Tag: uprawa roli

Jak użyźnić glebę?

Zwiększenie żyzności gleby można osiągnąć między innymi poprzez odpowiedni dobór uprawianych po sobie roślin, regulację wielkości plonu, stosowanie nawozów naturalnych i organicznych, a także środków poprawiających żyzność gleby oraz uprawę roślin na nawozy zielone, optymalizację odczynu gleb czy stosowanie systemu użytkowania ornego i orno-pastwiskowego.

14 Listopada 2022

Co z polem po kukurydzy?

Kukurydza zbierana na ziarno pozostawia po sobie ściernisko i dużą ilość resztek pożniwnych, z którymi zastanawiamy się, co zrobić po zbiorach. Warto zadbać o rozdrobnienie i wymieszanie ich z glebą przed orką.

24 Października 2023