Idealna bela bez tajemnic – wyniki projektu badawczego

3 Października 2021

Idealna bela bez tajemnic – wyniki projektu badawczego

Od wyboru materiału siewnego, przez ustalenie optymalnego terminu pokosu, prawidłową wysokość koszenia, ustawienie najkorzystniejszych parametrów prasy zwijającej po dobór odpowiednich inokulantów do zakiszania - firmy Barenbrug, CLAAS, Corteva Agriscience i De Heus sprawdziły, czy istnieje przepis na idealną belę z lucerny i traw oraz jaka jest jej rola we właściwym żywieniu zwierząt.

Informacje o projekcie „Idealna bela”

Projekt „Idealna bela” został zrealizowany w gospodarstwie rolnym Majątek Ziemski Stary Jaworów SA w Milikowicach przy współpracy firm partnerskich programu Krowie na Zdrowie, czyli Barenbrug, CLAAS, Corteva Agriscience i De Heus. Zbiór sianokiszonki wykonano 27 i 28 maja 2021 roku prasą stałokomorową z owijarką CLAAS ROLLANT 455 UNIWRAP. Zbierany materiał stanowiła lucerna odmiany Yellow Jacket od Barenbrug oraz mieszanki traw pastewnych. Do zakiszania zielonek użyto inokulantów marki Pioneer® od firmy Corteva Agriscience. Zmiennymi, którymi operowano podczas przygotowania beli były: rodzaj zbieranego materiału, parametry prasy (liczba noży, ciśnienie prasowania, materiał do owijania) oraz typ zakiszacza. Po dwóch miesiącach od pokosu, 29 lipca 2021 roku wykonano badania w laboratorium SILAB, które ujawniły parametry zakiszonego materiału.

Idealna Bela - zbiór lucerny, fot. M. Kulawik

Idealna bela zaczyna się od wyboru materiału siewnego

Piotr Kowalski z firmy Barenbrug zauważa, że idealna bela zaczyna się już od wyboru materiału siewnego. Ważne jest, żeby materiał siewny pochodził ze sprawdzonego źródła, był czysty, nie zanieczyszczony pasożytami i chwastami. Lucernę i mieszanki traw trzeba dobrać stosownie do stanowiska, rodzaju gleby, warunków wilgotnościowych, technologii produkcji i spodziewanych plonów. W przypadku lucerny duże znaczenie ma odmiana. „Najtańszy materiał siewny, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia nasion, nie jest dobrym wyborem,” – mówi Piotr Kowalski. – „Zwracajmy uwagę na to, żeby rośliny były wysoko plonujące i odporne, także na nieprzewidywalne warunki pogodowe, jak susza, bardzo silne wiatry i ulewne deszcze.”

Żeby uzyskać idealną belę trzeba wykonać pokos w odpowiedniej fazie rozwoju na optymalnej wysokości koszenia

Lucernę trzeba zbierać, gdy w roślinach są wyczuwalne pączki kwiatowe wielkości ziarenek pieprzu, nie czekamy do pełnego kwitnienia. W przypadku traw optymalny termin zbioru to początek kłoszenia gatunku dominującego w runi. Istotna jest także wysokość koszenia. Lucerny nie można kosić poniżej 7-8 cm, a traw niżej niż 5 cm. Bardzo ważne jest drobne pocięcie materiału i bardzo mocne sprasowanie, aby było jak najmniej powietrza. To idealne warunki do fermentacji. Efektem jest wysoka zawartość białka (26-27% w balotach z lucerny i 16-20% w balotach z traw), wyraźnie niższe pH i wyższa zawartość cukru. W żadnej z prób nie było kwasu masłowego. „Idealna bela dla mnie to dobry surowiec skoszony w odpowiedniej fazie i zebrany przewiędnięty, a nie przesuszony,” - podsumowuje Piotr Kowalski.

Zbiór lucerny, projekt Idealna Bela - 27.05.2021. Fot. M. Kulawik

Parametry prasy zwijającej potrzebne do stworzenia beli idealnej

Do znalezienia odpowiedzi na pytanie czym jest idealna bela wykorzystano prasę stałokomorową CLAAS ROLLANT UNIWRAP 455, zwijającą baloty o wymiarach 1,2 x 1,25-1,35 metra. Maszyna wyposażona była w podbieracz o szerokości 2,10 m z 4 rzędami zębów, rotor tnący ROTO CUT HD z 25 nożami, komorę cięcia PRO opuszczaną z hydrauliczną amortyzacją oraz 16  profilowanych walców stalowych. Z przodu zapięty był ciągnik 6-cylindowy CLAAS ARION o mocy 205 koni mechanicznych z komputerem pokładowym CEBIS kompatybilny z ISOBUS. Dzięki temu operator sterował prasą z poziomu ciągnika. W projekcie zastosowano szereg zmiennych, w tym liczbę noży (0-13-25), ciśnienie prasowania (130 lub 180 bar ) oraz rodzaj materiału (folia i siatka). W momencie zwiększania liczby noży i ciśnienia prasowania oraz aktywacji modułu MPS (Maximum Pressure System - zestawu trzech walców, regulowanych hydraulicznie w tylnej pokrywie prasy), materiał był lepiej zagęszczony, a tym samym środowisko do fermentacji beztlenowej było lepsze. Ponadto, bele owinięte folią cechowały się lepszymi parametrami. Ważne było uzyskanie cylindrycznego kształtu beli z dobrze zarysowanymi krawędziami po to, aby bela była łatwa w transporcie i otwieraniu. Paweł Baurycza z firmy CLAAS podsumowuje „Idealna bela powstaje przy wykorzystaniu 25 noży o teoretycznej długości cięcia 4,8 cm. Dzięki temu materiał jest dobrze zagęszczony. Zauważyliśmy, że system MPS znacznie wspomagał proces zakiszania przy dużych wydajnościach zbioru rzędu 55 balotów na godzinę.”

