych najważniejszym zadaniem hodowców jest zapewnienie odpowiedniej bazy żywieniowej, aby wykarmić zwierzęta przez cały rok. Dlatego w planowaniu rocznym należy przeliczyć ilość niezbędnej paszy i przeznaczyć na jej zasiewy odpowiedni areał gruntów. Trzeba także przemyśleć, jak odpowiednio ją przechować, aby przez cały rok była dostępna i smakowita.

11 Czerwca 2024

Groźne szkodniki w młodej kukurydzy

Już od momentu wysiewu ziarna kukurydzy do gleby zaczynają jej zagrażać szkodniki, wśród których dominują owady. O ile roślina ta, tworząc ogromną biomasę, jest w stanie wiele wytrzymać w pełni wegetacji, tak początkowy okres jej rozwoju pod kątem podatności na zagrożenia ze strony agrofagów należy uznać za „krytyczny”.

23 Maja 2024

Nawożenie azotowe i dokarmianie nalistne ziemniaka

W uprawie ziemniaka odmian wcześniejszych zalecane są niższe dawki azotu w stosunku do odmian późniejszych. W trakcie wegetacji dokarmianie nalistne prowadzi się głównie w oparciu o azot, magnez i siarkę, nie zapominając o manganie i borze.

23 Maja 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.