Tag: wapń

Odżywianie wapniem sadów

Wapnowanie gleb w sadach przeprowadza się najczęściej po zbiorach. W celu optymalnego zaopatrzenia upraw sadowniczych w wapń konieczna jest nie tylko doglebowa, ale również pozakorzeniowa aplikacja tego składnika pokarmowego, która stanowi jedną z najskuteczniejszych metod zwiększania zawartości wapnia w owocach.

11 Sierpnia 2022