Tag: gleba

Jak użyźnić glebę?

Zwiększenie żyzności gleby można osiągnąć między innymi poprzez odpowiedni dobór uprawianych po sobie roślin, regulację wielkości plonu, stosowanie nawozów naturalnych i organicznych, a także środków poprawiających żyzność gleby oraz uprawę roślin na nawozy zielone, optymalizację odczynu gleb czy stosowanie systemu użytkowania ornego i orno-pastwiskowego.

14 Listopada 2022

Wapnowanie gleb zimą

Wapnowanie stanowi bardzo ważny okresowy zabieg agrotechniczny wpływający na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Zabieg ten zwiększa aktywność mikrobiologiczną środowiska glebowego, wpływa na procesy mineralizacji i poprawia dostępność wielu składników mineralnych dla roślin.

13 Grudnia 2022