Bizon, herbicyd dla zbóż (termin stosowania)

17 Września 2015

Zanim przejdę do meritum... Przed lekturą tego wpisu warto przeczytać wprowadzenie: "Jesienny herbicyd dla zbóż ozimych – wprowadzenie"

Długa, ciepła jesień ubiegłego roku sprzyjała w większości terminowemu wykonywaniu prac polowych, a także rozwojowi upraw ozimych. Nawet pszenica ozima siana po burakach cukrowych i kukurydzy wchodziła w zimę, a dokładniej w bardzo wydłużoną jesień (bo typowej zimy prak­tycznie nie było) dość dobrze rozwinięta. Niestety problemem, z którym przyszło się zmierzyć rolnikom w części kraju, były występujące w tym okresie znaczne nie­dobory opadów wpływające niekorzystnie na wschody roślin, a także stanowiące duże wyzwanie dla herbicydów stosowanych jesienią w zbożach ozimych.

Czego dowiesz się z tego tekstu:

  • Jak planować termin zabiegu herbicydowego
  • Jak ustalać stadia rozwojowe zbóż
  • Kiedy stosować herbicyd Bizon™

Jaka będzie najbliższa jesień? Czy ponow­nie będzie przedłużona, ciepła i sucha? Tego jeszcze nie wiemy, więc w poniższym wpisie postaram się pomóc Państwu wybrać najwłaściwszy termin aplikacji preparatu Bizon™umożliwiający uzyskanie najlep­szego efektu chwastobójczego.

Herbicyd dla zbóż

Kiedy planujemy ochronę herbicy­dową, ważnym czynnikiem branym pod uwagę jest termin zabiegu uwzględniający fazy rozwojowe zarówno zbóż, jak i chwastów. Na rynku znajdziemy preparaty, które zaleca się stosować w fazie szpilko­wania czy w fazie 1−2 liści zbóż. Jednakże w wielu przypadkach zastosowanie tych produktów później, przykładowo w fazie 4 liści zbóż (np. z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak opady deszczu, silne wiatry) skutkuje ich słabszym działaniem na rośliny niepo­żądane. W ofercie różnych firm są także preparaty, których użycie jest możliwe dopiero od fazy trzech liści zbóż, co może poważnie utrudniać wykonanie zabiegu chwastobójczego, np. w przypadku dużej presji ze strony chwastów (czekając na moment wykonania zabiegu – pozwa­lamy roślinom niepożądanym na roz­wój) czy nierównomiernych wschodów zbóż (są produkty, na etykietach których są przeciwwskazania do ich użycia w przy­padku nierównomiernych wschodów zbóż spowodowanych np. suszą).

W tym miejscu warto przypomnieć, jak właściwie określić stadia rozwojowe zbóż, zgodnie z powszechnie używaną skalą BBCH. Faza rozwojowa BBCH 10 jest fazą zbóż określaną mianem „szpilkowania”. W fazie tej widzimy co prawda pierwszy liść zboża, lecz jest on jeszcze nierozwinięty. Aby mówić o typowej fazie pierwszego liścia (BBCH 11), pierwszy liść powinien być rozwinięty (przyj­muje się, że liść jest rozwinięty, gdy widać jego języczek lub szczyt kolejnego, w tym przypadku drugiego liścia). Faza drugiego liścia (BBCH 12) to moment, gdy mamy roz­winięte dwa liście lub widać szczyt kolejnego liścia (w tym przypadku trzeciego). Zboża ozime osiągają fazę pierwszego liścia zazwyczaj po około 2-­3 tygodniach od siewu, a kolejne liście pojawiają się średnio co około 7 dni (w zależności od przebiegu pogody, gatunku zboża, odmiany etc.).

A tutaj materiał wideo, w którym określamy fazę rozwojową zboża na polu: "Jak właściwie określić fazę rozwojową zbóż?"

Kwestia temperatury

Herbicyd Bizon™ może być stosowany jesienią w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż, jednak aby uzyskać najkorzystniejszy efekt chwastobójczy, rekomendowanym terminem zabiegu jest okres od jednego do czterech liści zbóż (BBCH 11−14). Najlepiej, kiedy w trakcie aplikacji rośliny niepożądane znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, od fazy siewek do fazy 2­-3 liści. W sytuacji, gdy jesienią panuje susza (np. jesień 2014 r.), zabieg należy przesunąć i wykonać w fazie 3­-4 liści zbóż.

W trakcie stosowania warto zwrócić uwagę na temperaturę. Zalecane jest, aby w dniu zabiegu i najlepiej kilka dni po nim minimalna temperatura dobowa oscylowała w granicach przynajmniej 5°C. Zestawiając to zalecenie z rekomendowanym terminem aplikacji, można stwierdzić, że praktycznie w zdecydowanej większości przypadków nie będzie to nastręczać żadnych trudności.

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024