Tag: nicienie

Vydate w walce z nicieniami

14 Stycznia 2020
źródło: https://www.corteva.pl/

Przystępując do walki z nicieniami

5 Lutego 2020
źródło: https://www.corteva.pl/

Zatrzymać odporność w „zarodku”

Niezadowalające działanie herbicydu w większości przypadków wynika z występowania niekorzystnych warunków pogodowych po zabiegu lub pojawienia się zjawiska zwanego odpornością chwastów na herbicydy. Bierzemy to zjawisko pod lupę.

28 Lutego 2021

Nicienie w produkcji ziemniaków – najbardziej szkodliwe gatunki

Do najważniejszych nicieni w uprawie ziemniaków należą endopasożyty osiadłe, reprezentowane przez mątwiki i guzaki oraz wolno żyjące niszczyki.

29 Marca 2021
źródło: https://www.plantpress.pl/