Dlaczego herbicyd nie zadziałał?

27 Czerwca 2016

Czasami, po wykonaniu nalistnego zabiegu herbicydowego nie jesteśmy w pełni zadowoleni z jego efektów. Powstaje pytanie co może być przyczyną nie zawsze skutecznego działania preparatów chwastobójczych?

Poniżej zamieściłem kilka czynników mogących mieć wpływ na niższą od oczekiwanej skuteczność herbicydów nalistnych. Nierzadko zdarza się, że powodem niskiej skuteczności jest nie jeden, ale kilka wymienionych elementów łącznie.

Czynniki wpływające na skuteczność herbicydów nalistnych:

 • wielkość chwastów, termin zabiegu –> dobry przykład, to rok 2012 lub 2016 – mocno zaawansowane w rozwoju/przerośnięte chwasty (w wyniku długiej i ciepłej jesieni/zimy) i późne aplikacje herbicydów,
 • stopień nasilenia, gatunki i wrażliwość chwastów –> powodzenie zabiegu zależy od tego czy mamy kilka, kilkadziesiąt lub więcej szt. danego chwastu na m2 oraz od tego w jakim stopniu użyty przez nas herbicyd/mieszanina zwalcza występujące na polu rośliny niepożądane,
 • niewłaściwa dawka herbicydu –> zdarza się, że zastosowana przez operatora dawka preparatu chwastobójczego jest za niska w stosunku do wielkości chwastów (np. „obcinanie” zalecanych dawek),
 • gęstość łanu –> np. wiosną roku 2012, 2016 wiele plantacji pszenicy ozimej, rzepaku ozimego było przerzedzonych po ostrej zimie, co sprawiało, że roślina uprawna nie była zbyt konkurencyjna dla chwastów, a rośliny niepożądane miały doskonałe warunki do rozwoju, w rzadkich łanach finalny poziom skuteczności może być niższy od obserwowanego w innych latach, kiedy obsada była prawidłowa,
 • późny zabieg/bardzo gęsty łan –> preparat nie dotarł do chwastów,
 • przebieg pogody –> temperatury (np. spadki temperatur poniżej temperatur zalecanych w kilka dni po wykonaniu zabiegu, przymrozki; wysokie temperatury w trakcie aplikacji powodujące odparowanie części herbicydu z powierzchni roślin niepożądanych)
  • opady (opady deszczu krótko po wykonaniu aplikacji – całkowite lub częściowe zmycie preparatu z powierzchni chwastów; opady deszczu krótko przed zabiegiem opryskiwania/zroszenie roślin wywołane np. silną mgłą powodujące połączenie się kropli cieczy użytkowej z kroplą wody i w konsekwencji spłynięcie cieczy użytkowej            z liści chwastów); długotrwała susza – utrudnia wchłanianie się substancji aktywnych herbicydów – rośliny niepożądane zabezpieczając się przed utratą wilgoci trudniej pobierają zastosowane herbicydy)
  • wiatr (silny wiatr, który spowodował znoszenie cieczy użytkowej)
 • niezastosowanie adjuwanta do tych preparatów, do których jest on dołączony i zalecany –> adjuwant stabilizuje skuteczność herbicydów, szczególnie w przypadku zabiegu na większe chwasty, w przypadku użycia herbicydu np. wczesną wiosną w trudniejszych warunkach termicznych, jak również w trakcie długotrwałej suszy,
 • błędy w technice opryskiwania –> niewłaściwy dobór i stan rozpylaczy, kiepska „kondycja” opryskiwacza, niewłaściwa prędkość w trakcie zabiegu, jakość wody, omijaki...
 • zbyt szybko podjęta decyzja o zabiegu poprawkowym –> czasem nasza niecierpliwość w oczekiwaniu na widoczne efekty działania herbicydu generuje dodatkowy koszt w postaci kolejnego zabiegu chwastobójczego, który nie zawsze jest potrzebny,
 • błędne rozpoznanie gatunku chwastu –> stosunkowo często zdarzają się pomyłki dot. poprawnego oznaczania gatunków roślin niepożądanych występujących na polu,
 • zabieg wykonany za wcześnie/wtórne wschody chwastów –> w przypadku preparatów nalistnych, nie posiadających działania doglebowego, zabieg wykonany zbyt szybko i w niekorzystnych warunkach pogodowych, np. susza może spowodować wtórne wschody chwastów po opadach deszczu, co możemy odebrać jako nieskuteczny zabieg chwastobójczy,
 • stosowanie okazyjnie kupionych (podrabianych) preparatów –> ich skład różni się od składu preparatów oryginalnych, stąd też końcowy efekt jest zazwyczaj mizerny i nie może być porównywalny do zabiegu oryginałem,
 • antagonizm/przeciwstawne działanie składników cieczy użytkowej –> sporządzając nieprzebadane/niezatwierdzone mieszaniny zbiornikowe składające się z kilku różnych produktów, może dojść do blokowania/osłabienia działania niektórych komponentów wchodzących w skład mieszaniny przez inne komponenty, co w efekcie ma wpływ na ostateczną skuteczność preparatów zwalczających chwasty,
 • odporność na mechanizm działania herbicydu użytego na konkretnym polu –> warto przeanalizować historię konkretnego pola i skuteczność zastosowanych w ostatnich latach preparatów chwastobójczych oraz ww. punkty, a w przypadku dalszych wątpliwości możliwe jest przebadanie w laboratorium (niektóre firmy fitofarmaceutyczne zlecają nieodpłatnie takie badania) i stwierdzenie czy dany gatunek chwastu, który pozostał na polu jest odporny na mechanizm działania zastosowanego herbicydu. W przypadku potwierdzenia odporności rośliny niepożądanej na dany mechanizm działania, dobry doradca z pewnością pomoże w ustaleniu odpowiedniej strategii zwalczania tego chwastu na danym polu w przyszłości.
 • inne.

Każde pole należy rozpatrywać indywidualnie. Nie zawsze słabsza skuteczność herbicydu oznacza od razu odporność! Bardzo często powodem są ww. przyczyny, dlatego tak istotne jest rzetelne prowadzenie zeszytu zabiegów i wpisywanie w nim swoich uwag, komentarzy i obserwacji.

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024