Tag: GPS

GPS w żywieniu przeżuwaczy – warto czy nie?

Coraz częściej dostrzegamy w codziennym życiu zmiany klimatyczne. Prawie bezśnieżne zimy i długotrwałe braki opadów atmosferycznych powodują susze, które znacząco wpływają na wzrost roślin na polach będących bazą paszową dla przeżuwaczy.

18 Maja 2022

Co zamiast kiszonki – alternatywy przy niedoborze paszy

Coraz częściej nasz region geograficzny omijają opady deszczu, co nie sprzyja produkcji roślinnej. W tym roku wielu rolników ze zgrozą obserwowało swoje plantacje kukurydzy i zastanawiało się, jak zabezpieczyć odpowiednią ilość paszy, aby dotrwać do kolejnego sezonu wegetacyjnego.

22 Października 2022