Jak stosować BlueN/UtrishaN w uprawie buraków cukrowych?

25 Czerwca 2022

Jak stosować BlueN/UtrishaN w uprawie buraków cukrowych?

Do wytworzenia plonu 1 t korzeni wraz z liśćmi, burak cukrowy potrzebuje średnio 4,8 kg azotu. Najlepszym momentem do zastosowania UtrishaN/BlueN jest faza 4-6 par liści buraka cukrowego, przed zakryciem międzyrzędzi przez liście.

Azot odgrywa znaczącą rolę we wzroście buraków. Jest on odpowiedzialny za wytworzenie umiarkowanie dużej masy liści, która pozwala na sprawną asymilację składników pokarmowych oraz prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. W późniejszej fazie rozwoju, odpowiednia ilość tego pierwiastka umożliwia budowę części podziemnej, co prowadzi do wytworzenia zdrowych korzeni i pozwala uzyskać duży plon cukru. Do wytworzenia plonu 1 t korzeni wraz z liśćmi, burak cukrowy potrzebuje średnio 4,8 kg azotu. Łatwo więc obliczyć, że planując zbiór plonu powyżej 70 t/ha, musimy zabezpieczyć rośliny w bardzo dużą ilość tego składnika. 
Jak dostarczyć burakom cukrowym w co najmniej 30 kg azotu rezygnując z drogiego, pogłównego nawożenia mineralnego? 

Burak cukrowy jest rośliną, która do wytworzenia wysokiego plonu o dobrej jakości, potrzebuje szeregu składników pokarmowych. Najważniejszą rolę w tym procesie odgrywają potas i azot. Tym razem skupimy się właśnie na azocie, który w ostatnim czasie z uwagi na ogromne podwyżki cen tego składnika, stał się wiodącym powodem dyskusji w gospodarstwach. Wartym uwagi tematem jest możliwość dostarczenia azotu „z powietrza”, poprzez symbiozę roślin z bakteriami Methylobacterium Symbioticum. Wspomniane bakterie, zasiedlając nadziemne części roślin, są w stanie wiązać azot atmosferyczny i dostarczać go roślinie w formie azotu amonowego. Więcej o samej bakterii przeczytacie w tekście: Pomóż roślinie pobrać azot prosto z powietrza

Zasady stosowania UtrishaN oraz BlueN w buraku cukrowym

Jak stosować bakterie M.Symbioticumdostępne w Polsce w produktach UtrishaN oraz BlueN w uprawie buraków cukrowych? Stosując produkty UtrishaN lub BlueN musicie pamiętać o trzech ważnych aspektach związanych z pracą tych bakterii: 

  • M. Symbioticum są w stanie wejść do rośliny poprzez otwarte aparaty szparkowe, stąd zabieg powinien być wykonany w momencie ich otwarcia lub tuż przed, stąd szczególnie polecam wykonywanie zabiegów nad ranem lub w nocy. Warto, żebyście pamiętali, że te bakterie są endofitami symbiotycznymi, które żyją wewnątrz roślin i są akceptowalne przez ich system immunologiczny;
  • ilość azotu związanego przez M.symbioticum zależy od tempa namnażania i kolonizacji bakterii w roślinie, stąd trzeba zadbać o optymalny termin aplikacji. Bakterie żywią się metanolem, który jest produktem ubocznym rozkładu pektyn ścian komórkowych. Rośliny wydzielają najwięcej metanolu w momencie intensywnego wzrostu i jest to najlepszy termin na aplikację;
  • minimalna temperatura do aplikacji powinna wynosić 10°C, optymalna to 15-25°C. Unikajcie szczególnie stresów (susza, upały), które powodują że roślina nie rośnie (i nie produkuje metanolu). Nie łączcie aplikacji z nawozami zawierającymi wysokie stężenia siarki, miedzi i cynku, które mają działanie bakteriobójcze.

Więcej informacji o M.Symbioticum znajdziecie w naszym videopodcaście

Spełniając te trzy ważne założenia, możecie się spodziewać w warunkach Polski co najmniej 30 kg azotu, który bakterie M.Symbioticum dostępne w produktach Utrisha N lub BlueN wprowadzą do rośliny w ramach symbiozy, wykorzystując enzym nitrogenazy jako most między pobraniem azotu atmosferycznego, a udostępnieniem go roślinie w formie azotu amonowego.

Termin i warunki stosowania 

Istotny jest termin stosowania azotu w burakach. Nawożenie powinno być przeprowadzone wiosną w dwóch terminach. Pierwszą dawkę stosujemy przedsiewnie, drugą pogłównie, maksymalnie do zwarcia międzyrzędzi. To krytyczny moment pobierania azotu przez buraki. Niedostatek N w tej fazie ogranicza i opóźnia wzrost roślin, natomiast jego nadmiar zmniejsza zawartość cukru w korzeniach, a zwiększa zawartość związków melasotwórczych. Dlatego też pamiętając o warunkach, które powinny panować w trakcie oraz po aplikacji tych bakterii. Najlepszym momentem do zastosowania UtrishaN/BlueN jest faza 4-6 par liści buraka cukrowego, przed zakryciem międzyrzędzi przez liście. Decyzję o aplikacji podejmijcie po analizie prognozy pogody. Spadki temperatur poniżej 10°C nie będą groźne dla samych bakterii, jeżeli te wnikną już do rośliny. Spowolnią jednak ich tempo namnażania, stąd postarajcie się o wykonanie zabiegu w optymalnych warunkach. Unikajcie wykonania zabiegu, jeżeli wystąpiły upały kilka dni przed zabiegiem oraz jeżeli prognozowane jest ich wystąpienie do kilku dni po zabiegu (stres roślin).

Stosując M.Symbioticum,poprzez symbiozę z bakteriami burak uzyska azot dostarczony w formie amonowej, który jest niezwykle istotny w procesie tworzenia korzeni. Co więcej, często w tym momencie możliwości pobierania azotu z gleby są mocno ograniczone przez niedostatek wody w glebie czy niedostatecznie rozwinięty system korzeniowy. Dostępność azotu w fazie rozwoju części podziemnej sprzyja zwiększeniu zawartości cukru w korzeniach jak i samej masy korzeni, co bezpośrednio przekłada się na wyższą opłacalność uprawy buraków cukrowych. 

Tekst: Tomasz Kopiec, Territory Sales Representative Corteva Agriscience

Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024