Raport z rynku zbóż - LIPIEC

1 Sierpnia 2022

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | LIPIEC 2022

POLSKA - WIADOMOŚCI RYNKOWE

GUS: TEGOROCZNE ZBIORY ZBÓŻ PODSTAWOWYCH BĘDĄ NIEZNACZNIE MNIEJSZE, A ZBIORY RZEPAKU SPORO WIĘKSZE NIŻ W 2021 ROKU.

W piątek 29/07 GUS podał wstępne prognozy produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 roku, które w odniesieniu do zbóż i rzepaku przedstawiają się następująco:

- zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,6 mln t, tj. o około 1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na około 3,6 mln t, tj. o około 12% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

GUS tradycyjnie nie podał prognozy tegorocznych zbiorów kukurydzy na ziarno w kraju. Niemniej jednak, według naszych przewidywań, tegoroczna produkcja kukurydzy w kraju może być rekordowo wysoka i przekroczyć 8 mln ton w związku z dalszym, wyraźnym zwiększeniem areału uprawy kukurydzy na ziarno do około 1,2 mln ha. 

Tabela 1. Prognozy zbiorów zbóż i rzepaku w kraju w 2022 roku na tle wielkości zbiorów w latach poprzednich przedstawiają się następująco (mln ton).

POLSKA RYNKOWE CENY ZBÓŻ

ZBIÓR 2021-2022

Żniwa w kraju nabierają tempa. Niemniej jednak, ostatnie opady w wielu regionach kraju spowolniły prace polowe. Spośród zbóż, najbardziej zaawansowane są zbiory jęczmienia ozimego. Na południu kraju, zbiory tego zboża są już praktycznie zakończone. W kraju rolnicy rozpoczęli zbiór pozostałych zbóż ozimych, w tym żyta, pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. 

Z większości regionów kraju dochodzą jednak informacje o dobrych parametrach jakościowych ziarna. Pszenica z reguły trzyma parametry ziarna konsumpcyjnego. Dobra jest gęstość ziarna. Osiągane plony pszenicy ozimej są wyższe od ubiegłorocznych. Dla przykładu, na dzień 26/07 średnie plony pszenicy w woj. opolskim szacowane są na 64,9 dt/ha wobec 62,0 dt/ha w tym samym okresie przed rokiem, a w woj. lubelskim na 54,7 dt/ha wobec 54,4 dt/ha przed rokiem.

W całym kraju lokalnie zaawansowane są także zbiory rzepaku ozimego. Szacujemy, iż dotychczas rzepak zebrano z ponad 50% areału uprawy. Plony są zbliżone do ubiegłorocznych. Poziom zaolejenia nasion jest zróżnicowany, w zależności od regionu. W regionach, gdzie rzepakowi mocno dokuczyła susza, nasiona są małe i słabo zaolejone. 

Rynkowa podaż tegorocznego ziarna zbóż i rzepaku jest jednak wyraźnie uszczuplona. Rolnicy nie są zadowoleni z oferowanych cen za ziarno przez przetwórców i firmy handlowe i niechętnie sprzedają zebrane zboża deklarując ich przechowywanie i późniejszą sprzedaż. 

Do kraju trafia ziarno różnych zbóż drogą samochodową z Ukrainy w big bagach, które znajduje nabywców na wschodzie i południowym-wschodzie kraju. Z zebranych informacji wynika jednak, iż nie są to duże wolumeny. Po okresie mniejszej podaży, na rynku ponownie pojawia się ukraińska kukurydza importowana drogą kolejową.

W związku z wysokimi kosztami transportu, na rynku notuje się znaczne różnice w cenach zbóż między północą, a południem i południowo-wschodnią częścią kraju.

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż ze zbiorów lat 2021-2022 oferowane przez przetwórców z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 29 lipca br.):

- pszenica konsumpcyjna - 1400-1550 PLN/t,

- pszenica paszowa – 1350-1480 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne – 1100-1250 PLN/t,

- żyto paszowe – 1000-1150 PLN/t,

- jęczmień paszowy – 1120-1250,

- pszenżyto - 1200-1300 PLN/t,

- owies paszowy - 1000-1100 PLN/t,

- kukurydza - 1300-1400 PLN/t,

- rzepak -  3100-3250 PLN/t.

W portach cały czas trwa załadunek kukurydzy i pszenicy na eksport.  W dalszym ciągu oceniamy, iż w lipcu br. eksport pszenicy z kraju przekroczył 300 tys. ton, a wywóz kukurydzy wyniósł ponad 200 tys. ton.

Ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 29 lipca br.):

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1685-1700 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

- żyto konsumpcyjne (72/120) – 1280-1290 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

- pszenżyto (68) –1370-1380 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII/IX),

- owies (46) – 1225-1230 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

- kukurydza – 1450-1455 PLN/t (dostawa G/G, VII/IX).

Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024