Idealna bela jest zakiszona inokulantami 

Na maszynach przygotowujących bele zainstalowany był aplikator Pioneer® Apli Pro EZ, który dozował inokulanty Pioneer® w ilości od 40 do 80 ml na tonę zakiszanego materiału. Do zakiszania lucerny zastosowano inokulanty Pioneer® 11AFT i 11H50, natomiast do traw wybrano zakiszacze 11GFT, 11G22 i 1188. Po dwóch miesiącach od pokosu i zakiszania materiału, 29 lipca 2021 roku, wykonano badania w mobilnym laboratorium SILAB przy użyciu specjalnego spektrometru. Zmierzono temperaturę (temperatura badanej kiszonki wynosiła 21-24 stopnie) i podstawowe parametry materiału. Z każdego balotu pobrano po 4-5 prób, z których następnie obliczono średnią. Wyniki badania traw i lucerny pokazały bardzo wysokie parametry białka i niższe pH w próbach materiałów poddanych działaniu inokulantów. W żadnej z nich nie było podwyższonej zawartości kwasu masłowego. Z kolei próby materiału nie zakiszonego inokulantami miały podwyższoną zawartość azotu amoniakalnego i najniższą ilość kwasu mlekowego. 

„Idealna bela powstaje przy użyciu dobrze dobranych inokulantów,” – mówi Hanna Nowak z firmy Corteva Agriscience. „Inokulanty to ubezpieczenie naszego materiału paszowego. Zakiszacze obniżają ph, zwiększają poziom kwasu mlekowego, a zmniejszają ilość azotu amoniakalnego. Projekt „Idealna bela” pokazuje nam, że dzięki inokulantom mamy prawidłowo prowadzoną fermentację. Warto stosować produkty, które eliminują ryzyko obniżenia jakości kiszonki w razie wystąpienia negatywnych warunków atmosferycznych, jak niespodziewany deszcz w czasie pokosu”. Dla Macieja Stranza z Corteva Agriscience „idealna bela to materiał zebrany w odpowiedniej fazie, przesuszony, właściwie zebrany, dobrze sprasowany i szczelnie owinięty. Ważne jest, abyśmy po otwarciu beli mieli materiał podobny do zebranego, o odpowiednim ph poniżej 4,5 i wysokiej zawartości kawasu mlekowego.”

Aplikatory Pioneer. Fot. M. Kulawik

Dla Krzysztofa Adamczyka z De Heus idealna bela to taka, z której hodowcy uzyskają paszę o jak najwyższej zawartości składników odżywczych, białka, energii, mikro- i makroelementów pokrywających potrzeby żywieniowe zwierząt. Ekspert ds. żywienia zwierząt podkreśla, że ważne jest, aby dokładnie  zbadać parametry pasz objętościowych z traw i lucerny w celu odpowiedniego zbilansowania dawki pokarmowej, jakiej wymagają krowy w danej fazie laktacji. W celu przygotowania pasz objętościowych z traw i lucerny warto korzystać ze wsparcia doradców żywieniowych De Heus dysponujących programem OptiGrass, wpierającym prawidłowe zarządzanie użytkami zielonymi w tym m.in. nawożenie, termin i sposób zbioru i konserwacji. Krzysztof Adamczyk podkreślił, że przed ułożeniem dawki trzeba oszacować dostępność pasz objętościowych by uniknąć dużych zmian w ciągu całego roku.  Podczas przygotowania TMR, bardzo ważne jest prawidłowe  rozdrobnienie pasz objętościowych i dokładne wymieszanie ich z paszami treściwymi. Ten proces znacznie ułatwia rozdrobnienie materiału już podczas zbioru, oszczędzając tym samym czas przygotowania TMR. W celu weryfikacji procesu mieszania konieczne jest regularne sprawdzenie struktury i homogenności TMR za pomocą sit, zarówno przed podaniem go zwierzętom jak również na kilka godzin po podaniu. Istotne jest, żeby zwierzęta dostały taką samą ilość składników pokarmowych na całej długości stołu paszowego oraz by zadany TMR przez cały dzień miał taki sam skład. Zaprezentowany przykład dwóch dawek o takim samym udziale różnej jakości kiszonek z traw  (13 i 19% BO) zobrazował różnice 1,5 kg uzyskanej produkcji mleka dziennie od krowy, co w pełnej laktacji stanowi ponad 500 kg mleka i jest istotnym argumentem przemawiającym za podnoszeniem jakości pasz objętościowych produkowanych w gospodarstwie. „Idealna bela to wartościowy materiał odpowiednio zabezpieczony przed stratami, który zachowa jak najwięcej wartości odżywczych, czyli białka i cukrów. To one będą odżywiać nasze zwierzęta,” – podsumowuje Krzysztof Adamczyk.

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024