Nowoczesne siewniki zbożowe oferują wiele

22 Września 2022

Nowoczesne siewniki zbożowe oferują wiele

O tym, że terminowo i dobrze wykonany siew wpływa na wschody roślin, a tym samym na późniejsze plony, nie trzeba nikogo przekonywać. Aby jednak zapewnić odpowiednią jakość siewu, konieczne jest użycie właściwych maszyn. 

W przypadku nowoczesnych siewników zbożowych producenci stosują szereg rozwiązań, które nie tylko zapewniają odpowiednią głębokość aplikacji nasion oraz zagęszczenie gleby w zasianych pasach, ale również oferują wysoki komfort ich obsługi, dzięki możliwości stosowania elementów rolnictwa precyzyjnego.

Sekcje uprawowe siewnika

Zaczynając od przodu siewnika, a właściwie agregatu uprawo-siewnego, mamy sekcję uprawową, dzięki której możliwy jest siew w jednym przejeździe. Sekcje takich maszyn przygotowujące glebę dopasowane są do rodzaju uprawy oraz warunków glebowych. Na gleby lekkie oraz średnie producenci proponują agregaty bierne, natomiast na gleby ciężkie — zestawy aktywne. Te ostatnie to najczęściej połączenie brony wirnikowej z wałem Packera. Jednym z takich przykładów są m.in. mechaniczny siewnik Sitera oraz pneumatyczny Venta firmy Kuhn, które w połączeniu z agregatem biernym lub czynnym mogą być wyposażone właśnie w wał Packera. Na wale Packera oparte są także nabudowywane mechaniczne siewniki Vitasem lub pneumatyczne Aerosem marki Pöttinger, Dama i Aliante Plus firmy Maschio Gaspardo czy produkowane przez Horscha maszyny Expres.

Popularnym rozwiązaniem w sekcji uprawowej siewników, stosowanym przez producentów maszyn, są brony talerzowe składające się zwykle z dwóch rzędów gładkich lub karbowanych talerzy. Jest to najczęściej spotykane w przypadku przyczepianych zestawów uprawowo-siewnych. Przykładem maszyn, w których w sekcji uprawowej zastosowano talerze, są chociażby: Amazone Cirrus, Bednar Omega, Pöttinger Terrasem, Horsch Pronto, Kuhn Espro czy Väderstad Rpid.

Dopasowane redlice

Przechodząc do sekcji wysiewającej, ze względu na zastosowane redlice możemy wyróżnić siewniki przeznaczone do pracy tylko w zaoranej glebie. Wyposażane są w sekcje składające się z redlic płozowych lub tarczowych (pojedynczych lub podwójnych). Te ostatnie są jednak również stosowane w maszynach dokonujących siewu w mulcz (technologia uproszczona). Zależnie od producenta sekcje wysiewające różnią się średnicą redlic talerzowych, ich układem oraz sposobem mocowania i regulacji odcisku.

Dla przykładu w maszynach Amazone zastosowanie znajdują jednotalerzowe redlice RoTeC, przeznaczone szczególnie na stanowiska z dużą ilością resztek pożniwnych, a także na lżejsze i średnie gleby, na których występuje ryzyko oklejania. Zależnie od wersji RoTeC lub RoTeC+ średnica redlic wynosi 300 lub 400 mm. Niemiecki producent oferuje także dwutalerzowe redlice TwinTeC+, które można zamontować w siewnikach Cirrus i Cataya Super. Mogą one pracować z naciskiem od 15 do 100 kg i prędkością w zakresie od 10 do 20 km/h. Redlica TwinTeC+ zawsze dysponuje rolką prowadzenia głębokościowego. Przy redlicach RoTeC pro można, zależnie od warunków pracy, wyposażyć siewniki w zwykły zagarniacz palcowy lub w zagarniacz rolkowy. Sekcje z redlicami TwinTeC+ zawsze dysponują rolką prowadzenia głębokościowego.

Z kolei francuski Kuhn w swoich siewnikach stosuje sekcje wysiewające SeedFlex. W tym rozwiązaniu redlice są wyposażone w dwa duże przesunięte względem siebie o 41 mm talerze o średnicy 350 mm. Redlice SeedFlex są montowane w parach na równoległoboku, co umożliwia zachowanie ustalonej głębokości siewu, nawet przy dużych prędkościach. Z redlicami na sztywno jest połączone kółko podporowo-dogniatające, którego zadaniem jest przede wszystkim dociśnięcie gleby.

Nieco inaczej do tej kwestii podchodzi natomiast Väderstad, który realizuje dwie koncepcje w konstrukcji sekcji wysiewających. Mianowicie w maszynach Rapid, przeznaczonych głównie do siewu w systemie uprawy uproszczonej lub siewu bezpośredniego na polach z dużą ilością resztek pożniwnych, stosowane są redlice jednotarczowe, za którymi znajduje się wał oponowy. W siewnikach Spirit producent zastosował dwutalerzowe redlice. W tym rozwiązaniu oponowy wał znajduje się przed redlicami. Opcja ta jest przeznaczona na nierówne pola oraz luźne gleby i uprawy niewymagające dużych głębokości siewu.

Warto również wspomnieć, że w maszynach do siewu bezpośredniego lub w technologii uproszczonej zastosowanie znajdują redlice zębowe, które umieszczają nasiona w pasach siewnych. Każdy pas jest dociskany przez oponę tylnego wału. Takie rozwiązania oferują firmy Amazone (siewniki Cayena) oraz Horsch (maszyny Sprinter).

Aparaty wysiewające

Mówiąc o nowoczesnych siewnikach, nie sposób pominąć kwestię aparatów wysiewających. Obecnie powszechnym rozwiązaniem stosowanym w nowoczesnych pneumatycznych siewnikach zbożowych jest elektryczny napęd tychże aparatów. Zaletą rozwiązania jest możliwość sterowania dawką nasion bez wychodzenia z kabiny ciągnika i jej dobór do warunków polowych, a także rozłączanie sekcji. Umożliwia to terminal pokładowy, który przekazuje sygnał sterujący do urządzenia dokonującego zmian nastaw w aparacie wysiewającym. Zmiana dawki wysiewu nasion może się odbywać w trybie manualnym lub automatycznym (dzięki nawigacji GPS oraz mapom aplikacyjnym). Ponadto na przewodach nasiennych mogą być montowane czujniki monitorujące przepływ nasion, co pozwala kontrolować prawidłowość przebiegu aplikacji nasion do gleby. Dane z czujników przekazywane są do terminala pokładowego, który wyświetla komunikaty w przypadku zakłócenia procesu siewu.

Tekst i zdjęcia: Karol Witeska

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024