Jak przygotować magazyn wolny od szkodników?

20 Listopada 2017

Kwestie związane z magazynowaniem i przechowywaniem płodów rolnych to tematy bardzo ważne. Pojawiały się zresztą na łamach e-pole.pl już niejednokrotnie. Pisaliśmy między innymi o szkodnikach magazynowych, a dokładniej rozkruszkach. Poruszaliśmy także temat suszenia ziarna czy pryzmowania buraków. W tym ostatnim temacie powstały dwa wpisy: cz. 1 i cz. 2. Dzisiaj tematem głównym jest magazyn jako taki.

Magazyn bez szkodników

Rola magazynu w gospodarstwie rolnym jest oczywista. Ma umożliwić przechowanie produktów tudzież środków produkcji, tak aby ich jakość nie uległa pogorszeniu. Obejmuje to zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych, zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenie przed szkodnikami.

Jeśli stawiany jest nowy magazyn to warto poświęcić chwilę i zaplanować jego odpowiednią lokalizację. Jednym z największych zagrożeń dla funkcjonowania magazynu jest woda i wilgoć. Jeśli budynek powstanie w zagłębieniu lub w miejscu o wysokim poziomie wód gruntowych, to z pewnością przyjdzie właścicielowi zmierzyć się z problemem wilgotności. Najlepiej budować na wzniesieniu, na dobrej glebie, z dala od wody, stosując dobry drenaż i stawiając budynek dłuższym bokiem zgodnie z kierunkiem wiatru, zapewni to mniejszą kondensację wody.

Sama konstrukcja magazynu powinna mieć nie więcej niż cztery kąty oraz możliwie najmniejszą liczbę drzwi i okien. Im więcej kątów, szpar, zakamarków, tym większe prawdopodobieństwo, że jeden lub drugi szkodnik zadomowi się tam na dobre. Warto pamiętać, aby środki ochrony roślin, nawozy oraz inne produkty tego typu składować z dala od miejsca, w którym przechowywane są plony. Najlepiej jeszcze jeśli podłoga jest płaska betonowa (bez pęknięć czy dziur!) i wyniesiona ponad poziom ziemi. Dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią przewiduje zastosowanie np. folii polietylenowej.

Uwaga na myszy

Zarówno ściany jak i podłoga powinny być gładkie bez szczelin czy pęknięć. Wszelkie otwory należy zakleić. Całość najlepiej pomalować farbą odporną na wodę, która również uniemożliwi przechodzenie wilgoci. Okna powinny być otwierane, a otwory okienne z założoną siatką. Jedna para drzwi powinna w zupełności wystarczyć. Mając na uwadze myszy oraz inne niewielkie gryzonie warto przyłożyć się do ich uszczelnienia. Wystarczy otwór o średnicy poniżej 10 mm, aby do środka przedostała się mysz. Co więcej, drzwi powinny być metalowe, jeśli nie ma takiej możliwości, to należy je odpowiednio zabezpieczyć blachą na wysokość co najmniej 30 cm.

To kilka najważniejszych zabiegów profilaktycznych, które zabezpieczą magazyn przed wilgocią, a więc w konsekwencji grzybami czy pleśnią oraz gryzoniami.

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024